dimecres, 22 de setembre de 2021

Rusiñol esquematitzat (2): aspectes sobre la seva vida i obra. Adreçat als de literatura

 

Aquest és el segon esquema que ha realitzat a l’aula l’alumnat de literatura catalana a l’entorn de la vida i obra de Santiago Rusiñol i que complementa a l’anterior. Teniu al noranta per cent, els principals aspectes a tenir presents, tot i que aquest esquema no està exhaurit i es pot ampliar. Properament, aportarem un síntesi d’un estudi introductori de la vida i l’obra “L’alegria que passa” que també us facilitarà l’entesa de l’obra.

 

[Clica a sobre de la imatge per a ampliar-la]

(Crèdit fotogràfic: Josep Maria Corretger)

 

N.B. No et quedis únicament amb les explicacions del professor i les activitats d’aula. Llegeix una mica més sobre la vida i l’obra d’estudi i t’ajudarà a reforçar i a ampliar els coneixements, i com no, a millorar també en l’escriptura. Per exemple, dona una llambregada als estudis introductoris de l’obra o en alguna pàgina literària com lletra.net.

https://lletra.uoc.edu/ca/autor/santiago-rusinol

diumenge, 19 de setembre de 2021

Saps quan i no s'accentua ES? Adreçat a tothom

 


Es és una de les paraules que més errades provoca a nivell ortogràfic, emperò, és ben senzill d’evitar aquest error que s’arrossega fins i tot a la universitat. Anem a veure una tècnica per a resoldre aquest error ortogràfic.


És (català. Verb ser) = Es (castellà. Verb ser).

Ex:

-La Martina és alta. → La Martina es alta.

-En Joan és simpàtic. → Juan es simpático.


Es (català. Pronom. Apareix al lloc del nom) = Se (castellà)

Ex:

-Es pentina molt bé. → Se peina muy bien.

-La Marta es mira al mirall diàriament. → La Marta se mira al espejo diariamente.

(Imatge extreta de: Mentes liberadas)


EXERCICIS:

1. Redacta cinc oracions on aparegui És o Es.

2. Assenyala la forma correcta de cada oració.

-(Es / És) tan bella que (és / es ) reflexa en la lluna.

-La Isabel (és / es) renta les dents.

-El Fernando (es / és) tan xerraire que no calla mai.

-La llibreta (es / es) roja i de marca.

-Potser (es / és) l’equip que guanyarà la Champions.

-Avui ja (es / és) massa tard.

-En Josep (es / és) molt espavilat.

3. Explica la diferència entre És i de Es.

4. Fòrum: tens dificultats amb l’escriptura ortogràfica de l’és / es? T’ha ajudat la present fitxa a resoldre aquesta falta? Per què?


divendres, 17 de setembre de 2021

Rusiñol esquematizat (1): aspectes sobre la seva vida i obra. Adreçat als de literatura


                                                     [Clica a sobre de la imatge per a ampliar-la]

Us comparteixo l'esquema que ha sortit de la classe d'avui amb l'alumnat de literatura de l'Ins Seròs en relació a la vida i obra de Santiago Rusiñol. És un esquema força complet, emperò que no està tancat, encara hi ha aspectes destacats que s'hi poden incorporar. Ara us toca a vosaltres!!

(Crèdit fotogràfic: Josep Maria Corretger)


EXERCICIS:

1. Destaca entre quinze i vint aspectes destacats de la vida i obra de Santiago Rusiñol.

2. Els elements de l'activitat anterior et serviran per a intentar respondre a la següent pregunta: per què Santiago Rusiñol fou una persona destacada dins del Modernisme?

3. Incorpora aquí alguns aspectes essencials de la seva vida i obra que no apareguin a l'esquema.

4. Autoavalua't: què t'ha semblat aquesta proposta d'activitat a l'aula? L'has trobat innovadora, bonica, apassionant, t'ha ajudat a aprendre d'una manera agradable? Per què? Digues la teva!

dimecres, 15 de setembre de 2021

L' apostrofació, la contracció i el guionet. Adreçat a tothom


Quan ens expressem oralment o bé llegim, no pronunciem tots els sons de les lletres que trobem escrites. Quan les vocals A o E àtones estan situades a final de paraula i es troben en contacte amb una altra vocal, tenim tendència a suprimir-les i a enllaçar els dots mots formant-ne un de sol. Aquest fenomen fonètic s’anomena elisió. Veiem un exemple:

-Quina hora és? [“quinoraés”, pronunciació]

A nivell ortogràfic podem trobar dos tipus d’elisions:

.Amb apòstrof: una cometa volada que indica que s’ha suprimit una vocal (‘).

