dimecres, 31 d’agost del 2016

Quan emprem les preposicions? Adreçat a tot l'alumnat


LES PREPOSICIONS
Són mots invariables i que tenen la funció d’enllaçar elements de l’oració amb els seus complements, subordinant un mot a un altre o també per establir-hi una relació.
Ex:
Cotxe de luxe, aniré amb ella…


Podem trobar dos tipus de preposicions:
.Febles o àtones: (no tenen tonicitat)
Ex:
a, amb, de, en, per, per a.


.Fortes o tòniques: tenen síl·laba tònica. Es classifiquen en:
 1. Simples:
Contra, entre, fins, malgrat, segons, sense…

 1. Compostes:
cap a, des de, fins a.

Per un altre costat, també podem trobar les locucions prepositives:
Combinacions de dues o més paraules equivalents a una preposició. Ex:
d’acord amb, a la vora de, al davant de, al darrere de, a dalt de, a sobre de, a sota de, a través de, a partir de, a causa de, en comptes de, a excepció de, al costat de, d’ençà de, en contra de, a favor de, al llarg de, de cara a, amb vista a, de por de…
Quan emprem les preposicions?
Ja hem vist que cada preposició servirà per enllaçar o bé introduir diferents elements dins de l’oració. Anem a veure les preposicions més corrents: a, de, en, amb.
 1. La preposició A
.Per expressar designacions de lloc.
Ex:
-Anem a Tarragona?

.Davant del complement que designa el destinatari d’una oració.
Ex:
-Hem lliurat el cartell de la Festa Major a l’ajuntament.

.Introdueix expressions de temps.
Ex:
-Podríem quedar a fer un café a les quatre?

.Introdueix complements preposicionals amb verbs que exigeixen A.
Ex:
-Ha accedit a realitzar els deures.

.S’empra després de res + infinitiu.
Ex:
-No hi ha res a fer.


 1. La preposició DE
.Per indicar procedència, origen, punt de partida…
Ex:
-Els meus amics són d’Itàlia.

.Introdueix un complement del nom o de l’adjectiu que indica entre d’altres significats, assumpte, propietat, situació.
Ex:
porta de metall, llibre de ciències…

.Introdueix complements preposicionals de verbs que exigeixen la preposició DE.
Ex:
-La Maria es va apiadar d’aquell pobre la setmana passada.


 1. La preposició EN
.Per indicar posició en un lloc, manera, temps en què es desenvolupa una acció.
Ex:
-Ho realitzarem en un moment.
-Ens veiem en algun lloc?

.Introdueix complements circumstancials davant d’indefinits i demostratius.
Ex:
-Ens vàrem trobar en aquest carrer.

.Introdueix complements preposicionals amb verbs que exigeixen EN:
-Pensa en tot el que has fet.

 1. La preposició AMB
.Per indicar companyia, mitjà, instrument, manera, situació…
Ex:
-Llegeix sempre amb la seva amiga.

.Introdueix els complements preposicionals de verbs com: confiar, comptar, fer-se, consolar-se…
Ex:
-Es relaciona amb tothom.
-Compta amb mi si tens dificultats.

LES PREPOSICIONS PER i PER A
 1. La preposició PER indica motiu, lloc, manera, temps (durant), causa, complement agent o mitjà, entre d’altres.
Ex:
-Per culpa seva no va anar a passeig. (causa)
-Enviï-m’ho per correu electrònic. (mitjà)
-T’ho recordaré per darrera vegada. (temps)


2. La preposició PER A indica destinació, finalitat, direcció o beneficiari de l’acció que expressa el verb.
Ex:
-És una pilota per al Josep Maria. (beneficiari)
-He comprat una llibreta per a la Júlia. (destinació)


(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: eureka.wix.com)


!!EXERCICIS:
 1. Realitza un esquema amb els principals usos de les preposicions A, DE, EN, AMB.
 1. Amplia la present fitxa amb un parell més d’exemples de cada cas. No t’oblidis de diferenciar-los.
 1. Escull la preposició adient per als sintagmes següents:
pensa _____ l’avi, ve ___ lluny, pa ___ pernil, enganyat ___ dues ocasions, ho dibuixarem _____ retolador, anirà ___ viatge ___ Galícia, ho decidirem ___ un segon, es parla _____ tothom, ós ____ peluix, són ___ Nova York, quedarem ___ les onze, no té res ___ dir, l’assenyalà ____ el dit, vaixell ____ viatjar.
 1. Explica la principal diferència que hi ha entre les preposicions PER i PER A.
 2. Escull la resposta més correcta per a la present afirmació.
-Les conjuncions serveixen per…
A) enllaçar un mot amb els seus complements, subordinant-los.
B) Atribuir qualitats a les paraules.
C) Determinar els substantius amb més informació.
D) Subordinar paraules dins de l’oració.

