divendres, 31 de juliol del 2020

Perquè llegir... té premi! Adreçat a l'ESODes d’aquí us faig arribar aquesta informació sobre el concurs de lectura “Llegir té premi”, que organitza el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i adreçat a l’alumnat d’entre 8 i 16 anys.  Perquè llegir té premi! Ja us podeu inscriure!


Llegeix i informa’t de les bases i la inscripció en els següents enllaços:

https://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/concurs_premis/Llegirtepremi

http://llegirtepremi.cat/(Crèdit fotogràfic: Biblioteques Gencat)


dimecres, 29 de juliol del 2020

Faltes d'escriptura habituals (10): la confusió entre "li" i "l'hi". Adreçat a tothom


Aquesta és una falta de tipus gramatical que fa incórrer els estudiants de llengua catalana. Anem a diferenciar-los breument, per tal que, aquesta falta ja no es repeteixi més.

.Li: fa referència a un element.
Remet al CI.

Ex:
-Dona la galeta a la nena.
Dona-li la galeta.


.L’hi: fa referència a dos elements.
La + pronom de CD hi.

Ex:
-La mare dona l’esmorzar a la Marta.
La mare l’hi dona.

El cas amb l’hi apareix quan el pronom femení singular la es barreja amb la variant hi. Llavors, habitualment, s’elideix la a del femení i ens queda la forma l’hi i no la hi. Es recomana emprar la forma la hi en els registres formals.

Ex:
-L’hi donaré jo (Donaré jo la carta a la veïna).
-La hi donaré jo (Donaré jo la carta a la veïna).


!En resum:
Recorda que el pronom l’hi fa referència a la substitució de dos elements i no un, com faria li. És una falta que apareix molt en els escrits, esperem que ara no la facis més.

(Material consultat: Optimot)

(Imatge extreta de: El País)EXERCICIS:

1. Explica la principal diferència que existeix a nivell gramatical entre li i l’hi.

2. Redacta tres oracions amb li i tres més amb l’hi.

3. Cerca en un llibre tres oracions on aparegui li i tres més on aparegui l’hi i esmenta els complements als quals fan referència.

4. Llegeix les dues oracions i reflexiona sobre la forma li i l’hi que apareix en cadascuna. Si és correcta o no, i a qui fa referència cada element.

-Ell li va agafar la mà i ella l’hi va estrènyer.

-L’hi han convidat.

-L’hi aplica sota el nas.

-Ella riu i l’hi promet.

5. Reflexiona sobre per què realitzes l’error d’escriptura entre li i l’hi. Penses què és un error habitual? Per què? T’ha ajudat la present fitxa a resoldre aquesta falta gramatical? Com? Raona les teves respostes.

diumenge, 26 de juliol del 2020

La paraula mal dita (4): "Retràs". Adreçat a tothom


Aquesta paraula s’empra molt en l’imaginari dels parlants catalans, emperò, lamento dir que no existeix, que és una traducció literal del mot castellà retraso. La gent gran l’usa moltíssim, sobretot en la zona de la franja de ponent es pot escoltar molt aquest mot inadequat.

Per tant, en català retràs no existeix, anem a veure algunes possibilitats alternatives a aquest mot incorrecte:

retard, tardança, demora, endarreriment, dilació, morositat, triga, tarda, demorança, trigança, lentitud, tarditat, diferiment, allargament.

Bé, ja has vist que el mot retard en català és enriquidor pel que fa als seus sinònims, d’aquesta manera, tens diferents possibilitats de dir el mateix amb mots equivalents i que implementaran el teu vocabulari.


(Imatge extreta de: Brau assegut)

(Font: diccionaris.cat)


EXERCICIS:

1. Redacta cinc oracions amb el mot retard.

2. Crea una sopa de lletres on apareguin mots sinònims de retard.

3. Realitza una petita enquesta sobre l’ús de la paraula retard en la zona on vius. Estudia’n amb percentatges els seus usos.