L’àvia, l’institut...

.Amb contracció: la unió de dos mots en un de sol eliminant una de les vocals que estan en contacte:

del (de + el) poble, al (a + el) carrer.


L’APOSTROFACIÓ

L’article segueix una sèrie de normes d’apostrofació que cal seguir.

L’article masculí El s’apostrofa

L’article masculí El no s’apostrofa

.Davant dels mots començats en vocal o H:

El + amic à l’amic

El + home à l’home

El + indi à l’indi

 

.Davant de xifres que si les escrivíssim començarien per vocal:

El + 11 de setembre à l’11 de setembre

El + 1 de maig à l’1 de maig

.Davant de I en posició de diftong creixent:

 

El + iogurt à el iogurt

L’article femení La s’apostrofa

L’article femení La no s’apostrofa

.Davant dels mots començats en H o vocal que no siguin I o U àtones:

La + amiga à l’amiga

La + herba à l’herba

 

 

 

 

.Davant I o U àtones, amb H o sense:

La + infància à la infància

La + humitat à la humitat

 

.Davant els noms de les lletres:

La + essa à la essa

La + ela à la ela

.Per evitar confusions, davant del prefix a- amb valor negatiu:

La + anormalitat à la anormalitat

La + asimetria à la asimetria

.Altres:

La + ira à la ira

La + una à la una (hora del rellotge)

La + host à la host

La preposició De s’apostrofa

La preposició De no s’apostrofa

.Davant de mots començats en vocal o H:

De + alguna à d’alguna

De + hora à d’hora

.Davant de I en posició de diftong creixent:

De + iogurt

 Les sigles s’apostrofen segons les regles que acabem de treballar; quan comencen en consonant, cal mirar si la inicial de la lletra és una vocal (ema, essa...) o una consonant (pe, jota...).

Ex:

L’OTAN, la UNESCO, el DVD, l’ITV.

L’apostrofació dels pronoms febles segueix les regles següents:

.Els pronoms em, et, el, la, es, en s’apostrofen davant un verb començat en vocal o H:

Em + enamora à m’enamora

.Els pronoms em, et, el, es, en, ens, els s’apostrofen darrere un verb acabat en vocal; no s’apostrofen quan la vocal en qüestió és una U:

Compra + en à compra’n

Compreu + en à compreu-ne

.El pronom la no s’apostrofa davant de verbs començats en I o U àtones, amb H o sense:

La + humilien à la humilien

La + inviten à la inviten

.En les combinacions de dos pronoms, l’elisió tendeix a fer-se en l’últim pronom, i d’aquí, que l’apòstrof es col·loca tan a la dreta com es pugui:

Em + en + menjo à me’n menjo

Em + en + agafo à me n’agafo

.Els pronoms la + hi i se + us no s’apostrofen:

La + hi donaré à la hi donaré


LA CONTRACCIÓ i EL GUIONET

La contracció es produeix quan les preposicions a, de, per, per a o la partícula ca (casa) es troben en contacte amb els articles el, els, en. Si s’han d’apostrofar, la contracció es desfà. Ho veiem!

A + el à al / a l’ à al parc / a l’hort

De + el à del / de l’ à del mar / de l’antic

Per + el à pel / per l’ à pel camí / per l’abril

Per a + el à per al / per a l’ à per al cosí / per a l’amic

Ca + el à cal / ca l’ à cal Joan / ca l’Oriol

A + els à als à als avis

De + els à dels à dels universitaris

Per + els à pels à pels marges

Per + a + els à per als à per als amics

Ca + els à cals à cals sogres

Anem a veure els principals usos d’escriptura del guionet (-).


S’ESCRIUEN AMB GUIONET

.Els numerals compostos, per separar desenes i unitats, i unitats de centenes (D-U-C): trenta-cinc, cinc-cents, vint-i-tres...

.Els pronoms febles, si no van apostrofats, per separar-los entre ells i del verb:

Porta-me-la...

.Els mots compostos s’escriuen generalment sense guionet, menys en els casos següents:

-Quan el primer mot acaba en vocal i el segon comença en R, S, X:

Penja-robes, penya-segat, para-xocs...

-Quan el primer mot duu accent gràfic:

pèl-curt...

-Quan el primer mot és el nom d’un punt cardinal:

sud-oest...

