dimecres, 30 de novembre del 2022

Fem una revista digital (3). Com fer una portada per una revista

 


En aquesta fitxa aprofundirem una mica en la creació de la portada. Una tasca gens pragmàtica!

.Pensar en el nom de la revista i el logo.

.Crea un disseny de fons de la portada.

.Escull una tipografia de lletra que t’agradi, tant per al títol, subtítol, enunciat notícia, número i mes de l’edició de la revista.

.Escollir una imatge destacada per al fons de la portada.

.Posar dues o tres imatges sobresortints amb frase sobre continguts de l’interior.

.No desvetllar tot el fonamental de la revista a la portada, mantenir algunes incògnites, sinó no la llegiran.

.A sota del logo en la part superior, esmentar el subtítol de la revista.

.En la part inferior de la revista, pots destacar el mes, el número i l’any.

.Es pot cercar originalitat en cada portada, mantenir l’esquema, emperò canviar una mica el disseny.

.Les notícies a destacar en la portada, així com també els seus enunciats, són escollits pel consell de redacció de la revista.


CANIGÓ

Revista de cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 


N.3 Desembre del 2022

 

N.B. Més idees per a fer una revista digital:

https://elexpertoweb.com/como-hacer-una-revista-en-word


[Imatge extreta de: My where]


EXERCICIS:

1. Crea un esborrany de portada de la revista en paper. Una pluja d’idees de la portada.

2. La portada que has creat en paper per a la revista, trasllada-la al suport digital.

3. Canvia el disseny de la portada que has creat.

4. Rumia d’altres possibilitats de portada. Buscar diferents portades de revista i comentar-les. Quina t’agrada més i per què?

5. Què destacaràs en la portada de la revista?

6. Cal mostrar tots els continguts de la revista? Per què?

7. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats d’aquesta fitxa. Quines dificultats t’has trobat i per què?


diumenge, 27 de novembre del 2022

Conte amb valors: "A la recerca de la felicitat". Adreçat a tothom


Un dia, un home escoltà dir que la felicitat era un tresor. A partir d’aquell instant començà a cercar-la. Primer s’aventurà en el plaer i per tot allò sensual; llavors, pel poder i la riquesa; després per la fama i la glòria; i així anà recorrent el món de l’orgull, del saber, dels viatges, del treball, de l’oci i de tot el que estava a l’abast de la seva mà. Un dia somià que li quedaven dos mesos de vida i, tan vívid havia estat aquest somni, que es digué:

“Aquests dos mesos els dedicaré a compartir tot el que tinc de l’experiència, de saber i de vida amb les persones que m’envolten”.

I aquell cercador de felicitat trobà que al seu interior, en allò que podia compartir, en el temps que dedicava a la resta, en la renúncia que feia de si mateix per servir, estava el tresor que tant havia desitjat. D’aquesta manera, comprengué que per a ésser feliç es necessita estimar, acceptar la vida tal i com ve, sentir-se estimat i valorat, acceptar-se com un és. I recordà la següent frase:

“Què poc gaudim amb el que tenim i quan patim pel que anhelem!”

(Extret de la revista “Pronto”. Traducció: Josep Maria Corretger)

[Imatge extreta de: Geloofstoerusting]


EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Explica el significat de les paraules assenyalades en color lila.

3. Comenta la present afirmació que apareix al conte:

“La felicitat és un petit tresor”.

4. Com reacciona l’home quan li digueren que li quedaven dos mesos de vida? Què decideix fer després?

5. Els objectes i coses materials ens donen la felicitat? Per què? On es troba la felicitat segons aquest conte?

6. Cerca cinc verbs que apareixen al conte i esmenta en quins temps verbals apareixen.

7. Amb quin consell finalitza el conte? Explica’l.

8. Esmenta les referències temporals que apareixen al conte.

9. Raona ortogràficament: per què vívid i experiència s’accentuen?

10. Com s’escriu el pretèrit imperfet d’indicatiu en català, amb be alta o ve baixa? I en castellà?

dijous, 24 de novembre del 2022

Com fer una bona exposició oral. Adreçat a tothom

 


Et donem unes pautes per a realizar una exposició oral com cal. Som-hi!!

 

ELS PASSOS PREVIS…

.Escull un tema que t’agradi. D’aquesta manera gaudiràs realitzant l’exposició. En cas que t’obliguin a realitzar-la sobre un tema concret, no passa res, posa-hi ganes!