 1. Què és una locució prepositiva? Pots posar-ne un parell d’exemples. Com es diferencia d’una preposició normal i corrent?
 1. Escriu cinc locucions prepositives que no hagin sortit en aquesta fitxa. Si cal ajuda’t d’Internet.
 1. Explica la diferència que hi ha entre una preposició feble i una àtona. Exemplifica-ho.
 1. Pensa i escriu tres verbs que exigeixin la preposició AMB.
 1. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa. Què t’ha resultat més senzill de realitzar i per què? Què menys? Com pots millorar-ho? Raona les teves respostes.dissabte, 27 d’agost del 2016

Logozó. Conte d'arreu del món. Adreçat a tothom

LOGOZÓ
Conte tradicional de Benín
Logozó era una tortuga que devia diners a gairebé tots els veïns. Però els que més la perseguien eren la pantera, el caçador i l’escurçó. Com que Logozó ja havia estat amenaçada de mort diverses vegades, va rumiar un pla: convidà els tres a menjar, emperò amb uns minuts de diferència.
La primera en arribar fou la pantera. Però Logozó li digué que esperés en un arbre del jardí fins que acabés de fer el menjar. La pantera s’enfilà en una branca i s’adormí. Al cap d’uns minuts arribà l’escurçó a reclamar els seus diners, emperò la tortuga també li comentà que realitzés una becaina davall de l’arbre. El darrer en arribà fou el caçador, armat fins a les dents. La tortuga també el féu esperar al jardí.
Llavors, quan el caçador es dirigia cap a l’arbre, la pantera pensà que venia a matar-la i s’abalançà sobre ell: el caçador li clavà el ganivet al cor i la matà. Amb l’aldarull, l’escurçó se sobresaltà i clavà els seus verinosos ullals al caçador, que preferí morir matant, i de diverses trepitjades l’exterminà. D’aquesta manera Logozó s’escapà de pagar totes els seus deutes.


(Traduït de Cuentos del mundo, n. 85, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Il·lustració de: Rachelle Ann Miller )


!!EXERCICIS:
 1. Realitza un breu resum d’aquest conte d’arreu del món.
 1. Pots extreure algun ensenyament per al nostre dia a dia?
 1. Com haguessis actuat en la situació de la tortuga Logozó? Per què?
 1. Veus alguna similitud entre el conte i la vida real?
 1. Esmenta la paraula més important que conté cada oració per tal de crear un mapa conceptual del conte.
 1. Cerca el significat de dues paraules que hagis après llegint el conte i anota’l aquí.
 1. Inventa un conte amb els mateixos protagonistes, però amb un altre final.
 1. Fòrum: què t’ha semblat aquest conte d’arreu del món? Expressa la teva opinió.dimecres, 24 d’agost del 2016

Ortografia de la H. Adreçat a tot l'alumnat

QUAN ESCRIVIM H?
La lletra h fa acte de presència en alguns mots per qüestions etimològiques. Acostuma a aparèixer a principi de mot, en canvi, algunes vegades la trobem de manera intercalada. La h l’hem d’escriure en un seguit de casos que veurem a continuació, però no sona.
.A principi de mot
habitació, ham, harmonia, helicòpter, hemorràgia, herba, hidromassatge, hipòcrita, hipopòtam, hissar, histèria, història, hivern, holandès, home, homenatge, homicidi, homosexual, hormona, horror, hospital, humanitat, humil, humor… i un llarg etcètera.


.Amb h intercalada
adhesiu, ahir, alcohol, coherent, exhaurir, mahometà, rehabilitar, subhasta, tothom, vehicle i un llarg etcètera.


! Estigues alerta amb la h:
.Totes les formes del verb haver s’escriuen amb hac:
Ex:
ha, havien, haurem, hagués, hauria…


.Hi ha una sèrie de mots que no porten h:
Ex:
avui, orfe, orxata, os, ou, cacauet, coet…
Per un altre costat convé diferenciar els mots que vénen a continuació:
A: preposició.
Ex:
-El meu pare va a Madrid.