-Quan el mot compost costa de llegir:

pit-roig...

-Quan són compostos repetitius o expressius:

Xino-xano, corre-cuita...

-Quan són onomatopeies:

Tic-tac, xim-xim...

.Els manlleus no adaptats:

Dalai-lama, ex-libris...


S’ESCRIUEN SENSE GUIONET

.Les paraules que porten prefixos, com per exemple:

Arxi- à arximilionari                         ex- à exdirector

Pre- à preromàntic                             pseudo à pseudoderivat

Sots- à sotsdirector                             vici- à vicerector

.Els compostos formats per dos adjectius coordinats que expressen dues idees independents o una de sola:

Audiovisual, fisicoquímic...

.Els compostos en què els dos elements existeixen com a paraules independents:

Agredolç, allioli, capicua, correbou, figaflor, capgròs, pocavergonya, ratpenat, sordmut...

.Els manlleus adaptats no porten guionet, a diferència dels manlleus no adaptats.

.Observeu la diferència entre dos mots segons si s’escriuen junts o bé separats.

a) El vistiplau: és un substantiu que indica verificació i conformitat per part d’algú.

    Ex:

    -La programació de la festa major va rebre el vistiplau de la comissió de festes.

b) vist i plau: s’empra a les acaballes d’un document per a introduir-hi la signatura.

     Ex:

     Vist i plau

      La presidenta

        (signatura) 

 

 

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: Leon Hunter)

EXERCICIS:

1. Realitza un esquema amb el més destacat de l’apòstrof, la contracció i el guionet.

2. Posa un article davant dels mots següents:

___ essa, __ iogurt, __ illa, __ Enric, __ 1, __ UB, __ interès, __ CEE, __ aeroport,

__ IPC, __ història, __ institut, __ erra, __ origen, __ italià, __ avaria, __ anormalitat.

3. Subratlla les formes correctes:

A els, per els, pels, a els, de els, cal, per a el, als.

4. Corregeix les formes que vegis incorrectes.

Mel, tels, ten, sel, se’ns, pintar-nos-el, asseieu-ens.

5. Quina és la norma que cal tenir present per a escriure correctament els números amb lletres? Comenta-la.

6. Escriu amb lletres els següents números:

35, 58, 328, 1196, 3439, 267221, 2318967.

7. Pensa i escriu cinc mots compostos que portin un guionet.

8. Digues si són certes o falses les següents afirmacions:

-Les paraules que porten prefixos (arxi-, pre-, sots-, ex-, pseudo-, vici-) s’escriuen amb guionet.

-Si el primer mot acaba en consonant i el segon comença en R, S, X hem d’escriure un guionet.

-Les onomatopeies mai porten guionet.

-La contracció de per + el és pels.

-Les sigles s’apostrofen segons les normes d’accentuació.

-L’article femení LA no s’apostrofa davant dels noms de les lletres.

9. Corregeix les afirmacions incorrectes de l’activitat anterior.

10. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats sobre l’apostrofació, la contracció i el guionet. Quines dificultats t’has trobat? Per què? Com les has resoltes?

dijous, 9 de setembre de 2021

Frases fetes amb origen toponímic. Adreçat a tothom

 

Són moltes les frases fetes que s’envolten d’algun topònim, moltes envoltades d’un caràcter grotesc o fins i tot, escatològic. Tractem tres frases fetes amb origen toponímic.

.Venir o baixar d’Arbeca:

Significa que no estàs al corrent de la conversa que s’està portant o del que succeeix al teu voltant.

Origen: el duc de Cardona, amo del castell d’Arbeca, quan anava a les Corts, a Barcelona, no estava al cas dels esdeveniments.

[Font: CNL de Lleida]


.A Blanes, les galanes:

Significa que la població et captiva per la seva bellesa i encants.

Origen: popular.

[CPNL de Blanes, "Proverbis, dites i frases fetes de Blanes", per Elisa Sola Ramos, desembre 1999]

.A Alcarràs mengen sopes en un cabàs:

Significa que els seus habitants menjaven sopa amb un recipient molt gran i de dues nanses.

Origen: popular.

(Imatge extreta de: Femturisme.cat)


EXERCICIS:

1. Ara et toca a tu, realitza un petit treball d’investigació i aporta tres frases fetes amb vincle toponímic, és a dir, que remetin a un nom de lloc.

