diumenge, 27 de març de 2022

Vocabulari visual (12): Panorama. Adreçat a l'Aula d'acollida

Panorama és la vista d’un horitzó vast, extens. Aquesta és la proposta de la nova fitxa de vocabulari visual.

[Clica a sobre de la imatge per a amplicar-la]

 

[Imatge extreta de: GENERALITAT DE CATALUNYA, “Vacances a Catalunya. Vocabulari en imatges”, Departament de Cultura i Diputació de Girona, Departament de Comerç, Consum i Turisme, Girona, 1990]

 

EXERCICIS:

1. Observa la imatge i intenta recordar el màxim de paraules en trenta segons i posteriorment esmenta-les en veu alta.

2. Explica el significat de moll i penya-segat.

3. Esbrina de quina paraula es tracta:

-Espai públic sense edificar situat dins d’una població on hi pot haver una font, un arbre:

-Lloc on aterren els avions:

-Obra de pedra o de fusta, construïda a la vora del mar o d’un riu navegable i que facilita l’embarcament i el desembarcament de persones i de mercaderies:

-Massa rocosa o terreny amb pendent vertical en la línia de contacte entre terra i mar.

-Espai a recórrer per anar d’un indret a un altre:

-Lloc poblat d’arbres:

-Construcció sobre la qual una via de comunuicació se salva un obstacle o construcció inferior:

4. Busca les paraules que corresponen al panorama en la present sopa de lletres.5. Cerca una imatge panoràmica prop de la teva població i anota les coses que vegis.

dimarts, 22 de març de 2022

Diccionari ortogràfic d'errors habituals. Adreçat a tothom

DICCIONARI ORTOGRÀFIC D’ERRORS HABITUALS

Recull dels principals errors ortogràfics per ordre alfabètic segons la grafia afectada. Diccionari ampliable, col·labora-hi!!!!!!

A

àgil

assignatura

assegurança

arravatar

pallasso

a més (“ademés” no existeix)

adonar-se / s’adona (“donar-se compte” és un castellanisme)

a prop (no confondre amb “apropar”)

a mitjan

alguna cosa / quelcom (“algo” és en castellà)

al més aviat possible (expressió temporal)

aconseguir (“aconseguir” és en castellà)

arravatar (en castellà és “arrebatar”)

raspall

  

B 

bell (bonic)

bena (tira de teixit)

biga

baró

mòbil (i derivats. En castellà: móvil, automóvil)

herba (no confondre amb el castellà: “hierba”)

brossa / escombraries (“basura” és un castellanisme)

rebentar

trobador ( de ‘trobar’, artista que crea composicions. En castellà: “trovador”)

corba

 

C

 

Ç

raça / races

plaça / places

 

 

D

des de (català. “Desde” castellà)

degut a / a causa de

dos (per al masculí)

dues (per al femení)

discussió

dona (senyora, verb donar)

doncs (“pues” és en castellà)


E

és (verb ‘ser’) equival a «es» castellà.

es (pronom) equival a «se» castellà.

és a dir

és clar

exparella

més (quantitat)

mes (calendari de l’any)

després (adverbi de temps)

desprès (verb desprendre, generós)

per a què (preposició + què)

néixer

entén

em + verb (pronom: em rento, em pentino, em miro)

el pendent (“la pendent” és un castellanisme)

el que (“lo que” és en català oral col·loquial, mai escrit)

darrere (posició oposada a la meva)

darrera (en última posició)

progrés

feu (passat del verb ‘fer’)

cafè (no confondre amb el castellà: “cafè”)

emfatitzar / emfasitzar

créixer

interès

depèn

el costum (“la costum” és un castellanisme)

sergent

meravella

efeminat (“afeminat” és un castellanisme)

cérvol

estrès

ves a...