.Cerca informació en diferents pàgines webs i llibres. No et quedis únicament amb la informació trobada en un lloc, atès que, a més podria estar equivocada. Per tant, entra a d’altres llocs, consulta d’altres llibres i contrasta la informació, és a dir, si va en una mateixa línia.

.Realitza un guió d’índex dels punts que voldràs tractar en l’exposició. Pensa que primer cal fer una mena de redacció del que parlaràs.

.Selecciona la informació destacada i que desitges tractar en l’exposició oral. Hi ha abundància d’informació i no ho podràs tractar ni posar tot.

.Selecciona una presentació digital novedosa: Prezzi, per exemple, o d’altres.

.Comença el redactat i prepara les diapositives de la presentació digital.

.El redactat de la lletra de cada diapositiva ha de ser de mida normal, però gran i que el vegi el públic. Compte, no et quedi petit.

.Empra diferents elements en l’exposició: imatges, vídeos, material en suport paper.

.Combina el text i la imatge en cada diapositiva. Pots emprar transicions o d’altres opcions per a passar d’una a l’altra.

.No carreguis les diapositives d’informació! Han de tenir màxim quatre punts i alguna imatge per a despistar el públic. Una diapositiva carregada fatigarà els oients.

.No posis moltes diapositives a la presentació digital. Posa les necessàries, ni moltes ni poques. Imagina’t que n’hi ha cinquanta... què pensarà el quòrum assistent?

.Prepara l’exposició oral, sense memoritzar. Si no recordes quelcom, improvisa.

 

DURANT L’EXPOSICIÓ

.Saluda els membres del tribunal abans de començar. Crearà empatia.

.Cenyeix-te al temps que tens, no el sobrepassis mai.

.Empra un to de veu adequat i amb naturalitat, sinó es veuria fingit. No parlis amb veu baixa.

.Mostra seguretat i defuig les pors. Si estàs nerviós perdràs memòria i el públic veurà que passa quelcom, inseguretat. Tu has fet el treball i tu el domines.

.Presenta el tema i l’estructura de l’exposició oral: introducció, desenvolupament i desenllaç. Esquema que tindràs a la teva ment.

.No llegeixis les diapositives durant l’exposició, només s’empren per a guiar el públic i són un guió per a tu. Has d’aportar coses que no apareixen a la diapositiva.

.Tingues cura amb la comunicació no verbal: vesteix bé, sense colors cridaners, empra el gest, posiciona el cos davant del públic i mira’l. Acompanya sempre la paraula amb el gest sense abusar-ne. Compte on col·loques les mans, elimina tics...

.Empra connectors: t’ajudaran a enllaçar les oracions i t’expressaràs millor: en primer lloc, per exemple, per un altre costat, finalment...

.Clou el treball arribant a una conclusió o recordant alguna idea essencial de l’exposició que acabes de realitzar. La conclusió no és un resum de tot el que has dit anteriorment.

.Mostra la webgrafia i bibliografia: esmenta a la presentació digital les webs i materials consultats.

.Finalitzar amb un “Moltes gràcies per escoltar-me” en pantalla, quedarà molt bé!


EN ACABAR L’EXPOSICIÓ

.Agraeix al públic la seva assistència: “Moltes gràcies per venir i escoltar-me”.

.Respon a les preguntes amb seguretat. Si dubtes, el tribunal ho veurà i afectarà a la teva qualificació. Intenta sortir raonant de les preguntes complicades.

.Saluda els membres del tribunal quan marxis. Et quedaràs amb ells.

 

*Recordem un parell de coses essencials:N.B. Per a saber-ne una mica més...

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_oral_ca.pdf

 

(Imatges extretes de: UCAM Online University, Aula de Català)

 

EXERCICIS:

1. Esmenta quins són per a tu els cinc punts més destacats a l’hora de realitzar una exposició oral.

2. Pensa en com has realitzat la teva darrera exposició oral i digues quines coses hauries de millorar i per què.

3. És important la comunicació no verbal durant una exposició oral? Per què?

4. Cas pràctic:

.Com actues si t’has deixat quelcom per a explicar?

.Et pica el braç dret durant l’exposició del treball.

.T’has saltat sense voler una diapositiva.

5. Explica una situació que t’hagi passat durant una exposició oral i comenta com la vas resoldre.

6. Autoavalua’t: reflexiona sobre el treball d’aquesta fitxa. En què t’ha ajudat?

 

 

 

 

 

 

 

dilluns, 21 de novembre del 2022

Fem d'egiptòlegs!! Adreçat a l'ESO

 


Ara que fa cent anys que es va descobrir la tomba d’aquest important faraó, ens endinsem en un magnífic reportatge de l’Info K de TV3, segur que aprendreu moltes coses!!

