dijous, 29 de març del 2012

L'ordre dels pronoms febles. Adreçat a Batxillerat i PPAS.


En una oració podem trobar combinats dos, tres i quatre pronoms febles. Els pronoms sempre van tots junts, ja sigui davant o darrere del verb.


Ex:

-*Els vaig donar-ho. (Agramatical)

-Els ho vaig donar / vaig donar-los-ho. (correctes)


-*Li vaig explicar-la. (Agramatical)

-Vaig explicar-la-hi / Li vaig explicar. (correctes)

.Els pronoms davant del verb poden anar solts o units, pronominalitzats:

Ex:

-La bossa, me la roben.

(Cal posar una coma, sinó hi ha un pleonasme, repetició de referència a la mateixa cosa i seria agramatical).

-Se l'hi compra.

.Els pronoms darrere del verb s'uneixen mitjançant un apòstrof (hi hauria una elisió), un guionet (hi hauria elisió) o ambdues coses alhora:

Ex:

-Me'n vaig de casa.

-Dóna-me-la ràpidament.


A l'hora de realitzar la combinació de pronoms cal respectar un ordre de prioritat:

Reflexiu (Se) + 2a pers. (Te, Us) + 1a pers. (Me, Ens) + 3a pers. CI (Li, Els) / 3a pers. CD (El, La, Els, Les, Ho) + CC, CPredicatiu, CRègim Verbal (En, Hi).

Si no tenim en compte aquest ordre, no farem la pronominalització de manera correcta.


!!CAL TENIR EN COMPTE:

-No es poden combinar dos pronoms iguals encara que representin funcions sintàctiques:

Ex:

-Jugava a tennis al porxo.

(Hi jugava a tennis / hi jugava al porxo-----serien incorrectes)

(Hi jugava----correcta)


Excepció:

.La combinació ELS ELS és correcta i admesa.

Ex:

-A les deu explicaré els acudits als fills.

(A les deu els els explicaré)

.Tampoc és correcte combinar les formes En, Ho, ni Ho, Hi.

Ex:

-Agafa allò del cotxe.

(Agafa'n-ho del cotxe---incorrecta)

(Agafa-ho del cotxe / agafa-ne allò------correctes)


N.B. En la segona opció substituiríem els dos complements, el CD i el CC de lloc.


.Quan hi ha elisions, l'apòstrof es posa tan a la dreta com sigui possible sinó la combinació no serà correcta. Posem alguns exemples, però hi ha més possibilitats de pronoms.

Se + et= se't

Ex:

-Què se't ha trencat? (incorrecta)

-Què se t'ha trencat? (correcta)


Te + en= te'n

-Per què t'en vas? (incorrecta)

-Per què te'n vas? (correcta)


.Darrere del verb ja hem vist que tant podem trobar pronoms apostrofats, amb guions o amb totes dues coses. Si el verb acaba en -R (infinitiu) i va acompanyat d'un pronom, s'escriurà un guionet.

Ex:

Cantar-los-hi, esperona'ls, aneu-vos-en, llença´ls-hi.


Excepció:

N'hi ha dues.

A tot el domini lingüístic català menys al valencià, si trobem la combinació:

1) CI sing. (Li) + CD determinat (El, La, Els, Les) es canvia l'ordre de col·locació:

La forma de CD passa al davant i la de CI va al darrere transformada en HI.

.Les diferents possibilitats de pronominalització entre el CI i CD d'aquesta excepció són les següents:


CI (Li) + CD (El)---El (CD)+ Hi (CI)---- L'hi

CI (Li) + CD (La)---La (CD) + Hi (CI) --- La hi

CI (Li) + CD (Els) ---Els (CD) + Hi (CI)---Els hi

CI (Li) + CD (Les)---Les (CD) + Hi (CI)--- Les hi


Ex:

-Portaré la llet a la padrina.

(la llet --CD)
(a la padrina--CI)

(La hi portaré)


-Deixava el disc a en Marc.

(el disc--CD)
(a en Marc--CI)

(L'hi deixava)

-Regalaré els penjols a la companya.

(els penjols--CD)

(a la companya--CI)

(Els hi regalaré)


-Estirava els cabells a la nina.

(els cabells--CD)

(a la nina--CI)

(Els hi estirava)


2) Quan trobem el CD inderminat (pronominalitza amb 'En'):

Ex:

-Pintaré dibuixos a la nena.

