dimecres, 23 de febrer del 2011

Blog sobre frases fetes: adreçat a tot l'alumnat.


Us recomano un blog molt ben fet que he trobat a la xarxa. S'anomena Dites i frases fetes. En coneixereu moltes, amb el seu equivalent lingüístic en castellà i fins i tot amb la seva explicació. Tot plegat és molt didàctic i facilita molt l'aprenentatge tant del català com del castellà.

Penseu que avui dia alguns intenten adaptar una frase feta del castellà al català i no sempre són literals. La societat mitjançant la comunicació de la gent, els desplaçaments, els personatges que han destacat en alguna cosa, per agafar alguns exemples, també n'ha anat creant, anem a veure'n alguns vinculats a topònims, noms de llocs:

"Està a la lluna de València", "Això sembla el mercat de Calaf", "Està als collons d'Andares", aquesta darrera típica de la plana de Lleida.


Al següent blog podreu trobar fins i tot enquestes sobre refranys, els més usats en les diverses zones dels països catalans:


A veure si pots fer alguna de les activitats en un obrir i tancar d'ulls, però vigila, que no se't mengi la llengua el gat.

N.B. Les dites tenen un sentit més literal, en canvi les frases fetes estan en sentit figurat, vol dir que el seu significat s'haurà de relacionar amb altres aspectes.


!! EXERCICI:

-Quina és la diferència entre una dita (refrany) i una frase feta? Posa exemples.

-Entra al blog Dites i frases fetes i explica el significat de les següents frases fetes:

1. A pes de braços.

2. Anem a pams.

3. Feia més por que una fragata de moros.

4. Abocar-les pel broc gros.

5. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.

6. No em facis fer tots els papers de l'auca.

7. Tota pedra fa paret.

8. Estira més un pèl de figa que una maroma de barco.

9. Una flor no fa estiu.

10. A brida abatuda.

11. A balquena.

12. A capgirells.

13. Vés on canta la sardina!

14. A ull nu.

15. Agafar el rave per les fulles.

16. Tenir més caps que barrets.

17. Descobrir la sopa d'all.

18. A bodes em convides!

19. A la xirinxina.

20. Ésser un Fitipaldi.

-Fes una cerca per internet o en aquest link citat a la fitxa i escriu vuit dites o frases fetes que t'agradin amb el seu significat. Llavors, n'esculls quatre per redactar una oració amb cadascuna.

dilluns, 21 de febrer del 2011

Els pronoms de CD. Adreçat a tot l'alumnat.


Un error molt comú a l'hora d'escriure un text o redactar un dictat són els pronoms. Molta gent dubta i es comença a atabalar, llavors posen els apòstrofs i guions al lloc on no toca. Cal estar tranquil i actuar amb lògica. Els pronoms s'escriuen de manera diferent segons la posició que adoptin dins un text. Per tant, caldrà tenir ben clar:

1. Davant del verb: PRONOM + ( ' ) + verb

2. Darrere del verb: verb ( -) + PRONOM


N.B. Amb aquesta petita regla i la pràctica de sota anireu millorant sobretot en l'escriptura. Ja ho veureu!!!


EXERCICI:

-Completa cada espai buit amb el pronom feble que correspongui:

1. EM: ____ espera, busca ___, _____ roba, va besar _____

2. ET: arregla ____, ____ escolta, va reconèixer ___ , ___ coneix

3. ES: ___ pentina, ___ arregla, va veure ___ , va agenollar ____

4. ENS: va trobar ____ , pentina ___ , ___ escolta, ___ ajuda

5. US: ____ empeny, va visitar ____ , va rebre ____ , va revisar ____

6. EL: ___ obre, mira ___ , escolteu ___ , ____ comprèn

7. LA: ____ escolta, ___ humilia, abraça ____, rebeu ___

8. ELS: busqueu ____, repassa ___ , _____ ignora, ___ perd

9. LES: ___ espanta, escanya ____, va ajudar ____, ____ molesta

10. EN: ___ agafa, ___ té, busca____, trobeu ____, ____ pren

11. HO: ___ sap, revisa ____, va decidir ____, ____ entén
Pràctica sobre el CD. Pronominalització. Adreçat a tot l'alumnat.


A la fitxa anterior ja vàrem veure com es pronominalitzava el CD. Ara anem a fer una mica més de pràctica sobre els pronoms que el substitueixin. Si tens dubtes, fes una relectura de la fitxa de pronominalització del CD.


!! EXERCICIS:

-Localitza el CD al qual fa referència cada pronom i completa cada buit amb el pronom feble que correspongui:

.Estic buscant les claus i no ___ trobo enlloc.