2. Pregunta a la gent gran del lloc on vius si coneix alguna frase feta de la zona i comenta-la aquí.

3. Fòrum: què en penses de les frases fetes toponímiques? Són pura invenció o bé es basen en un fonament real?

 

 

 

 

 

 

 

diumenge, 5 de setembre de 2021

Cerca cartells o rètols amb errors ortogràfics. Adreçat a tothom

 


Són molts els cartells, rètols i similars que mentre caminem veiem amb errors ortogràfics. És una feina nostra detectar-los i determinar quina seria la forma correcta. El pitjor de tot és que, a més grandària del rètol o cartell, més visible i més mal als ulls fa la falta que conté, i per a més inri, cobrar per a fer una cosa mal feta i no adonar-se’n, encara és més fort.

Una vegada més, de d’aquesta fitxa et motivem per tal t’aturis i aportis fotografies amb errors d’aquesta tipologia, per a preservar la nostra llengua.

N.B. Recorda que l’escriptura de lletres majúscules no exclou l’accentuació.

(Crèdit fotogràfic: Josep Maria Corretger. Alcarràs)


EXERCICIS:

1. Cerca dos rètols o cartells que continguin errors ortogràfics. Realitza una fotografia de cada castell i esmenta en quin carrer o plaça i vila o ciutat on vas fer-la.

2. Proposa correccions ortogràfiques per a cadascuna de les fotografies de l’activitat 1.

3. Mira la fotografia de la present fitxa i digues quins errors ortogràfics conté i quina és la seva correcta escriptura.

4. Fòrum: per què es realitzen tantes errades en rètols i cartells? Quines accions es podrien portar a terme per tal d’evitar-los? On podem trobar rètols o cartells amb més errors ortogràfics? Per què?

dijous, 2 de setembre de 2021

Conte amb valors: "L' estratègia dels peixos". Adreçat a tothom


En una petita llacuna vivien tres peixos. Un dia veieren un pescador apropar-se a la riba amb la seva xarxa de pesca. Com que no tenien temps de fugir, planejaren saltar fora de l’aigua i fer-se els morts, per a què el pescador suspengués la seva jornada de pesca. Un d’ells passà a l’acció ràpidament, agafà impuls i saltà als peus del pescador, però se li oblidà estar-se quiet i aguantar la respiració. L’home, atònit per l’estranya actitud del peix, l’observà i, davant de la sospita que pogués estar malalt o quelcom semblant, el llençà de nou a l’aigua, on aquest s’amagà.

El segon peix imità el primer, i tot i que estigué immòbil, no aconseguí resistir la respiració. El pescador s’estranyà en veure un altre exemplar als seus peus, emperò aquesta vegada decidí agafar-lo i posar-lo en una bossa. Sortosament per a l’animal, no se’n recordà de tancar-la i el peix, realitzant un gran esforç, pogué escapar i tornar a l’aigua.

Finalment, el darrer peix féu el mateix que els seus companys i, a més, s’estigué quiet i sense respirar. Però el pescador, fart ja, el diposità a la bossa, la tancà bé i se n’anà cap a casa a preparar un saborós plat de peix.

Aquest relat ens ensenya que imitar els altres, tot i que fent-ho millor, no garanteix el mateix resultat. Aquest depèn de les circumstàncies i de la sort.


(Conte traduït de la revista «Pronto»)

(Traducció: Josep Maria Corretger)

(Il·lustració realitzada per: Cesc. Biblioteca de Catalunya)

 

EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Escull quatre paraules assenyalades en color blau i explica el seu significat.

3. Esmenta la referència dels pronoms marcats en roig.

-El pescador s’estranyà en veure un altre exemplar als seus peus, emperò aquesta vegada decidí agafar-lo i posar-lo en una bossa.

4. Cerca cinc adjectius que apareguin al conte i digues a qui complementen.

5. Els animals són molt espavilats, t’has fixat en el conte? Comenta actuacions dels animals on es vegi la seva intel·ligència com a sistema de defensa.

6. Creació literària: crea un petit conte de caire moralista on els principals protagonistes siguin animals.

7. Explica que t’emportes de la lectura d’aquest conte per al teu dia a dia.

8. Regala’t un conte del blog cada dia i aprendràs vocabulari i milloraràs amb la llengua. Escull-ne un que t’agradi i comenta’l.

9. Per què aquest conte s’intitula “L’estratègia dels peixos”? Raona la teva resposta.

10. Imagina’t que ets l’autor/a d’aquest conte, canvia-li el títol per un altre que sigui adient.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;