(dibuixos--CD)
(a la nena--CI)

(Li'n pintaré)---català oriental

(N'hi pintaré)--català occidental

Extret i adaptat de: Diversos, (2010). Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatge extreta de: hispasonic.com)


!!EXERCICIS:

-Escriu deu oracions mirant el quadre de combinacions possibles, on el pronom aparegui al davant i deu més on aparegui després.


-Redacta vuit oracions i realitza la combinació pronominal.

-Anota a mode de resum faltes ortogràfiques que facis de pronominalització, corregeix-les i anota per què la fas. Has de fer-ho en columna i separant amb guionets.

Ex:

(Incorrecta)------------(Correcta)

anar-men --------------anar-me'n (falta l'apòstrof que s'escriu tan a la dreta com sigui possible)

dimecres, 28 de març del 2012

La substitució pronominal. El complement del nom. Adreçat a tot l'alumnat.


El complement del nom és un acompanya el nom, el complementa, i sense aquest darrer no té cap mena de sentit, és buit de significat, per tant el necessita sempre.

Ex:

-El comte de Barcelona tenia moltes propietats.

-La taula de l'escriptori és gran.Negreta
El nom pot ésser acompanyat per diversos complements del nom:

Ex:

-El cotxe de la marca Seat de la Maite de la casa del costat...


.El complement del nom dins de l'oració es presenta de tres maneres:

1. Adjectiu:

Ex:

-Cotxes bruts.

-Sabatilles esportives còmodes.

2. Preposició + nom:

Ex:

-El disc compilatori d'Elvis Presley tenia molta qualitat.

-Els caragols amb vinagre són més bons.
N.B. L'article pot aparèixer davant del nom.

3. Introduït per 'que':

-Aquell és el cotxe que m'agradaria comprar.

-El pis que et vaig dir ja està venut.

PRONOMINALITZACIÓ:Negreta

-El CN sempre serà substituït pel pronom 'EN' o 'N' ' si el mot comença per vocal.

Ex:

-Dóna la llibreta de matemàtiques a la Maite.

(En dóna la llibreta a la Maite)


-Editen l'obra pòstuma de Jaume Fuster.

(N'editen l'obra pòstuma)


.Per ampliar informació:
http://www.catalaonline.com/certificatD/d28.htm
http://www.catalaonline.com/certificatD/d30.htm


Adaptat de: Diversos, (2008). Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.
(Imatge extreta de: lavansadadelart.blogspot.com. Fotografia de Vladimir Gorsky)


!!EXERCICIS:

-Redacta quinze oracions amb CN, i assenya-la'l. Si cal dóna una ullada a les seves estructures.

-Pronominalitza les oracions de l'exercici anterior.

-Escriu un complement del nom d'aquests noms. Compte, només un complement del nom i no una oració. Ex: Casa antiga.
Cadira, làmpada, ordinador, rellotge, manta, llapis (plural), mòbil, calaix, maleta, mp4.

dimarts, 27 de març del 2012

La substitució pronominal. El complement predicatiu. Adreçat a tot l'alumat.


El complement predicatiu apareix amb les següents estructures:

1. Adjectiu.

Ex:

-En Jordi canta fort.


2. Un sintagma nominal.

Ex:

-El nomenaran funcionari de carrera.


3. Un sintagma preposicional

Ex:

-Li han robat la moto de cursa.


Per tant, un complement predicatiu apareix en una oració com a un adjectiu, un sintagma nominal i un sintagma preposicional sempre que no aparegui cap verb copulatiu ('ser', 'estar' i 'semblar').

El complement predicatiu predica una qualitat o estat del subjecte i complementa el verb, així com el verb i el CD. Quan apareix com un adjectiu, concorda amb el subjecte o el CD en gènere i nombre.


Ex:

-L'alumnat veu l'examen senzill.


PRONOMINALITZACIÓ:

1-En termes generals, pronominalitza amb el pronom 'HI':

Ex:

-Parlaven molt ràpid.

(Hi parlaven)


-Aquests arbres apunten alt.

(Aquests arbres hi apunten)


2- EXCEPCIÓ:

Si el complement predicatiu es fa acompanyar de verbs com 'fer-se', 'dir-se', 'elegir' i 'nomenar', llavors se substituirà per 'EN'.

Ex:

-Es diu Hajar.