.Quan arribi l'estiu, faré el que em vingui de gust. Sí que ____ faré!

.Hi havia molta gent, però ara ja no ____ veig gaire.

.Tinc els amics molt lluny. Aquest cap de setmana ____ aniré a veure.

.Recorda-li que ha de ser molt puntual, sobretot, recorda-li ___ !

.De joveneta tenia moltes pigues; ara no ___ té tantes.

.Aquells nois són uns brètols. T' ___ dic de debò perquè ___ conec bé.

-Escriu deu oracions que continguin un CD.

-Redacta quinze oracions on aparegui un CD i un pronom que li faci referència. Indica la classe de CD.

dimarts, 15 de febrer del 2011

La substitució pronominal. El CD. Adreçat a tot l'alumnat.


El CD es pot substituir per un pronom feble. Recorda que respon a les preguntes "què o quina cosa" sobre el verb. Cal tenir en compte que el pronom pot substituir un sintagma nominal (SN) definit (amb article) o indefinit (sense article), una oració o les formes pronominals 'això', 'allò'.

.El, la, els, les: quan el sintagma nominal és determinat s'utilitzen aquests pronoms segons quin aparegui a l'oració:

Ex:

-Pren el cafè: el pren.

-Escolta aquelles noies: les escolta. /escolta-les.


.En/N': S'usa aquest pronom quan substitueix un sintagma nominal determinat o no determinat.

Ex:

-Compra llaminadures: en compra.

-Tinc tres gossos: en tinc tres.


.Ho: S'utilitza per substituir 'això', 'allò' o una oració subordinada:

Ex:

-Mira això: mira-ho.

-voldria que vingués: ho voldria. (or. subordinada)


N.B. els pronoms febles de primera persona (em, es), de segona persona (et, us) i de tercera persona (es) també poden exercir la funció de CD.

Ex:

-Em mira, t'escolta, es banya, ens estima, us rep.

.Hi ha casos en què es pot realitzar la substitució pronominal col·locant el pronom davant del verb o separat amb un guionet al darrere.

Ex:

-Li va regalar. / Va regalar-li. (forma pronominalitzada).

!! EXERCICI:

-Diguin quin element de l'oració substitueix cada un dels pronoms destacats. Fan la funció de CD.

1. Avui tinc les idees espesses; demà potser les tindré més clares.

2. No he pogut corregir els qüestionaris, però demà us els portaré tots.

3. He vist la Clàudia i no m'he atrevit a saludar-la. L'enyoro molt, tot i que sé que mai no la tornaré a tenir.
4. Aquests pares no saben educar els seus fills: els malcrien, i no saps com els contesten de malament, els nens!

5. Li he comprat una pila de llibres, però no en té mai prou.

6. He fet el que m'ha demanat; ho he fet, però no ho vol reconèixer.

7. Com recordo l'olor de gessamí!, la sento com si fos ahir.

N. B. Un exercicis d'aquest estil sempre surt a les proves del PPAS.

dimecres, 9 de febrer del 2011

Desplaçament de l'accent en mots aguts, plans i esdrúixols. Adreçat a tot l'alumnat.


Hi ha una sèrie de mots que són aguts, plans o esdrúixols, és a dir, que tenen la síl·laba tònica en una síl·laba determinada i que sovint es pronuncien incorrectament, fruit de la interferència de la llengua castellana. Llavors de tan sentir-les anomenar, els individus es pensen que ja estan ben dites.

Aquestes paraules han de pronunciar-se de la següent manera:

1) Són mots aguts:

alfil, ampit, cautxú, centigram, ciclop, comitè, decigram, elit, fluor, futbol, handbol, handicap, hoquei, hostil, humit, iber, interval, quilogram, linier, misantrop, oboè, oceà, poliglot, radar, timpà, tiquet, xandall, xassís, zenit.


2) Són mots plans:

acne, aeròlit, aeròstat, alvèol, amoníac, atmosfera, austríac, biosfera, cardíac, dinamo, estratosfera, exegesi, gramòfon, guru,monòlit, omòplat, policíac, uníson, rèptil, medul·la, tèxtil, míssil, hidrosfera, karate, libido, magnetòfon.


3) Són mots esdrúixols:

aurèola, demagògia, diòptria, èczema, elèctrode, màrqueting, mil·límetre, olimpíada, període, pneumònia, quàdriceps, termòmetre.