Clica a sobre del present enllaç, visiona el petit reportatge, dura uns vint minuts i posteriorment, respon a les preguntes següents.

https://www.ccma.cat/tv3/sx3/infok-03112022/video/6184279/

[Imatge extreta de: El Mundo]

 

EXERCICIS:

1. Com són les lletres dels egipcis?

2. Qui era Tutankamon?

3. Què significa "faraó"?

4. Qui va encomanar excavar les tombes egípcies i per què?

5. Què feien els lladres amb les tombes?

6. Quan van descobrir la seva tomba?

7. Qui va descobrir la tomba d’en Tutankamon?

8. Quants anys tenia quan va ésser faraó?

9. Quina edat tenia i com va morir?

10. Com s'anomenaven els dos símbols que portava el faraó?

11. La roba del faraó es deia...?

12. Per què es diu que es famosa la tomba de Tutankamon?

13. Quina famosa frase va dir el descobridor de la tomba quan li van preguntar: “Què veus?”

14. Existeix realment la maledicció d'en Tutankamon? Per què?

15. Què és un jaciment?

16. Què és una mòmia?

17. Quin era el procés de transformar un difunt en mòmia?

18. En quina població es troba el Campus Arqueològic del Museu Egipci de Barcelona? Quines activitats s’hi realitzen?

19. Com es diu la pedra que va facilitar el desxiframent de l’escriptura dels egipcis?

20. Qui va descobrir aquesta pedra i com? De quina població era originari?

21. Quin homenatge van realitzar al descobridor de la pedra per desxifrar l’escriptura egípcia?

22. On podem trobar jeroglífics egipcis?

23. Com es diu el cercle dels jeroglífics?

24. Fòrum: t’agradaria fer d’egiptòleg? Per què? Com t’imagines les piràmides per dins?

25. Opinió: creus en la maledicció de Tutankamon? Per què? Raona la teva resposta.

26. Realitza un missatge amb alfabet egipci.

dijous, 17 de novembre del 2022

Faltes de l'examen i com reduir-les. Adreçat a tothom

 


Recull de les faltes ortogràfiques més destacades del darrer examen a 3r d'ESO. Convé que hi doneu una llambregada i de ben segur que no les tornareu a realitzar si us hi fixeu. Aquest llistat també ajudarà a alumnat d'altres cursos. Esteu convidats a consultar-lo!

 

FALTES                                                         CORRECCIÓ

Extrany---------------------------------------extrany (confusió amb el castellà)

Es poder-la gaudir----------------------------és poder-la gaudir (“es” en castellà; verb)

És compren-----------------------------------es compren (“se” en castellà; pronom)

Perque normalment parlen---------------------perquè normalment parlen (aguda en vocal)

Començen-------------------------------------comencen (no existeixen mots en –çen)

Algúns-----------------------------------------alguns (confusió amb el castellà “algún”)

Majoritariament--------------------------------majoritàriament (sobreesdrúixola. S’accentuen)

Móbil------------------------------------------mòbil (confusió d’accent del mot en castellà)

Plantegesim------------------------------------plantegéssim (Imperfet de Subjuntiu: -éssim)

Aixó-------------------------------------------això (pronunciació com “camió”)

Avegades--------------------------------------a vegades (s’escriu separat. Dos mots)

Triunfant---------------------------------------triomfant (prové de “triomf”. Confusió castellà)

Ilegal------------------------------------------il·legal (confusió amb el castellà)

Industria---------------------------------------indústria (esdrúixola. S’accentuen sempre)

Hauriem---------------------------------------hauríem (verb haver i apareix un hiat)

S’arribave-------------------------------------s’arribava (confusió amb la pronunciació)

Hi han molts tipus------------------------------hi ha molts tipus (“hi han” no existeix)

Musica-----------------------------------------música (l’estil. Ésdrúixola. Accent sempre)

Aqui-------------------------------------------aquí (aguda acabada en vocal)

Día--------------------------------------------dia (acabats en –ia. Mai porten accent)

internet----------------------------------------Internet (en majúscula. Denominació)

Tickets----------------------------------------tiquets (no és un anglicisme)

Oïents-----------------------------------------oients (la “i” ja zona. No necessita dièresi)