(Se'n diu)


-En Martí s'ha fet mal a la cara.

(En Martí se n'ha fet)


.Per ampliar informació:

http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/compred.htm

http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/comreg.htm


Adaptat de: Diversos, (2010), Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatge extreta de: mistecnicasplasticas.blogspot.com. Obra de Joan Miró)


!!EXERCICIS:

-Escriu deu oracions que continguin un complement predicatiu.

-Explica la diferència que hi ha entre el complement atribut i el complement predicatiu.

-Pronominalitza les deu oracions que has escrit a l'exercici 1.

-Cerca el predicatiu de les següents oracions:

1. L'avi s'ha tornat amable.

2. La Martina es fa estimar.

3. El guàrdia urbà va aparèixer empipat.

4. Veig la mare enfadada.

5. Els llibres arribaran colpejats.

6. El gos es trobava tranquil.

7. Em torno atractiu.

8. El partit es presenta complicat.

9. L'operari va ben vestit.

10. S'ha quedat palplantat al passadís.


-Pronominalitza el predicatiu de l'exercici anterior.

dilluns, 26 de març del 2012

La substitució pronominal. El Complement de Règim Verbal. Adreçat a tot l'alumnat.També conegut popularment com a complement preposicional, és un complement que està regit per una preposició i que acompanya a alguns verbs de manera obligada.

Com ara: recordar-se de, pensar en, anar a, oblidar-se de…


Veiem exemples:

-Recordo d’anar a comprar.

-Penso en l’Enric.

-Sovint, m’oblido de comprar el pa.


PRONOMINALITZACIÓ:

El Complement de Règim Verbal pronominalitzarà amb ‘EN’ i ‘Hi’ segons la preposició que l’introdueixi.

1. Introduït per ‘de’, se substituirà per ‘EN’, ‘N’ ‘.

Ex:

-Disposo de la casa.

(En disposo)


N.B. Convé recordar que si la preposición ‘EN’ ha de pronominalitzar un verb començat en vocal, llavors s’haurà d’apostrofar: n’agafa.


2. Introduït per altres preposicions (‘a’, ‘amb’, ‘per’, ‘en’…), se substituirà pel pronom ‘HI’.

Ex:

-Em refereixo a la vigília de Nadal.

(M’hi refereixo)


-Sempre corro amb vosaltres.

(Sempre hi corro)


.Per ampliar coneixements:

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/preposicions.html


Adaptat de: Diversos, (2010), Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatge extreta de: infantilsagraduadamao6a.blogspot.com. Obra de Joan Miró)


!!EXERCICIS:

-Amplia la llista de verbs que estan regits per una preposició i que faran, juntamente amb la preposició, que el complement que vagi després sigui un Complement de Règim verbal.

-Redacta vuit oracions introduïdes per un Complement de Règim Verbal amb ‘de’ i vuit més introduïdes per altres preposicions.

-Pronominalitza les oracions de l’exercici anterior.

diumenge, 25 de març del 2012

La substitució pronominal. El CC. Adreçat a tot l'alumnat.


El complement circumstancial (CC) pot ser de diversos tipus:

1. De lloc.

Ex:

-Me'n vaig a casa.


2. De temps.

Ex:

-Anirem al cinema a les vuit.3. De manera.

Ex:

-Treballaré de pressa.


4. D'instrument.

Ex:

-Vindré amb el llibre de català.


5. De companyia.

Ex:

-Vaig a comprar amb la Joaquima.


6. De quantitat.

Ex:

-L'alumnat no estudia gaire a casa.


Repassats els principals tipus de Complements Circumstancials anem a veure com pronominalitzen.


PRONOMINALITZACIÓ:

Hem de tenir present el tipus de complement que apareix en l'oració:

1. CC de manera.

Utilitzarem el pronom HI.

Ex:

-Balla molt bé.

(Hi balla)


-Escriu amb molta habilitat.

(Hi escriu)


2. CC de lloc.

Pronominalitzarà amb:

A) CC de lloc 'on' (situació)

Serà substituït per HI.

Ex:

-La Marta és a Bulgària.

(La Marta hi és)


-Anem al teatre.

(Hi anem)


B) CC de lloc 'd'on o 'cap a on' (direcció)

Pronominalitzarà amb
EN.

Ex:

-Treu la cartera de la taula.

(En treu la cartera)


-Fuig de la casa.