Ah: interjecció.
Ex:
-Ah!, no sabia que vindries tan d’hora.


.Ha: verb haver.
Ex:
-La meva amiga ha anat a comprar un regal..Eh: interjecció.
Ex:
-Eh, per què no m’ho deies!


.He: verb haver.
Ex:
-De vegades he pensat que superaries els exàmens.
.Em: pronom feble.
Ex:
-Em pots deixar el llibre?


.Hem: verb haver.
Ex:
-Hem cantat mentre plovia.


.I: conjunció.
Ex:
-Tot va ser arribar i moldre.


.Hi: pronom feble.
Ex:
-Avui, en acabar de treballar hi aniré!


.O: conjunció.
Ex:
-Ell t’ho comentarà tot sí o sí.


.Oh: interjecció.
Ex:
-Oh! Fantàstic!
.Ho: pronom feble.
Ex:
-Em varen comentar que ho sabies tot.


(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: zonacraft.com)


!!EXERCICIS:
 1. Quines són les paraules que s’escriuen o no amb h i et fan ballar més el cap? Esmenta-les.
 1. Resumeix les principals regles d’escriptura de la hac amb exemples.
 1. Amplia la present fitxa amb més exemples. Si cal ajuda’t d’Internet o del diccionari.
 1. Diferencia els següents grups de mots:
ah / ha em / hem oh / ho
 1. Corregeix els errors ortogràfics que vegis a continuació:
horxata, horror, ormona, horfe, herba, issar, maometà, adesiu, subasta, armonía, totom, hospital, coehrent, exhaurir, ome, agués, cohet, avui, ho saps?, idromassatge.
 1. Ara que has treballat la hac, atreveix-te a esmentar les paraules que provoquen més errors ortogràfics dins la hac.
 1. Crea una sopa de lletres en la qual hagis de trobar vuit paraules que s’escriguin amb hac.
 1. Autoavalua’t: quines dificultats t’han sorgit a l’hora de treballar aquesta fitxa? Com pots solventar-les?.

diumenge, 21 d’agost del 2016

El conill i la guineu. Conte d'arreu del món. Adreçat a tothom

EL CONILL I LA GUINEU
Conte tradicional de Costa Rica
Un conill afamat devorava un camp de remolatxes quan l’amo el sorprengué i el posà en un sac amb la intenció de colpejar-lo, emperò estava tan atrafegat que deixà la pallissa per a una altra hora.
Pels voltants passava una guineu i aviat es posà a xafardejar el sac. El conill digué a la guineu que l’havien dipositat allí perquè volien casar-lo amb una princesa i ell no volia viure en un palau. La guineu comentà al conill que ell es posaria al seu lloc, i al cap d’una estona el conill corria feliç pel camp i la guineu rebia els pals del camperol fins que s’adonaren de l’engany. La guineu, rabiosa, sortí a la recerca del conill, i quan aquesta l’enxampà estigué a punt de cruspir-se’l.
El conill deixà anar que abans de ser menjat portaria a la guineu a un lloc secret on hi havia un formatge grandiós. Caminaren fins que caigué la nit i arribaren a un llac on a les seves aigües es reflexava la lluna. El conill aconsellà a la guineu que el formatge era enorme, i que per abastar-lo havia de beure tot el caldo que l’envoltava. La guineu, fatigada i famolenca, no s’adonà de la trampa: es llençà a les aigües i començà a beure aigua per a emplenar el seu suculent miratge.
(Traduït de Cuentos del mundo, n. 86, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Imatge extreta de: paulasantos4.blogspot.com)


!!EXERCICIS:
 1. Realitza un breu resum d’aquest conte d’arreu del món.
 1. Què és un miratge?
 1. Als contes, la guineu sempre surt caracteritzada d’una determinada manera. Aquí surt com a perdedora. Compara la guineu d’alguns contes amb la d’aquest i descriu-la.
 1. Opinió: si algun cop t’han robat o bé enganyat, com has actuat? Justifica la teva resposta.
 1. Cerca sinònims de la forma “digué” per tal d’evitar repeticions al text.
 1. Busca cinc substantius, cinc verbs i cinc adjectius dins del conte.
 1. Crea un mapa conceptual amb els termes bàsics d’aquest conte.
 1. Fòrum: com haguessis actuat al lloc del conill? I de la guineu? Per què?
divendres, 19 d’agost del 2016