4. Fòrum: empres en l’oralitat el mot retard en qualsevol de les seves formes correctes? Si no és així, per què utilitzes retràs? Sabies que era incorrecte a nivell ortogràfic? Et costaria molt canviar la forma incorrecta per una adequada? Per què?


dijous, 23 de juliol del 2020

El discurs oral (2): errors que cal evitar. Adreçat a tothomHas realitzat alguna vegada una exposició oral a l’escola, institut o universitat? Segurament que sí, per tant, si realitzes una presentació oral hauràs de tenir cura que no s’esdevingui el següent:

.Dependència del powerpoint.

.Emprar un vocabulari imprecís.

.No emprar el registre adequat.

.No realitzar una introducció i una conclusió.

.Parlar a una velocitat excessiva.

.Parlar de manera monòtona, massa lent.

.Parlar amb una veu molt fluixa.

.Observar únicament una persona o al fons de la sala.

.Realitzar una gesticulació nerviosa.

.Moure’s sense aturar-se durant la presentació.

.Mirar-se mútuament els que realitzen la presentació i riure.

.Tapar la visió d’un dels membres del grup durant la presentació.

.Interrompre algun dels membres del grup que exposa.

.Manca de planificació de l’exposició oral.

.Exposició oral més curta que el guió.

.Plagiar material d’algú altri. És a dir, cal citar d’on has adaptat el material i mai fer un còpia i enganxa.

.No saturar les diapositives amb molta lletra i sense imatges: sinó, posar entre quatre i vuit punts sintètics.

.Memoritzar la presentació. Cal mostrar domini, presentar-la de manera natural.

.Cenyir-se al temps que tindràs.

.Ubicar-se al centre de l’escenari o tarima.


! Rúbrica per a l’avaluació d’una exposició oral:

(Imatge extreta de: Freehali, UAB)EXERCICIS:

1. Quins són els aspectes que s’han de cuidar en una exposició oral?

2. Esmenta quatre errors que es cometin en una exposició oral i comenta el perquè. Com es podrien evitar?

3. Escull un tema que et fascini, realitza una petita presentació oral de quatre minuts i rep retroalimentació d’un/a company/a que l’hagi vista. Primer assaja davant d’un mirall i aprèn a perdre la por.

4. Resol els següents errors de l’exposició amb la seva escenificació adequada:

.L’orador/a llegeix contínuament les diapositives i no mira el públic.

.Diapositives sobrecarregades d’informació i sense justificar les lletres.

.L’orador/a està a un costat, al costat de la taula per poder clicar la passada de diapositives.

.Finalitzar l’exposció oral sense emprar connectors marcadors i acabar a raig.

5. Quines estratègies tens per tal de realitzar una exposició oral amb èxit?

6. Fòrum: et poses nerviós/osa a l’hora de realitzar una exposició oral? Per què? És cosa de la vergonya o bé que no t’ho has preparat bé? T’incomoda parlar en públic? Per què?

dilluns, 20 de juliol del 2020

El discurs oral (1): guió per a una exposició en públic. Adreçat a tothom


A l’hora de realitzar una presentació oral cal tenir present les següents parts que s’han de seguir i que formen part del discurs oral.

Estructura arquetípica:

1.     Introducció

-Saludar i presentar-se.

-Presentar el tema i mostrar-ne l’interès.

Amb energia. Motivació. Activació.

Explicar per què has escollit aquell i no un altre.

-Captatio benevolentia (Que el públic et vulgui bé):

Donar proximitat, donar importància al públic. Interessar-se per la gent que t’escoltarà.

 

2.     Desenvolupament

-1r argument + exemples.

-2n argument + exemples.

-3r argument + exemples.

 

3.     Conclusió

-Resum del que s’ha dit: reprendre quelcom de l’inici. L'acabament circular agrada.

-Joc retòric de l’impacte: una figura retòrica introduïda aquí ajudarà a recordar quelcom fonamental del text.

-Acomiadar-se i agrair al públic per haver escoltat.

 

! Aspectes a tenir en compte:

-En tota presentació oral que facis, hauria de veure’s aquesta estructura.

-Segons els experts, la impressió es forma als primers set segons de parlar.

-El 55% de la comunicació és gestual, i el 7% de contingut.