(En fuig)

C) CC de temps, d'instrument, companyia, quantitat.

Els dos complements faran la subtitució pronominal amb HI.

Ex:

-Arribaré demà.

(Hi arribaré)


-Pinta amb colors.

(Hi pinta)


.Per ampliar informació:

http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/comcir.htm


Adaptat de: Diversos, (2010). Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatge extreta de: diesdefuria.blogspot.com)


!!EXERCICIS:

-Redacta tres oracions amb cadascun dels sis tipus principals de CC.

-Escriu deu oracions curtes que continguin un CC, assenya-la'l i realitza la pronominalització.

dissabte, 24 de març del 2012

Fragments literaris (2). Adreçada a tothom.Mentre deixava caure el sabó sota el raig d’aigua calenta, vaig pensar en la casa deshabitada i em va enviar una nostàlgia avançada. No em feia cap il·lusió especial iniciar la rutina d’home abandonat que es guanya la vida donant classes d’anglès. Potser perquè la traïció de l’Aina encara supurava dins meu, preferia voltar amb l’Elsa que no pas tornar a aquella vida de fracassat.

Com si aquest pensament hagués aconseguit un inesperat eco, en reclinar el cap vaig veure una inscripció al sostre que gairebé em va fer sortir el cor per la boca. En la nostra absència, algú s’havia entretingut a escriure amb un retolador vermell gruixut el missatge següent:

ON ÉS KYNOPS?

Em vaig quedar un minut llarg amb la boca oberta. No podia deixar de mirar aquella pregunta que també jo ara em feia. Sens dubte, el nostre home continuava viu i havia trobat la manera –potser a través del personal de la neteja- de llançar-nos novament l’ham.

-Vine a veure això! –vaig cridar a l’Elsa.

Mentre s’acostaven les seves passes, em vaig adonar que l’escuma de sabó s’estava diluint, així que vaig afegir-n’hi més i vaig remenar l’aigua amb la mà per cobrir-me.

L’Elsa es va asseure a la vora de la banyera i em va preguntar provocadora:

-Vols que t’ensaboni l’esquena… o que entri amb tu a la banyera?

-Les dues coses, però no t’he fet venir per això. Mira cap amunt.

En aixecar el cap, va emetre un breu crit de sorpresa mentre es passava la mà pels cabells. Després va dir:

-Només per haver aconseguit escriure aquesta pregunta aquí dalt val la pena mirar de contestar-la.

-Per què ens matin?

-Ja ho hauria fet si realment ho volgués –va afirmar l’Elsa-. De la mateixa manera que ha entrat a la nostra habitació mentre no hi érem, podia haver-nos tallat el coll mentre dormíem.

-Parles com si Kynops en persona hagués estat aquí. Creus que també és l’autor dels crims? –vaig preguntar mentre continuava fent escuma amb la mà.

-No ho sé. En qualsevol cas, sembla clar que vol que ens reunim amb ell.

-Si no fos així, ens hauria dit on.

-Potser ja ho ha fet i no ho veiem –va dir sense deixar de mirar la inscripció en vermell-. No diuen que la resposta a una pregunta acostuma a trobar-se en la mateixa pregunta?

(Fragment pàgs. 205-207)

Miralles, Francesc, (2008). La profecia 2013, Edicions 62, Èxits, Barcelona.

(Imatges extretes de: llumsdelaciutat.blogspot.com i casadellibro.com)


!!EXERCICI:

-Comencem a fer ambient literari per Sant Jordi. Escull un fragment d'una novel·la escrita en català que t'hagi agradat i comenta el perquè. Us animo a participar!

El fragment de la novel·la, narració o conte, pot ser d'un autor/a català o de fora de Catalunya, però ha d'estar escrit en català. A sota del text anota la referència bibliogràfica per si a algú li interessa llegir-lo sàpigui localitzar-lo: Cognom, Nom, (any). Títol en cursiva, Editorial, Col·lecció, Ciutat de publicació.

divendres, 23 de març del 2012

L'aranya Basnempöro. Conte. Adreçat a tot l'alumnat.


L’ARANYA BASNEMPÖRO

Conte indígena brasiler

Fa segles, quan les tribus de l’Amazones no sabien teixir, els indígenes es resguardaven de les inclemències del temps cobrint-se amb fulles i plantes. Però una aranya teixidora, anomenada Basnempöro, decidí ajudar-los, i per això es transformà en dona. S’instal·là en una petita cabana on tot el món li portava els seus cabdells de llana. La dona-aranya es passava la jornada teixeix que teixeràs, amb molt bon humor, i només rebia a canvi una racció d’insectes fregits al dia.