Ortografia de la erra. Adreçat a tothom

QUAN ESCRIVIM ERRA?
Podem trobar dos sons diferents dins la lletra erra: la erra simple (cara) i la erra múltiple (roca).
.El so de la erra simple es representa amb una sola erra.
Ex:
coral, atura, mare…


.El so de la erra múltiple, s’escriu de dues maneres amb una sola erra (r) o bé amb dues (rr), atès què els dos sons són equivalents.
Ex:
riu, carro, ruta, carrer…
Emperò, quan escriurem cadascuna?
.S’escriu amb rr entre vocals:
Ex:
gerra, arracada, Terrassa…


.S’escriu amb r a principi de mot:
Ex:
remei, rave, rinoceront, romaní, riba, ribot…


i després de consonant:
Ex:
enrajolar, resoldre, Manresa, honradesa, folre, enrabiar…


PARLEM DE LA ERRA A FINAL DE MOT
La erra a final de mot sempre s’escriu amb una sola erra (amor, mar, cor, rancor…), emperò de vegades, aquesta erra esdevé muda, per tant, caldrà escriure-la però no pronunciar-la.
Ex:
saler, clar, por…
Trobem tres casos en què la erra final s’escriu però no sona:
 1. Els infinitius acabats en –ar, -er, -ir:
Ex:
cantar, témer, dormir…


 1. Paraules que tenen femenins o derivats amb una sola erra:
Ex:
por (poruc), clar (clar), segur (segura)…


 1. Mots derivats que finalitzen amb els sufixos –ar, -er, -or, -dor:
Ex:
bestiar, Fuster, blancor, lluitador…(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Poema visual de Joan Brossa)


!!EXERCICIS:
 1. Amplia la present fitxa amb més exemples de cada norma ortogràfica. Si cal ajuda’t d’Internet.
 1. Explica la diferència que hi ha entre la erra simple i la erra múltiple. Glossa-ho amb exemples.
 1. Pensa i escriu erra simple o erra múltiple als mots que hi ha a continuació:
pa___a, ge__mà, È__ic, o__ella, po__ta, p__ofesso__a, pe__què, pa__làvem, Ma__ia __osa, en__iqui__-se, a__òs, lote__ia, t__eballado__, __ebedo__, fol__e, ho__mona, ho__o__, hid__omassatge, __ehabilita__, có__er, pe__d__e.
 1. Redacta sis oracions on apareguin paraules amb erra simple i erra múltiple.
 2. Escriu el significat de quatre mots que s’escriguin amb erra simple o bé amb erra múltiple i en desconeguis el seu significat.
 3. Cerca cinc mots que continguin erra simple i cinc més que continguin la erra múltiple. No serveixen repetir els mots apareguts en tota la fitxa.
 4. Prova geogràfica: investiga i esmenta poblacions catalanes que continguin erra simple o múltiple i especifica quina porta cada població. Ajuda’t de la xarxa telemàtica.
 5. Inventa un exercici amb paraules per treballar tant la erra simple com la erra múltiple. Posa-hi imaginació!
 6. Autoavalua’t: amb quines dificultats t’has trobat a l’hora de practicar aquesta fitxa? Per què? Què pots fer per a millorar-ho?dimecres, 17 d’agost del 2016

El pescador boig. Conte d'arreu del món. Adreçat a tothom

EL PESCADOR BOIG
Conte tradicional de Dinamarca
Un noi molt pobre anomenat Lars intentava vendre en un mercat l’únic que tenia: una euga que estava a punt de criar. Però ningú semblava interessat i el pobre Lars s’exasperava més i més.
De sobte, l’euga es posà a parir, allí mateix. Després d’un llarg i dur procés, un poltre sortí al món. En pocs minuts, es posà de peu amb les potes tremoloses, i d’un saltiró se situà al front, a l’empara d’un parell de bous. Lars anà a reclamar-lo, emperò l’amo dels bous, un mercader mentider, li digué que el seu poltre havia escollit quedar-se allí, i ara era de la seva propietat.
Lars denuncià al mercader i anaren a veure al rei. Un cop arribats a la cort, el rei dictà justícia:
-“Si el poltre vol quedar-se amb els bous, que amb ells es quedi”.
Lars sortí empipat del palau, i al matí següent es posà a pescar al mig de la plaça. Despertà tanta expectació que cridà l’atenció del rei, que li digué:
-“Però noi, estàs boig? No veus que va contra natura pescar peixos en una plaça?”
-“Majestat”, respongué el noi, “no veu que encara va més en contra el sentit comú que uns bous crin un poltre?”
El rei s’adonà del seu error, es disculpà i retornà el poltre a Lars.(Traduït de Cuentos del mundo, n. 85, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Dibuix realitzat per: Joan Sauró)                                                          