F

fenomen (plana acabada en «en»)

fenòmens (plana acabada en «s»)


G

gelea (en castellà "jalea")

gèrmen

gaudir (“disfrutar” és un castellanisme)


H

hàbil

harmònica (en castellà té 2 opcions: harmònica, armónica, ‘instrument’)

havia (verb “haver”. En castellà en be alta)

he de/d’ (“tenir que” és un castellanisme)

hi ha (sempre en singular. Mai escriure “hi han”)

hipòtesi (singular) / hipòtesis (plural)

l'hi (això a ell/a)


I

vídeo (esdrúixola)

-ia (sense accent. En castellà, en general, -ía)

veïna

països

família

Internet (la “i” sempre en majúscula)

línia (“línea” és en castellà)


J

jo (no confondre amb «yo» castellà)


K

 

L

milió

miler

mil·lenni

 

M

malaltia (“enfermetat” és un castellanisme)

tramvia

immòbil (Ema davant ema. En castellà: ena davant ema. Inmóvil)

comboi


N

canvi

enmig


O

origen (plana acabada en «en»)

orígens (plana acabada en «s»)

són (verb ser)

son (ganes de dormir)

ocórrer


P 

per què (pregunta o interrogativa indirecta)

perquè (resposta, explicació)

pólvora

potser (adverbi de possibilitat, “a la millor)

pot ser (del verb ser, “pot succeir”)

psicòleg

pel (“per el” és un castellanisme, “por el”)


Q

quant (amb “t”, quantitat)

quantitat (“cantitat” és un castellanisme)

quan (temps)

qualitat (“calitat” és un castellanisme)

quota (no confondre amb "cuota", castellà)


R

deprendre (la erra no es pronuncia, però s’escriu)

te’n recordes (i no: “t’enrecordes”, que no existeix)

 

RR

corregir (i no “corretgir”)


S

posa

si (condicional, no implica afirmació)

sí (afirmació o amb sentit afirmatiu)

sivella

necessitem (en castellà: necesitan)

presumpte

-és. -essis, -éssim, -éssiu, -essin

-ís, -issis, -íssim, -íssiu, -issin.

estrany (no confondre amb el castellà: “extraño”)

aquest (la essa no es pronuncia pel masculí singular, però s’escriu)


SS

agressiu

cassola

passa

progressiu

tassa

se sent (cacofonia, i no “es sent”)

assumpte

de pressa (‘ràpidament’)

travessia (no confondre amb el castellà: “travesía”)

destrossar

espessa


T

revolt

tant (= «tanto» castellà)

tan (= «tan» castellà)

tant de bo (“ojalá” és un castellanisme)

tómbola

tu (no s’accentua. No confondre amb «tú» castellà)

tramvia

salut (en castellà: “salud”)

paret (en castellà: “pared”)

-nt (gerundis: cantant, ballant, dormint, corrent...)


U

futbol (i no confondre amb el castellà: “fútbol”)

algun (en castellà: “algun”)

globus (“globo” és en castellà)

 

V

avorrir

veïna

vell (antic o gran)

vena (vas sanguini)

-ava, -aves, -àvem, -àveu, -aven (en castellà: -aba, ábamos, -abais, -aban)

pavelló (en castellà “pabellón”)

provar (i derivats: reprovar, comprovar... en castellà: probar, comprovar...)

covard

savi

esvelt

cavalcar

avortar


W

  

X

examen (plana acabada en «en»)

exàmens (plana acabada en «s»)

xarop


Y

 

Z

 

ANNEX

ACCENTUACIÓ

À (sempre obert. En castellà «á»)

È (Ex: cafè. Quan soni com a «cafè», è)

É (Ex: faré. Quan soni com a «faré», é)

Í (sempre tancat. Igual que en castellà)

Ò (Ex: però. Quan soni com a «però», ò)

Ó (Ex: avió. Quan soni com a «avió», ó)

Ú (sempre tancat. Igual que en castellà)

 

DIÈRESI

Per tal que sonin les vocals:

Proïsme, ruïna


PARAULES AMB GUIONET

.Regla D-U-C per a l’escriptura dels números ordinals cardinals amb lletres.

.Paraules compostes:

gira-sol, pèl-roig, guarda-roba...

 

ESTRUCTURES INADEQUADES

Tenir que / d’+vocal / de ------------- haver de /d’+vocal/ de

 

ELS VERBS

.Pretèrit Imperfet

-ava: cantava, ballava, retallava...

-àvem: referent a «nosaltres». Ex: cantàvem, ballàvem, retallàvem...

-àveu: referent a «vosaltres». Ex: cantàveu, ballàveu, retallàveu...