Un matí, una dona li portà diversos cabdells de fil i li digué: “Vull que em teixeixis una hamaca, una túnica i una manta que recolliré d’aquí a tres dies. No ho oblidis, és molt important”.

La dona-aranya accedí, però tenia tanta feina que no pogué acabar a temps l’encàrrec. La dona, primmirada i exigent, no volgué escoltar les explicacions de la dona-aranya, i marxà parlant malament d’ella pels voltants. La pobre i desinteressada teixidora se sentí tan humillada que recuperà la seva forma originària i abandonà el poblat amb un gran disgust. Però abans, ensenyà el seu ofici a diversos habitants del poblat, que sí li reconegueren i agraïren el seu treball. I des de llavors es teixeix i desteixeix el que faci falta.


(Traduït de Cuentos del mundo, n. 19, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)

(Imatge extreta de: fondosdpm.blogspot.com)


!!EXERCICIS:

-Realitza un petit resum de tres a cinc línies del conte.

-Escriu un sinònim de: resguardaven, inclemències, primmirada, desinteressada.

-Explica el sentit de la següent oració dins del text en una línia:

“I des de llavors es teixeix i desteixeix el que faci falta”.

-Com haguessis actuat al lloc de la dona-aranya? Haguessis abandonat la tasca? Justifica la teva resposta.

-Creus que és important que et reconeguin una cosa quan la fas bé o penses que és insignificant? Per què?

-Quina conclusió aplicada a la vida quotidiana podem extraure d’aquest conte?

dijous, 22 de març del 2012

La substitució pronominal. L'atribut. Adreçat a tot l'alumnat.


L'atribut és un nom, pronom, adjectiu o un sintagma nominal que acompanya als verbs 'ser', 'estar' i 'semblar'.

Precisament en aquestes quatre formes ens pot aparèixer dins de l'oració:

1. Un nom:

Ex:

-La seva germana és afable.


2. Un pronom:

Ex:

-He vist que ha estat ell qui ha trencat el vidre.3. Un adjectiu:

Ex:

-Ricky Rubio sembla bon jugador.4. Un sintagma nominal (SN):

Ex:

-Pensava que aquella noia era una lectora.


Ara que ja sabem localitzar l'atribut i la manera com fa acte de presència dins una oració anem a veure com pronominalitza.


PRONOMINALITZACIÓ:

Cal tenir present si l'atribut és determinat (apareix amb algun tipus de determinant: indefinit, numeral, possessiu, quantitat...) o indeterminat (va sol).

1. Si l'atribut és determinat utilitzarem els pronoms: EL, LA, ELS, LES segons l'article que apareix a l'oració.

Ex:

-Sembla el pintor del poble.

Pronominalització: -El sembla.


-És el més simpàtic de la classe.

Pronominalització: -L'és.


2. Si l'atribut és indeterminat a l'hora de realitzar la substitució pronominal usarem HO.

Ex:

-És bon company.

Pronominalització: -Ho és.


Ex:

-Estic fart que no escolteu.

Pronominalització: -Ho estic.


.Per ampliar informació:

http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/atribut.htm


Adaptat de: Diversos, (2010). Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatge extreta de: epvsantfrancesc.blogspot.com)


!!EXERCICIS:

-Redacta quinze oracions que continguin un atribut. Subratlla'l o remarca'l amb color per a què es vegi.

-Pronominalitza les oracions de l'exercici anterior.

dimecres, 21 de març del 2012

La substitució pronominal. El subjecte. Adreçat a tot l'alumnat.El subjecte en una oració és l'objecte o individu que realitza l'acció sobre el predicat.

Normalment va acompanyat d'un determinant:

demostratiu (aquest, allò, això...), possessiu (el meu, el teu, el seu, el nostre, el vostre, la meva, la teva, la seva...), indefinits (algú, alguna, ningú, tothom...), numerals (vuit, tres...), quantitatius (quants, quantes, molta, poca, no gaire...), interrogatius (qui, què...).Exemples de subjectes:

-Aquest noi és molt agradable.

('Aquest noi' és subjecte)


-Jo i tres més assistirem al concert.