!!EXERCICIS:
 1. Redacta un petit resum d’aquest conte d’arreu del món.
 1. Com haguessis actuat si haguessis estat Lars? I el rei? Per què?
 1. El conte amaga un ensenyament per al nostre dia a dia en societat, sabries esmentar quin és?
 1. Anota i cerca el significat de dues paraules que hagis après amb la lectura d’aquest conte.
 1. Crea un conte en el qual apareguin un pescador, un rei, un mercader i un poltre.
 1. Cerca una mica d’informació de Dinamarca: situació geogràfica, llengua parlada, moneda, cultura, gent coneguda…
 1. Fòrum: creus que la justícia sempre es justa amb les seves decisions? Dóna arguments a favor o en contra de la teva resposta.
 1. Opinió: què t’ha semblat aquest conte tradicional de Dinamarca? Expressa la teva opinió.

dilluns, 15 d’agost del 2016

La meva paraula preferida (50): "Sumptuós". Adreçat a tothom

.Sumptuós/-osa
adj
Que és molt luxós, d’una gran magnificiència, molt ric.
Ex:
-Un cotxe sumptuós.
-La festa del convit de boda es realitzà en una sala sumptuosa.
.Justificació:
Paraula que hem de conèixer i usar més assíduament. Sona molt bé i pot despistar amb la seva menció.


(Font: Diccionari manual de la llengua catalana, Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1999)
(Imatge extreta de: topgamacotxes.blogspot.com)

!!EXERCICIS:
 1. Redacta sis oracions en què aparegui la paraula sumptuós o bé formes derivades d’aquesta.
 1. Escull la teva paraula preferida d’aquest mes i raona el perquè de la teva elecció.
 1. Esmenta quatre mots que hagis après aquest darrer mes i anota aquí el seu significat.
 1. Fòrum: esmenta tres paraules que rescataries de l’oblit i no t’oblidis de comentar el seu significat. Gràcies per participar en aquest exercici!

dissabte, 13 d’agost del 2016

Els set nens oblidats. Conte d'arreu del món. Adreçat a tothom

ELS SET NENS OBLIDATS
Conte tradicional del sindis d’Alaska
Set germans orfes malvivien afamats i gairebé nus en un gran prat, a prop del seu poble natal. Ningú s’encarregava d’alimentar-los i únicament disposaven, al caure la nit, d’una foguera i dels seus somnis, que sempre tractaven de potes bisó cuites amb patates, i pastissos de nata i xocolata.
Però una nit se’ls ocorregué encendre un foc per a què el Gran Esperit s’apiadés d’ells. Tots s’assegueren formant un cercle per contemplar els espeterrecs de les flames, fins que el germà més gran digué:
-“Aquest món no està fet per a nosaltres. Hauríem d’abandonar els nostres cossos i convertir-nos en estrelles del firmament infinit”.
Els set nens estigueren d’acord i es posaren a ballar al voltant del foc. Al cap d’unes hores, l’escalfor de la foguera va fer que els seus cossos es tornessin lleugers i comencessin a elevar-se, abandonant el prat a sota dels seus peus. De sobte se’ls engolí la foscor, trobaren una botiga que surava, plena de meravelloses robes i abundant menjar. Així que menjaren, beberen, es vestiren sumptuosament i… començaren a brillar, en la nit, amb un resplendor d’or junt amb les seves germanes estrelles.
(Traduït de Cuentos del mundo, n. 84, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Imatge extreta de: youtube.com)