-Varia l’entonació de la veu: empra un to agut (parlar ràpid) per a comunicar la informació insignificant; usa un to greu (parlar lent) per a comunicar allò essencial.

 

! Pots ampliar i reforçar continguts en el present enllaç:

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_09/sot_1_04.html


(Imatge extreta de: Gestión)

 

EXERCICIS:

1.   Realitza un esquema de les parts bàsiques que han d’aparèixer en una exposició o discurs oral.

2.     Què és la comunicació no verbal? Esmenta els diferents elements que entren en joc en la comunicació no verbal.

3.     Quines estratègies empraràs per a no avorrir els oients durant la presentació oral?

4.   Comuniquem més coses amb la paraula o bé amb el gest? Per què? Raona la teva resposta.

5.     Escull un tema que t’agradi i prepara una exposició oral de quatre minuts seguint els punts del discurs arquetípic. Enregistra-la en format vídeo.

6.    Posteriorment, d’haver realitzat l’exposició oral de quatre minuts, fes pràctica reflexiva sobre què has fet millor, què has de millorar i per què.

7.     Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit i per què? Com les has resoltes? Justifica les teves respostes.

 

 


divendres, 17 de juliol del 2020

Conte amb valors: "L'avar i l'envejós". Adreçat a tothom


Un dia, el déu romà Júpiter envià el Sol a la Terra per a què l’informés sobre els desitjos dels éssers humans. I així fou quan l’astre rei es presentà davant de dos individus de molt diferent condició, perquè un era conegut per la seva gasiveria i l’altre per la seva enveja. Una vegada davant d’ells, els digué:

-“Vinc a concedir-vos un desig. Digueu-me què voleu i us serà atorgat. Només heu de pensar una cosa: el primer que formuli el seu desig aconseguirà exactament allò que demani, emperò el segon tindrà el doble del que sol·liciti l’altre”.

L’avar insistí en què l’envejós demanés primer, perquè així ell tindria el doble, convençut que anava a demanar riqueses. Per la seva part, aquest, sense poder suportar ni tan sols la idea que l’avar obtingués el doble que ell, fou incapaç de reprimir la seva enveja i li demanà al Sol que li tragués un ull per a què l’altre li demanés els dos. En escoltar això, l’astre rei donà per finalitzada la seva missió i regressar davant de Júpiter per a explicar-li com eren els humans.

-“Entre ells, l’enveja regna de tal manera, que són capaços de sofrir mal amb la finalitat que l’altra persona pateixi el doble”.

Sense dubte, aquesta història és un convit per a reflexionar sobre l’enveja, un sentiment molt negatiu i corrosiu que ens impedeix gaudir de la vida, ja que la felicitat de l’envejós s’alimenta del fracàs dels altres.


 


(Conte traduït de la revista «Pronto»)

(Imatge extreta de: Tribune de Genève)

(Traducció: Josep Maria Corretger)EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Escriu un sinònim de:

gasiveria:                                                enveja:

corrosiu:                                                 fracàs:

reprimir:                                                 finalitzada:


3. Subratlla els mots correctes de cada parella:

otogar / atorgar;  aconseguirà / lograrà; solicitar / sol·licitar; missió / misió;

tornar / regressar; corrossiu / corrosiu; disfrutar / gaudir; soportar / suportar.

4. Cerca verbs que s’acompanyin d’una forma pronominal i apareguin al conte.

5. Llegeix l’article “Antropologia de l’envejós” i sintetitza’n les principals idees.


6. Comenta la present afirmació i contextualitza-la dins del conte.

“La felicitat de l’envejós s’alimenta del fracàs dels altres”.

7. Defineix els atributs que caracteritzen una persona tòxica o envejosa.

8. Parlar d’enveja és fer-ho de persones que són tòxiques, éssers humans que potser tens a prop, sense adonar-te’n i que et desitgen odi, gelosia, en fi, el pitjor per a tu i els teus. T’has trobat alguna vegada immers per la problemàtica causada per una persona tòxica? Quina era la situació? Com et va afectar? Vas saber detectar la toxicitat? Com es va resoldre la cosa?