Decades---------------------------------------dècades (és esdrúixola. Sempre accent)

Tambe-----------------------------------------també (aguda acabada en vocal)

Radio------------------------------------------ràdio (és esdrúixola. Sempre accent)

Trovar-----------------------------------------trobar (confusió amb “trovador” castellà)

Per els adolescents----------------------------pels adolescents (contracció. No traduir literal)

Molta poca gent-------------------------------molt poca gent (concordança inadequada)

Tranquila--------------------------------------tranquil·la (ela geminada)

De tant en tant si------------------------------de tant en tant sí (afirmació. S’accentua)

Apart------------------------------------------a part (s’escriu separat)

Alluny------------------------------------------a lluny (junt no existeix)

Em escoltat-------------------------------------hem escoltat (el verb haver amb hac)

Fins nens de tres anys--------------------------fins a nens de tres anys (falta la “a”)

Graciès----------------------------------------gràcies (accent a la “a”)

Accès-----------------------------------------accés (confusió d’accentuació)

Tecnologic------------------------------------tecnològic (plana acabada en –c- Porta accent)

Album----------------------------------------àlbum (plana acabada en –m. Porta accent)

Accesibilitat----------------------------------accessibilitat (dobla la essa)

A travès--------------------------------------a través (confusió d’accent)

El numero d’oients---------------------------el número d’oients (és esdrúixola. Accent)

 

Algunes estratègies per a evitar faltes ortogràfiques

.Llegir de manera habitual. La vista i l’oïda treballen. Inconscientment, estàs estudiant ortografia de manera plaent.

.Fixar-se en les correccions del professor/a dels dictats, exàmens i redaccions, i no quedar-se amb únicament l’anècdota, és a dir, la nota.

.Realitzar un diccionari ortogràfic propi. És a dir, crear un diccionari i allí introduir les paraules mal escrites i al seu costat la correcció.

.Estudiar una ortografia: revisar l’escriptura dels verbs, l’accent diacrític, les normes d’accentuació.

N.B. En un exercici escrit, és greu superar deu faltes ortogràfiques.

(Imatge extreta de: Castellnou Edicions)

 

EXERCICIS:

1. Realitza el top deu de les faltes ortogràfiques que fas darrerament.

Falta

Correcció

Justificació ortogràfica

 

 

 

 

2. Explica quines accions utilitzes per a evitar faltes ortogràfiques.

3. Escriu les normes d’accentuació amb exemples.

4. Cerca els mots que porten accent diacrític i afegeix-lo aquí.

5. S’accentuen els mots monosíl·labs en català?

6. Són correctes els mots: nòvio, disfrutar, barco, manguera, bolso? Per què?

7. Busca els verbs: estudiar, cantar, córrer, dormir. Posteriorment, assenyala: amb roig: els accents; amb verb: les dobles esses; amb groc: les dièresis; amb blau: les ve baixa.

8. Autoavalua’t: revisa el teu gràfic de faltes on hi inclous el nombre de faltes dels dictats, exàmens i redaccions. Llavors, mira si has reduït o no el número d’errors ortogràfics i justifica el perquè.

 

 

 

dilluns, 14 de novembre del 2022

Et proposem algunes idees per a millorar un text. Adreçat a tothom

 


Alguns consells per a redactar un text sobre un tema i que t’ajudaran sempre, tant si realitzes un examen com si has d’escriure algun text:

.Llegeix articles de prensa, escolta el telenotícies, et donaran idees i aprenentatge sobre qualsevol tema. Com més llegiràs, més vocabulari adquiriràs. El corpus lèxic no ve sol, cal cercar les paraules, trobar-les llegint llibres, i similars, escoltant programes de radio o televisió.

.Quan sàpiguis el tema, fes una pluja d’idees sobre allò que escriuràs.

.Redacta una primera idea de text com a esborrany i al final ja el passaràs a net.

.Pensa un títol original, posa’l centrat i sense subratllar-lo ni acabat en un punt al final. Si tothom repeteix el mateix títol… al corrector/a el fatigarà i jugarà en contra teva.

.Escriu una lletra entenedora, ja que si no l’entenen, no llegiran el teu text.

.Mostra l’estructura textual i que es vegi bé, amb paràgrafs ben diferenciats:

Introducció (presenta el tema), desenvolupament (explicació del que afirmes amb exemples), conclusió (cloure el tema de l’escrit recordant alguna idea tractada).