-aven: referent a «ells/elles». No s’accentua. Ex: cantaven, ballaven, retallaven...


APÈNDIX:

Segons Daniel Gabarró, els mots que produeixen més faltes ortogràfiques en català basat en l’observació dels seus alumnes són les següents:

A dalt, abric, ahir, aigua, aixecar, allà, amb, amunt, aquest, aquí, arbre, àvia, avió, ball, banyar, barca, blanc, blau, bo, bufanda, bufar, camp, cançó, canviar, casa, cavall, cavaller, cérvol, collir, covard, començar, créixer, govern, constipar-se, dissabte, després, distracció, ell, ella, endavant, és, escola, estava, estiu, estómac, exigir, existir, explicar, flor, futbol, gent, gronxador, globus, guerra, herba, hi havia, història, i, injecció, inventar, joguina, jugar, línia, marró, metge, microbis, monstre, moto, muntanya, ocórrer, on, potser, préssec, primavera, raïm, ràpid, recollir, salut, salvar, samarreta, servir, setmana, succeir, televisió, temps, tovallons, vaixell, vaig, anar, vaja, valdre, vell, venir, verd, viatge, viatger, viatjar, voleu, volia, zoo.


N.B. Per a millorar en l'ortografia:

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1602/catal/ESO_CAT.pdf


 (Gabarró, Daniel, "Ortografia sense esforç", 

(Imatge extreta de: Escriptors en llengua catalana)

 

EXERCICIS:

1. Proposa faltes ortogràfiques que fas assíduament per al diccionari.

2. Quina és la lletra de l’alfabet que provoca més errades ortogràfiques?

3. Quin tipus d’errades d’escriptura realitzem habitualment? Per què?

4. Pensa i escriu accions per a reduir les faltes ortogràfiques.

5. Realitza el teu top deu de faltes que realitzes en català.

6. Quantes hores dediques setmanalment a la lectura? Creus que la lectura té vincle amb l’escriptura? Per què?

dissabte, 19 de març de 2022

Conte amb valors: "El més savi". Adreçat a tothom

 

Tres monjos cultes viatjaren a Turquia per a conèixer a l’home més savi del país perquè cadascun tenia una pregunta existencial i mística que fer-li. Resultà ésser un mestre sufí, molt famós en la zona i, quan aconseguiren reunir-se amb ell, el primer monjo li preguntà:

-“On està el centre de la Terra?”

-“Exactament davall la pota dreta del meu ase. Mesura la Terra i ho comprovarà”, respongué.

-“Quantes estrelles hi ha al cel?”, preguntà el segon monjo.

-“Tantes com pèls té el meu ase”, contestà.

-“Com pot provar-ho?”, formulà, sorprès. A això el savi afegí:

-“Si no em creu, compti’ls amb total llibertat”.

El monjo se n’anà, abatut, i li tocà el torn al tercer.

-“Quants cabells creu que tinc a la barba?”, li consultà.

-“Tants com té el meu ase a la cua”, afirmà amb rotunditat.

-“Com pot provar-ho?”, inquirí el monjo.

-“És senzill. Arranqui els pèls de la seva barba i els de la cua del meu ase, un per un, i així sabrem el resultat”, li proposà.

El tercer monjo es retirà, com els altres companys, derrotat.

Aquesta faula ens ensenya que, per a trobar respostes dignes s’han de formular preguntes intel·ligents.

(Extret de la revista “Pronto”. Traducció: Josep Maria Corretger)

(Imatge extreta de: Mundo Primaria)

 

EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Explica el significat de les paraules de color blau.

3. Cerca un sinònim de:

Místic:                                                                         abatut:

Rotunditat:                                                                  inquirí:

4. Crea un conte amb els mateixos protagonistes però amb una història diferent.

5. Al conte apareix la paraula savi, busca d’altres paraules de la mateixa família.

6. Explica la diferència entre els següents mots:

.Comte:

.Compte:

7. En català quan escrivim el signe d’interrogació? Raona la teva resposta. Pots posar exemples.

8. Aquest conte es pot passar en versió teatral. Reescriu-lo en forma teatral per a representar a l’aula.

9. Com veus l’actitud del savi amb els monjos que li realitzen preguntes.

10. Fòrum: estàs d’acord amb l’ensenyament que dona aquesta faula? Per què?

dimarts, 15 de març de 2022

Vocabulari visual (11). L'hotel. Adreçat a l'Aula d'acollida

 

En aquesta fitxa visitem un hotel! Has viatjat alguna vegada?? Segur que alguna vegada t’has hostatjat en un! Avui veurem les principals parts que trobarem en un hotel.