9. Hem vist el déu romà del Sol, que és Júpiter. Cerca per la xarxa els principals déus romans i el seu equivalent grec.

10. Fòrum: què trobis pitjor, la criquesa o l’enveja? Raona la teva resposta.

dimarts, 14 de juliol del 2020

Faltes d'escriptura habituals (9): Quant a. Adreçat a tothomEn quant a és un tipus de connector que és incorrecte en català. L’error ve donat perquè es tradueix de manera literal l’estructura del castellà al català, pensant-nos que esdevé correcta sense haver-la verificat abans. És una forma que abunda incorrectament emprada a nivell oral.

Si cerquem un quadre resum amb els principals connectors, trobarem diverses possibilitats per a la forma incorrecta en quant a, que serveix per a encetar un tema, trobarem les diferents possibilitats:

Pel que fa a, quant a, referent a, respecte de / a, sobre la qüestió de, sobre, un altre punt és, el punt següent tracta de, en relació amb, amb referència a, tocant a, pel que es refereix a…


Resumint:

.És incorrecte en català la forma: en quant a. Atès que és un calc del castellà.

.Al seu lloc cal emprar formes com: 
Pel que fa a, quant a, referent a, respecte de / a…

La forma catalana amb una equivalència exacta per a en quant a seria quant a.


(Imatge extreta de: Gazeta de noticias)EXERCICIS:

1. Comenta com es resolt l’estructura incorrecta en quant a en català.

2. Proposa formes alternatives i equivalents a la incorrecta en quant a.

3. Completa les següents oracions amb una forma correcta equivalent a quant a. No pots repetir-los.

-__________ la qüestió del racisme a nivell mundial, és un tema que els governs hauran de treballar.

-_____________ la prohibició de banyar-se en pantans, em sembla encertada.

-_______________ sobre la revisió del sistema d’arbitratge amb videoarbitratge (VAR), penso que no està funcionant.

-___________ al tema del canvi climàtic, penso que estem arribant tard.

4. Fòrum: empres aquesta forma correcta en català? L’has escoltada alguna vegada incorrectament en l’oralitat? Per què penses que es produeix aquest error? Raona les teves respostes.

5. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats en la present fitxa ortogràfica i comenta amb quines dificultats t’has trobat i per què.dissabte, 11 de juliol del 2020

Faltes d'escriptura habituals (8): acabaments en -esió i -essió. Adreçat a tothom


Sovint, ens trobem amb el dubte d’escriptura dels acabaments amb –esió o –essió. Si sabem una mica de fonètica, resoldrem ràpidament aquest dubte, sinó, caldrà visualitzar tot el llistat de paraules.

Ex:
-esió:
lesió, cohesió…

Transcripció de la S [Z], perquè apareix entre vocals.

-essió:
sessió, messió…

Transcripció de la SS [S], perquè es troba entre vocals.

Per tant, quan la essa soni a Z quan la pronunciem, vol dir que aquella paraula s’escriurà amb una essa.

Ara, anem a analitzar els contextos de les diferents paraules que podem trobar finalitzades amb –esió i posteriorment, amb –essió.

.Paraules que finalitzen en –esió i porten una essa:
Transcripció i sonoritat: [Z] perquè es troba entre vocals.

Ex:
lesió, cohesió, adhesió, autolesió.

Únicament hi ha quatre paraules.


.Totes les paraules que finalitzen amb –essió doblen la essa:
Transcripció i sonoritat: [S] entre vocals.

-Paraules de 6 lletres:
sessió, messió, cessió.

-Paraules de 7 lletres:
pressió.

-Paraules de 8 lletres:
secessió, recessió, opressió, obsessió, egressió, agressió, accessió.

-Paraules amb 9 lletres:
supressió, successió, repressió, regressió, professió, processió, precessió, possessió, impressió, expressió, digressió, depressió, confessió, concessió.

-Paraules amb 10 lletres:
progressió, compressió.

-Paraules amb 11 lletres:
retrocessió, reimpressió, no-agressió, intercessió, inexpressió.