('Jo i tres més' és el subjecte).Poden realitzar la funció de subjecte els següents elements:

1. Un pronom.

Ex:

-Vosaltres heu d'estudiar més.


2. Un nom.

Ex:

-Maria, vine, corre!


3. Un sintagma nominal (SN).

Ex:

-El llibre de matemàtiques és el que menys utilitzo.


4. Un sintagma nominal coordinat (SN + i+ SN).

Ex:

-El Joan i el Jordi són molt treballadors.5. Una oració d'infinitiu.

Ex:

-Vocalitzar bé és necessari per a què ens entenguin.6. Una oració substantiva.

Ex:

-Que no treballi a l'aula no significa que no estudiï a casa.Pronominalització:

Només podem substituir per un pronom feble el subjecte quan és indeterminat, és a dir, quan no porta un article que el defineixi. El nucli pronominalitzaria amb 'EN' o 'N' ' amb apòstrof segons el cas, no els seus determinants.

Ex:

-Arriben molts nens demà.

('molts nens' és subjecte)

Pronominalització: -N'arriben demà.


-Canten cançons.

('Ells /es' és subjecte)

Pronominalització: -En canten.


.Per ampliar informació:

http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/estsubj.htm


N.B. Si cliques a sobre de cada quadre podràs ampliar-lo.


Adaptat de: Diversos, (2010). Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatges extretes de: interescola.com i eso2n.blogspot.com )


!!EXERCICIS:

-Redacta deu oracions on aparegui un subjecte i realitza la pronominalització amb 'EN' o 'N' ' segons el cas.

-Amplia la fitxa cercant més exemples de determinants en cada cas. Bàsics per conèixer-los i realitzar la pronominalització.

-Corregeix les combinacions pronominals que vegis incorrecte.

m'el donarà, hem roba, na'gafaré, aneuvos'e-n, corregir'ho, ens en anem, he de dir-li-ho, les si miraré, to agraeixo, us-les prendré, m'en vaig, t'en pintaré, puc mirarme-les, m'els ballaràs?, us-ho puc revisar.

dimarts, 20 de març del 2012

La substitució pronominal. El CI. Adreçat a tot l'alumnat.El CI, és un complement que respon a les preguntes "a qui?" o "per aquí?", també va acompanyat de preposició.

Ex:

-Envio petons a la tieta.

"a la tieta" seria un CI.


-Té una empresa petrolera per regalar a la seva filla.

"a la seva filla" seria un CI.LA PRONOMINALITZACIÓ:

A l'hora de realitzar la substitució pronominal del CI ens hem de fixar en el nombre, és a dir, si està en singular o en plural.


1. Si el CI està en singular:

Pronominalitza amb "li" per al masculí i per al femení.

Ex:

-Explico la lliçó a la Maria.

(La lliçó: CD)
(a la Maria: CI)

Pronominalització: Li explico la lliçó.


-Has de mostrar la feina a la mare.

(la feina: CD)
(als pares: CI)

Pronominalització: Li has de mostrar la feina. / Has de mostrar-li la feina.

N.B. Hi ha casos on el pronom pot usar-se separat amb un guionet unit al verb, llavors tindríem dues opcions de pronominalització. Però això no funciona sempre.

2. Si el CI està en plural:

S'emprarà el pronom "els" per al masculí i per al femení.

Ex:

-Explica una pel·lícula a les companyes.

(a les companyes: CI)

Pronominalització: Els explica una pel·lícula.-Has de portar el cotxe als amics.

(als amics: CI)

Pronominalització: Els has de portar el cotxe..Repassa la fitxa de substitució pronominal del CD des del cercador del blog.

.Per ampliar informació: http://www.catalaonline.com/certificatD/d30.htm


Adaptat de: Diversos (2010), Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatge extreta de: uoc.edu)


!!EXERCICIS:

-Redacta deu oracions on aparegui un CD i un CI.

-Realitza la pronominalització de les oracions anteriors.

dilluns, 19 de març del 2012

La concordança subjecte-verb. Adreçat a tot l'alumnat.


El subjecte, que té la funció de sintagma nominal (SN), té com a nucli el nom. Aquest sintagma nominal concorda en nombre i persona amb el verb del predicat.


Poden fer funció de subjecte:

1. Un nom (sol o amb un determinant):

-La Joanna és una noia agradable.