[Clica a sobre de la imatge per a ampliar-la]

 

[Imatge extreta de: GENERALITAT DE CATALUNYA, “Vacances a Catalunya. Vocabulari en imatges”, Departament de Cultura i Diputació de Girona, Departament de Comerç, Consum i Turisme, Girona, 1990]

 

EXERCICIS:

1. Esbrina la paraula amagada...

a) Espai on un senyor et rep i t’atén dins de l’hotel:

b) Persona que s’encarrega de portar les maletes:

c) Objecte que serveix per a transportar l’equipatge:

d) Peça de roba que està al terra i serveix per a caminar per sobre:

e) Espai entre dues parets d’una planta i que serveix per a passar:

f) Quantitat de diners que es dona al grum:

g) Aparell metàl·lic que serveix per anar d’una planta a l’altra:

h) Peça de teixit que serveix per a salvaguardar la intimitat a l’interior d’una habitació:

2. Mira la imatge i intenta recordar el màxim de paraules que hi ha a les tres vinyetes.

3. Esmenta altres objectes que podem trobar dins d’un hotel.

4. Explica la diferència que hi ha entre un hotel i un hostal.

5. Realitza la següent sopa de lletres.


6. Fòrum: has estat alguna vegada en un hotel? Què és el que et va agradar més?

dissabte, 12 de març de 2022

Diferències entre l'"Antígona" d'Espriu i la de Sòfocles. Adreçat als de literatura


«ANTÍGONA»

SALVADOR ESPRIU

SÒFOCLES

.Comença abans que esclati la guerra entre els exèrcits d’Etèocles i Polinices.

.Comença amb la mort dels dos prínceps.

.Afegeix personatges nous:

-Les serventes d’Eurídice: Euriganeia, Astimedusa.

-Els consellers de Creont: el Lúcid Conseller, Eumolp, Etèocles.

.Únicament els anomena.

.No té els personatges:

-El cor i Hèmon.

.Aparició dels personatges:

-El cor i Hèmon.

.Antígona:

-Vol que Etèocles faci les paus amb Polinices.

.Antígona:

-Intenta convèncer a Etèocles.

No existeix l’escena del desig d’Antígona d’Espriu.

.Ismene:

-No vol que Antígona enterri el cos de Polinices.


-Antígona enterra el cos de Polinices.

.Tirèsies (l’endeví):

-Sempre fa costat a Creont. Quan descobreix que Antígona vol donar sepultura a Polinices, aquest la rebutja.

.Tirèsies (l’endeví):

-Sempre està de part d’Antígona.

.Succeeix durant la Guerra Civil Espanyola i la seva postguerra.

.Ambientada a Grècia.
Espriu va realitzar dues versions d’"Antígona":

.1955: consta de dos actes. En el primer es presenten els fets i els personatges. Al segon es desenvolupa l’acció en dues parts.

.1967: té tres actes. En el primer es presenten els fets i els personatges. Al segon es desenvolupa l’acció. A la segona versió hi ha la fusió d’alguns personatges i l’aparició de d’altres de nous.


N.B. Per a saber-ne més:

https://selectivitat.io/wp-content/uploads/2021/04/Guia-repa%CC%80s-Anti%CC%81gona-1.pdf

https://blocs.xtec.cat/literaturagregaaescena/el-genere-dramatic/antigona/de-sofocles-a-espriu/

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/96/151//2//carles-miralles.html


.Juguem amb l’obra: abans, durant i després de la lectura!

https://www.grup62.cat/lecturanda/antigona/index.html


(Imatge extreta de: Grup 62)


EXERCICIS:

1. Explica perquè Salvador Espriu va decidir realitzar la seva pròpia versió de l’obra «Antígona».

2. Fòrum: és lícit adaptar o modificar una obra original escrita per un altre autor/a? Per què?

3. Llegeix l’obra «Antígona» de Sòfocles i posteriorment, compara-la amb la d’Espriu. Quina et sembla millor i per què?

4. Per què Espriu separa Antígona de l’heroisme?

5. Dibuixa l’esquema de l’arbre familiar que apareix a l’obra.

6. Per què en Salvador Espriu va realitzar dues versions de l’obra «Antígona». Raona la teva resposta.


dimecres, 9 de març de 2022

La meva paraula preferida (92): "Trescar". Adreçat a tothom

 Trescar:

1. L’anar i venir de les abelles del rusc a les plantes que els forneixen d’aliment.

Ex:

-Les abelles per la tarda trescaven sense aturar-se.


2. Caminar, treballar de manera apressada, afanyosa.

Ex:

-Trescava mentre anava pel corriol perquè pensava que faria tard.


.Són sinònims:

.De feina: treballar, feinejar, afanyar-se, sirgar, traüllar, pencar, trastejar, triscar, laborar, corbejar.

.De caminar: gambar, circular, marxar, passejar, avançar, errar.


.Justificació:

Paraula d’un registre elevat amb la qual em vaig topar llegint un article sobre una ruta. Una prova més que la lectura ens aporta riquesa lèxica i eixampla el nostre vocabulari.


(Fonts: Diec2 i diccionaris.cat)

(Imatge extreta de: easyvoyage)


EXERCICIS:

1. Redacta cinc oracions amb el mot trescar.

2. Escull la teva paraula preferida d’aquest mes i justifica el perquè de la teva elecció.

3. Aporta una paraula que hagis conegut darrerament, explica el seu significat i comenta com t’hi vas topar.

4. Crea un joc per a aprendre paraules noves.

5. Fòrum: coneixies la paraula trescar? En cas afirmatiu, comenta on te la vas trobar.


dissabte, 5 de març de 2022

Conte amb valors: "El rellotge antic". Adreçat a tothom

 Dies abans de traspassar, un pare li digué al seu fill:

-“Aquí tens un rellotge que em va regalar el teu padrí, que té dos-cents anys d’antiguitat. Però abans de donar-te’l, vull que vagis a la joieria i miris quan t’ofereixen per ell”.

El fill anà corrent a la joieria i, al regressar, li comentà:

-“Em van oferir cent cinquanta monedes perquè està molt vell”.

El pare, sense immutar-se, contestà:

-“Ara ves a la botiga d’empenyoraments”.

El fill així ho feu i, en tornar, li respongué al seu pare:

-“Em van oferir deu monedes perquè diuen que està espatllat i no serveix”.

A la qual cosa el pare li comentà:

-“En darrera instància, vull que vagis al museu de la cantonada”.

El fill anà al museu i, al tornar a casa, es dirigí al seu progenitor:

-“Pare, l’encarregat em va prometre cinc-centes mil monedes pel rellotge perquè diu que és una peça rara i de col·lecció”.

El pare, agafant amb tendresa la mà del seu fill, li explanà:

-“Desitjava que t’adonessis que el lloc correcte és on et valoren pel que en realitat ets. No t’aferris a quedar-te en el lloc equivocat i visquis enfadat perquè no et valoren. Aquells que reconeixen el teu valor són els que de veritat t’aprecien i admiren. I no oblidis mai que ets més valuós del que penses”.


(Extret de la revista “Pronto”. Traducció: Josep Maria Corretger)

(Imatge extreta de: Text-Galera)EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Explica el significat de quatre paraules de color lila.

3. Quin comprador havia realitzar la millor oferta al fill i per què?

4. Quin comprador va fer la pitjor oferta pel rellotge i per quin motiu?

5. Cerca paraules del conte que siguin del mateix camp semàntic.

6. Aporta un fragment dialogat del conte i justifica per què ho és.

7. Racó literari: escriu un petit conte amb un ensenyament al darrere.

8. Recull les paraules en sentit positiu que apareixen al conte.

9. El conte ens parla del valor, però de quin tipus? Raona la teva resposta.

10. Fòrum: tens algun objecte de valor que alguna vegada has pensat en vendre? Quin? Per què?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;