dimarts, 25 de maig de 2021

La partícula "tanmateix". Adreçat a tot l'alumnat

 


Ens aturem en una partícula adverbial interessant i que dona molt de joc. Un mot que millora molt un text si s’utilitza. Tanmateix forma part de la unió dels adverbis tan, de quantitat, i l’adjectiu mateix, que l’any 1472 van confluir en una sola paraula.

1. Adverbi. Expressa que una cosa succeeixi, malgrat quelcom que s’hi oposa.

Ex:

-Tot i que s’hi oposava, tanmateix ho ha fet.

2. Sens dubte, naturalment, no cal dir-ho, és clar. Explana que una cosa ha de ser per tal que en resulti explicable una altra.

Ex:

-No entenc com ha pogut venir, tanmateix farà tard.             

3. Nogensmenys, això no obstant, amb tot, malgrat tot.

Ex:

-Tens tots els llibres que desitges, tanmateix, no llegeixes.

4. De tota manera.

Ex:

-Em cau molt bé, tanmateix, no li agrado.

 

(Font consultada: Diccionari.cat)

(Imatge extreta de: Tradukka)

 

EXERCICIS:

1. Redacta quatre oracions on aparegui la partícula tanmateix.

2. Cerca un fragment de text on surti tanmateix i esmenta quin dels quatre valors té.

3. Escriu una oració amb nogensmenys, això no obstant, amb tot, malgrat tot.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;