-Paraules amb 12 lletres:
vitopressió, ultrapressió, transgressió, sobrepressió, retrogressió, introgressió, hiperpressió, forcipressió, despossessió, autoagressió.

-Paraules amb 13 lletres:
descompressió, contrapressió, autosuccessió, autoregressió.

-Paraules amb 14 lletres:
sobreimpressió, quasipossessió, circuminsessió.

-Paraules amb 15 lletres:
sobrecompressió, immunosupressió, criptodepressió, altitud-pressió.

-Paraules amb 17 lletres:
invasió-successió.


N.B. Els mots que finalitzen amb els grups –pressió, -gressió doblen la essa.
Ex:
compressió, regressió, descompressió...

! Qui no ha dubtat alguna vegada sobre l’escriptura dels mots:
obsessió i possessió.

.T’ajudarà a saber una mica més de fonètica i la seva aplicació a l’ortografia:(Imatge extreta de: La clínica de podologia)


EXERCICIS:

1.Comenta breument com pots saber si una paraula que acaba en –esió o –essió dobla o no la essa. Explica-ho a partir d’un exemple.

2. Anota cinc paraules que s’escriuen amb –esió i cinc més amb –essió.

3. Escriu una o dues esses segons on calgui en els següents mots:
ob__e__ió, le__ió, pre__ió, po__e__ió, sobreimpre__ió, rece__ió, __e__ió, cohe__ió.

4. Crea una gamificació per a treballar les paraules amb –esió i –essió.

5. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han anat les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit i per què? Com les has resoltes? T’ha ajudat la fitxa a millorar en l’ortografia? Com?

dimecres, 8 de juliol del 2020

Conte amb valors: "La gavina ferida". Adreçat a tothom

Una vegada hi havia un antic regne on vivia un home molt ric i poderós que estimava les gavines. Cada matí, es llevava, mirava cap al mar i es quedava extasiat contemplant el vol d’aquestes aus blanques. Un dia, trobà una gavina ferida a la seva terrassa. Amb la major dolcesa, l’agafà entre els seus braços i ordenà als seus metges que la curessin. Com que la ferida no era molt profunda, l’animal aviat començà a millorar. Durant la seva convalescència, l’home se sentí tan feliç de tenir-la a la seva casa que volgué tractar-la de manera aprensiva i carinyosa amb el que posseïa. Els millors músics van tocar per a ella, però els sons alteraven a la plàcida gavina, i es cremaren els sàndals i encens, els aromes dels quals la marejaven. Encara així, insistí en complaure-la i encomanà que li cuinessin les més exquisides menges i li servissin els millors licors. Tanmateix, la gavina no menjava ni bevia. I al cap dels dies, morí. La desesperació de l’home fou tal, que acudí a un savi a la cerca de consol.

-“Moltes vegades, l’amor no és amor, sinó egoisme”, li digué el mestre.

-“Tu pensaves que a la gavina li complauria el mateix que a tu i no vas pensar en el que ella realment necessitava. Aprèn bé aquesta lliçó: abans d’ajudar els altres, tracta de posar-te al seu lloc per a saber què és el que de veritat necessiten”.


(Conte extret de la revista Pronto)

(Traduït per: Josep Maria Corretger)

(Imatge de extreta de: Gencat)


EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Explica el significat de les paraules pintades de color lila.

3. Trobes adequada l’actitud de l’home amb la gavina quan es trobava convalescent? Per què?

4. Com haguessis actuat tu si haguessis tingut la gavina en període de recuperació a casa?

5. Cerca sinònims del mot aprensiu.

6. Recull totes les referències temporals que apareguin al conte.

7. Cerca paraules que doblin la essa dins del conte.

8. Contextualitza el següent fragment dins de la història del conte. Qui ho diu i per què?

-“Tu pensaves que a la gavina li complauria el mateix que a tu i no vas pensar en el que ella realment necessitava”.

9. A què es refereix el savi quan dirigeix a l’home les següents paraules?

-“Moltes vegades, l’amor no és amor, sinó egoisme”.

10. Quin aprenentatge pots extraure d’aquest conte amb valors per a la vida quotidiana?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;