2. Un pronom:

-Ells no s'ho van pensar dues vegades.

3. Un verb en infinitiu:

-Ballar és molt útil per a relaxar-se.

4. Una oració subordinada:

-Que facis o no els deures no m'importa gens.

4. Subjecte el·líptic: (Quan se sobreentèn, no apareix, però el marca la desinència verbal)

- (Ells) Havien arribat molt tard.


.El verb concorda amb el subjecte amb nombre i persona.

Ex:

-Nosaltres treballem diverses hores diàries.
-M'agrada cantar cançons.

Quan apareix el verb agradar i similars: encantar, encisar, plaure, el subjecte acostuma a aparèixer posterior al verb.

-M'agrada dormir.
-Em plau cantar.
'Dormir' i 'cantar' són el subjecte.
Els col·lectius tant poden fer la concordança en singular com en plural, segons el criteri que es vulgui adoptar. És recomanable escriure el verb en singular. Així doncs, tingueu cura amb els equips de futbol, grups musicals, de teatre...
Per exemple:
.Els Rolling Stones tenen un dels millors directes del rock.
.Els Rolling Stones té un dels millors directes del rock. (Recomanable)
Negreta

N.B. És aconsellable escriure oracions curtes per tal que es vegi clarament el subjecte i es faci correctament la concordança. Si s'escriuen frases llargues, amb aposicions explicatives, hi ha moltes opcions d'equivocar-se perquè el subjecte està molt allunyat del verb.

Quan apareixen verbs similars a ‘agradar’, cal tenir cura a l'hora de fer la concordança amb el verb perquè sovint el verb el posem en singular i els seus complements en plural i a la inversa.

Per ampliar informació: http://esadir.cat/sintaxi/concordsv
Adaptat de: Diversos, (2010), Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.
(Imatge extreta de: alfonso11mates.blogspot.com)

!!EXERCICIS:

-Escriu deu oracions on es vegi amb claredat la concordança dins l'oració.

-Corregeix els errors de concordança que vegis a les següents oracions:


1. Passa deu minuts de l'hora.

2. A la Maria, l'heu vist?

3. M'agrada els llibres d'aventures.

4. Sopa de Cabra són una banda de rock català mítica.

5. L'Espanyol, equip de futbol fundat fa més de cent anys i que té per mascota un perico, són un dels club mítics de la lliga espanyola.

6. Ara mateix, només falta tres minuts per a què surti el tren.

7. Sovint, m’adono que toca amb molta habilitat Els Pets.
8. Avui dia, la vida formen la part essencial de l’ésser humans.
9.Quina hora és? Són la una i cinc.
10. Hi havien quatre persones a la reunió.
11. Només m’encanta les flors.
12. Manca tres permisos per obrir el local.
13. A en Jordi no li interessa els discos compactes.
14. M’encisa les curses de cotxes.
15. Em fascina els quadres d’art.
16. Hi han tres nois jugant a futbol.
17. 'Saltar' i 'ballar' és un verb.

18. M'alegra les notes que has tret.

-Aporta deu oracions on hi hagi errors de concordança entre el subjecte i el verb o els seus complements i corregeix-los.

-Reflexiona per què ens equivoquem en la concordança. Què podem fer per evitar aquests errors? extreu conclusions mirant la teoria i fes la teva aportació.

dijous, 15 de març del 2012

Apadrina frases fetes. Adreçat a tot l'alumnat.


Us recomano un bon recull de frases fetes en vint-i-tres pàgines realitzades pel Consorci per la Normalització Lingüística de Sant Boi. Aporta un seguit de links a mode de webgrafia per anar sabent-ne més.


Molt recomanable la seva descàrrega!


http://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Bocinsdellenguasantboi/apadrinafrasefeta


(Imatge extreta de: flickr.com)


!!EXERCICIS:

-Recull deu frases fetes que pensis que s'utilitzen poc i anota el seu significat a mode d'apadrinament.

-Explica el significat de les següents frases fetes:

.De resultes
.Fer la mà
.Treure's la son de les orelles
.No hi ha alegria amb la panxa buida
.Explicar un sopar de duro
.Fer la gara-gara
.Fer pits i llonzes
.Anar calent d'orelles

.Comenta la diferència que hi ha entre una frase feta i un refrany.

.Quina diferència hi ha entre el sentit propi i el sentit literal?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;