.Posa el nom i el cognom a sota de l’escrit, atès que s’entén que és un article de premsa.

.Tingues cura de la presentació: deixa marges a la dreta, a l’esquerra, a dalt i a sota del full.

.Empra sinònims: no repeteixis més de dues vegades la mateixa paraula. Enriqueix el text!

.Utilitza connectors: t’ajudaran a enllaçar les oracions i et resultarà més pragmàtica l’escriptura.

.Compte amb els temps verbals! Escull bé el temps amb el qual vols parlar: present (com si succeís ara allò que expliques), passat (ja finalitzat, exemple: va acabar, va marxar, pintà, corregué...), o futur (encara s’ha d’esdevenir). Una errada en moltes redaccions és barrejar els temps verbals sense solta ni volta.

.Usa el registre adequat d’acord amb el registre dels mitjans de comunicació tant orals com escrits, és a dir, l’estàndard.

.Pots opinar sempre respectant a tothom per qüestions de cultura, religió, raça, sexe.

.En acabar d’escriure el text, revisa’l almenys dues vegades, separades ambdues per un espai de temps, per tal de no fer-ho de pressa i corrents i no posar l’atenció suficient.

.Revisa els signes de puntuació!! No pots enllaçar dues oracions on parlis de dues coses diferents, cal separar-les per un punt. Si en llegir la frase et manca aire per llegir-la tota, és que hi falta alguna coma. El punt i a part el posem en paràgrafs on es tracten temes diferents.

.Gramàtica: revisa que el subjecte concordi amb el verb en gènere, número i persona. Per tant, escriu sempre frases curtes! A les oracions llargues, el verb es perd pel camí i ja no saps quin és el seu subjecte.

.Evita les ratlladures, deixar pocs marges i deixar poc interlineat: dificulten la lectura del text i esgotarà i fatigarà la lectura del corrector/a.


(Imatge extreta de: adolescents.cat)


EXERCICIS:

1. Revisa els dictats, redaccions i aporta quatre faltes que hagis realitzat aquest trimestre amb la seva correcció. Explica la correcció ortogràfica.

2. Demana un escrit d’un company/a de l’aula i mira coses que ha de millorar. Posteriorment, ho redactes i li comentes en veu alta.

3. Redacta un article de 100 paraules on expressis la teva opinió sobre la música popular actual. Pensa en els estils que dominen, cantants destacats, els macroconcerts... com veus el futur de la música? El rock ha desaparegut? Compres música? Assisteixes a concerts? No t’oblidis de posar el títol i de plasmar l’estructura textual.

4. Autoavalua’t: comenta com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit i com les has resoltes?

dissabte, 12 de novembre del 2022

"Contes per a l'Eloi" (12): "Moltes, moltes estrelles", de Josep Vallverdú. Adreçat a 1r cicle d'ESO

 


[Clica a sobre de la imatge per a ampliar-la]

[Extret de "Contes per a l'Eloi", de Josep Vallverdú, agost 2020, dins diari "Segre"]

 

Apèndix ortogràfic:

.Rebé (és una forma de futur, porta accent tancat).

.Passaven (dobla la essa, prové de ‘passar’).

.Pintessis (Imperfet de Subjuntiu, dobla la essa).

.Cartolina (en català s’escriu amb ‘o’ i en castellà en ‘u’).

.Tisora / estisora (té dues possibilitats d’escriptura. Sempre s’utilitzen en plural, tanmateix, al diccionari les hauràs de cercar en singular).

 

EXERCICIS:

1. Abans de la lectura: què et suggereix el títol d’aquest conte? De què pot tractar? Per què?

2. Què li encantava fer a la Carola?

3. Per a qui feia aquella tasca?

4. D’on li va venir la idea?

5. Qui és en Pelai? Com ajuda a la Carola?

6. Què suggereix la mestra a la Carola?

7. Com pretenen donar suport als nens necessitats?

8. Quina pensada té el director de l’escola per facilitar el projecte dels seus dos alumnes?

9. Aconsegueixen finalment la Carola i en Pelai el seu propòsit? Què obtenen?

10. Opinió: què et sembla la proposta de la Carola i en Pelai? Per què?

11. Series capaç de portar a terme una iniciativa solidària semblant? Quina?

12. El conte et resulta familiar? Per què?

13. Pensa i escriu un altre títol per a aquest conte. Justifica el perquè de la teva tria.

14. Cerca a Internet una iniciativa solidària portada a terme per nens i comenta-la.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;