!!EXERCICIS:
 1. Redacta un resum d’aquest conte d’arreu del món.
 2. Extreu la idea principal de cadascun dels paràgrafs.
 3. Aporta la paraula més destacada per entendre la idea de cada paràgraf.
 4. Proposa un altre títol per a aquest conte i justifica el perquè has escollit aquest i no un altre.
 5. Anota el significat de dues paraules que desconeguis d’aquest conte.
 6. Com et sentiries si fossis un dels set nens oblidats? Per què?
 7. Aquest conte prove dels indis d’Alaska. Cerca informació per tal de presentar aquesta regió als teus companys de classe.
 8. Opinió: el conte que hem tracta versa sobre els esperits, creus en ells? Penses que hi ha vida en el més enllà?
 9. Veus alguna mena d’ensenyament que es pugui extreure de la lectura d’aquest conte? Quin?
 10. Fòrum: què t’ha semblat aquest conte d’arreu del món? Aporta la teva opinió.dijous, 11 d’agost del 2016

Ortografia de la ela geminada (l·l). Adreçat a tot l'alumnat


QUAN ESCRIVIM ELA GEMINADA?
La ela geminada és un so doble, per tant, s’han de pronunciar dues eles seguides. A l’hora d’escriure-la cal posar dues eles separades per un punt volat: l·l. A nivell fonètic es representaria amb el signe [ll] atès que és un so allargat. En veiem alguns exemples:
medul·la novel·la til·la il·legal
[ll] [ll] [ll] [ll]
Ara que ja hem presentat la nostra lletra del dia, anem a veure quan l’hem d’escriure:
Mots començats
Exemples
Excepcions
Al·l-
Al·lèrgia, al·lucinar, al·licient, al·leluia...
Alegria, alegre, alumini...
Col·l-
Col·lecció, col·lega, col·laborar, col·locar...
Color, columna, colador...
Il·l-
Il·legal, il·lusió, il·lògic, il·luminar...
Ili (obstrucció intestinal/ part final de l’intestí prim), ilerget...
Mil·l-
Mil·límetre, mil·lenari, mil·lenni, mil·ligram...
Miler, militar, milió...
Mots acabats
Exemples
Mots no inclosos en cap regla
-el·la
Aquarel·la, varicel·la, novel·la, parcel·la, mortadel·la
Cèl·lula, intel·ligent, excel·lent, síl·laba, bèl·lic, medul·la, nul·la, cal·ligrafia, paral·lel, sol·licitud, instal·lar, pol·len, libèl·lula, intel·lectual...
-il·la
Tranquil·la, pupil·la, goril·la, axil·la, til·la, clorofil·la...
-il·lar
Oscil·lar, capil·lar, vacil·lar, maxil·lar, destil·lar...

Finalment, també s’han d’escriure amb ela geminada els mots que pertanyen a una mateixa família de paraules on en trobem que s’escriuen amb ella.
Ex:
metall--metàl·lic   pell--pel·lícula    aixella--axil·la

!COMPTE:
.La ela geminada sempre s’escriu amb un punt volat entre les eles (l·l) i no a peu pla (l.)

.La ela geminada se separa a final de línia col·locant una ela a cada banda i llavors, el guionet preval sobre el punt volat, i aquest darrer ja no es necessari escriure’l.
Ex:
col-
laborar
.Miler i milió sempre s’escriuen amb ela normal.
.Mil·ligram és una paraula aguda i no plana, cal que tinguis cura de la seva pronunciació.(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Ampliació: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: estiligrafia.files.wordpress.com i blogs.cpnl.cat)


!!EXERCICIS:
 1. Amplia la present fitxa amb més exemples per complementar els punts que es tracten. Si cal ajuda’t d’Internet.
 1. Encara existeixen alguns casos més d’escriptura de ela geminada, investiga quins són i afegeix-los.
 1. Completa el present llistat segons s’escriguin amb l, l·l o ll:
parce___a, monosí___ab, so__ució, a__umini, cè__u__a, mi__ímetre, co__ador, i__egítim, insta__ació, aquare__a, po__en, gori__a, motxi__a, a__ucinar, nove__ista, sí__aba, clorofi__a, meta__, pe___ícula, a__egria, ce__ebrar, co__umna, co__ocar, mi__ionari, mi__ió, mi__enni, i__erget, mi__itar, nu__a.
 1. Inventa un exercici amb paraules o frases, o bé un joc per tal de treballar la ela geminada.
 1. Autoavalua’t: esmenta quines han estat les dificultats que t’han sorgit durant el treball en aquesta fitxa, per què i com pots solventar-les.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;