4) Mots que tenen vacil·lació (dues possibilitats d'escriptura):

dòmino o dominó (joc)

imbècil o imbecil

reporter o repòrter

saxòfon o saxofon

poliedre o políedre

xilòfon o xilofon

xofer o xòfer
N.B. Aquestes paraules les has de tenir sempre ben clares, sense dubtar en cap d'elles, sinó estàs perdut. Sempre ens les preguntarà el professor.


!! EXERCICIS:

-Cerca al diccionari 8 paraules que desconeguis d'aquesta fitxa i escriu una oració amb cadascuna.

-Subratlla la forma correcta de cada parella de paraules. Tingueu cura del que feu i si dubteu rellegiu la fitxa, que la Mona Lisa sempre us vigila!

acne / acné; alveol / alvèol; gurú / guru; karate / karaté; amoniac / amoníac;

atmòsfera /atmosfera; xofer / xòfer; policiac / policíac; rèptil / reptil;

mèdul·la / medul·la; textil / tèxtil; míssil / missil; dominó / dòmino;

àlfil / alfil; àmpit / ampit; saxòfon / saxofon; reporter / repòrter;

elèctrode / electrode; dioptria / diòptria; políedre / poliedre;

elit / èlit; fútbol / futbol; íber / iber; interval / intèrval;

políglot / poliglot; ràdar /radar; tiquet /tíquet; xandall / xàndall;

xàssis / xassís; hòstil / hostil; cautxu / cautxú; imbecil / imbècil.


Actituds lingüístiques dels parlants. Adreçat a tot l'alumnat.


!! Fòrum:
-Visualitzeu el següent video del link que parla sobre les actituds lingüístiques dels parlants, que dura aproximadament deu minuts i després podeu expressar la vostra opinió a sota on hi diu "comentaris". Tingues el màxim respecte per tothom i sense posar paraules mal sonants. Jo moderaré el debat. Normes: no poden repetir-se les idees dels companys, cadascú i haurà d'aportar coses noves, per tant, no val dir: "jo estic d'acord amb X" i l'aportació ha de tenir set línies com a màxim.!! EXERCICI:

-Expressa el teu parer sobre el tema del vídeo. Hi estàs d'acord o en contra amb la idea principal del petit reportatge?
dimarts, 8 de febrer del 2011

Els connectors per estructurar idees. Adreçat a tot l'alumnat.


Aquests connectors són bàsicament les conjuncions de la gramàtica tradicional. Serveixen per establir relacions logico-semàntiques entre les frases i, per tant, encadenen les informacions que hi apareixen. Així doncs, el fet que els connectors explicitin la relació semàntica que hi ha entre les diferents oracions facilita la interpretació del text. D'altra banda, també podem afirmar que aquest tipus de connectors posen de manifest relacions de coherència entre les idees, ja que en els casos en els quals hi ha més d'una interpretació possible, el connectors textuals concreten i expliciten la relació semàntica adequada en aquell context determinat.


Els diferents tipus de connectors que existeixen per estructurar les idees:

. Per indicar causa:

Perquè (+ v. ind.), vist que, a causa de / que, a raó de, ja que, puix que*, gràcies a / que, per culpa de, car*, com que, a força de, atès que, considerant que, a còpia de...

. Per indicar conseqüència:

En conseqüència, a conseqüència de, per consegüent, per tant, així és que, cosa que, de manera que, per aquest fet, per això, doncs...

. Per indicar condició:

A condició de / que, en cas de / que, amb que, si, només de / que, posat de / que...


. Per indicar finalitat:

Perquè (+ s. subj.), per tal de / que, a fi de / que, la finalitat del qual, amb l'objectiu de / que...


. Per indicar oposició:

En canvi, ans (al contrari)*, no obstant, ara bé, en contra, amb tot, al contrari, nogensmenys*, tanmateix...


.Per indicar objecció:

Encara que, mal que, malgrat de / que, baldament, per bé que, tot i que...

*Connectors més cultes i poc habituals avui dia.


!! EXERCICIS:

-Redacta quinze oracions en les quals utilitzis connectors de la fitxa i digues de quina tipologia són.

-Cerca un text per internet o en un llibre en el qual apareguin deu connectors d'aquesta fitxa i enganxa'l.

Els connectors per estructurar un text. Adreçat a tot l'alumnat.

Els connectors que s'utilitzen per estructurar un text són aquells que serveixen per marcar el fil conductor del discurs i distribuir la informació, ja sigui introduint un aspecte o punt nou del tema que es tracta, o bé fent èmfasi en una idea ja esmentada. A diferència dels connectors que estructuren idees, afecten un fragment relativament extens del text (un paràgraf, un apartat, un grup d'oracions) i, d'aquesta manera organitzen el contingut discursiu en diverses parts interrelacionades i, per tant, tenen una incidència directa en la cohesió del text.

Bàsicament, aquest tipus de connectors es poden agrupar en tres grups principals, que coincideixen amb les tres parts prototípiques dels textos (introducció, cos i conclusió):

a) Connectors d'inici: serveixen per introduir un tema o bé inaugurar una sèrie dins el discurs.

b) Connectors de continuïtat: la seva funció és indicar que la informació que introdueixen forma part d'una enumeració o sèrie de la qual no constitueix el membre inicial.

c) Connectors de tancament: assenyalen el final d'una sèrie discursiva.


. Per introduir el tema del text (serveixen per presentar el tema):

L'objectiu principal de, ens proposem exposar, aquest escrit tracta de, ens adrecem a vostè per...


. Per encetar un tema nou (introdueixen un tema nou o un nou aspecte):

Respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, sobre, el punt següent tracta de, en relació a...


. Per marcar ordre (indiquen les parts del text i la rellevància de la informació seleccionada):

D'entrada, d'antuvi, per començar, en primer lloc, en segon lloc, en tercer lloc, en darrer lloc, en últim terme, finalment, al final, per acabar...


. Per distingir (presenten arguments o aspectes oposats):

D'una banda, per un costat, de l'altra, per l'altre, d'altra banda, per una altra part, al contrari, en canvi...


. Continuar sobre el mateix punt (introdueixen informació que forma part d'una enumeració però no n'és l'element inicial):

A més a més, endemés, a més, després, així mateix, tanmateix, tot seguit, d'altra banda, per altra part...


. Per posar èmfasi (destaquen una informació):

És a dir, en altres paraules, dit d'una altra manera, tal com s'ha dit, val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central és, convé destacar, s'ha de tenir en compte, o sia, això és, en efecte...


.Donar detalls (introdueixen exemples per corroborar una informació presentada):

Per exemple, p. ex., cf., en particular, en el cas de, a saber, com a mostra, com és ara, així, és un bon exemple d'això...


. Resumir (assenyalen el final d'una sèrie discursiva):

En resum, resumint, recapitulant, breument, en pocs mots, globalment, recollint el més important, en conjunt...


. Per acabar (introdueixen una conclusió):

En conclusió, per concloure, per acabar, finalment, així doncs, en definitiva...


. Per indicar temps (marquen discursivament la progressió temporal):

Abans, suara, anteriorment poc abans, al mateix temps, simultàniament, en el mateix moment, llavors, després, més tard, més endavant, a continuació, tot seguit...


. Per indicar espai (assenyalen relacions de lloc):

A dalt i a baix, més amunt i més avall, davant i darrera, sobre i sota, a la dreta / esquerra, al mig / centre, a prop i lluny, de cara i d'esquena, al centre / costats, endins i enfora, a l'interior i a l'exterior...


N.B. Tampoc és positiu empatxar tot un text de connectors, marejaria als lectors, però sí que sempre en podem utilitzar cinc o sis, millorarant molt un text.


.Per repassar o ampliar informació:!! EXERCICI:
-Redacta un petit text de deu línies en el qual utilitzis de cinc a vuit connectors. Digues de quina tipologia són. Pots assenyalar-los en negreta perquè es vegin.

Ortografia. Repàs de les contraccions. Adreçat a tot l'alumnat.


Les contraccions són l'agrupació d'una preposició + un article, per exemple:

-Vaig al teatre. (a + el) = al

a + el: al / a l'

de + el: del / de l'

per + el: pel / per l'

per a + el: per al /per a l'

ca + el: cal / ca l'

ca + en: can / ca n'

N.B. L'article 'na' equival al femení 'la' i generalment, s'utilitza a les illes Balears.

Ex: -Ha vingut na Maria?


!! EXERCICI:

-Escriu la contracció corresponent en cada oració:

1. Passo ________ encreuament del carrer.

2. Anirem a _________ Anna.

3. Aquest regal és _______ Carles.

4. M'agrada anar ______ estadi veure l'ambient que regna _____ camp.

5. Si no sóc a ____ Pere, truca'm a _____ Andreu.

6. Vinc _____ camp i he vist les vaques que pasturaven ____ era.

7. En Manel de _______ Estret escriu contes _____ mainada del poble.

8. A la plaça ______ Oli hi arribaràs passant ______ riu.

9. Posa el nom ____ marge ____ full.

10. La dedicatòria no és ____ Pere, sinó ______ Laia.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;