dijous, 31 d’agost del 2017

La O i U àtones. Adreçat a tothom

En els dialectes orientals, menys el balear, la o en posició àtona es pronuncia com una u.
Exemple:
corró la primera o es pronuncia com una u, i la segona, com una o tancada, ja que és la vocal tònica.

.En les terminacions:
 1. La majoria dels noms i dels adjectius que finalitzen en u àtona s’escriuen amb o.
Ex:
totxo, morro, lloro, bitxo, mosso…

 1. S’escriuen amb u les paraules que acaben en els diftongs següents: -au, -eu, -iu, -ou.
Ex:
babau, neu, riu, nou…

 1. Cal escriure amb u els mots següents:
Ex:
assidu, ímpetu, individu, ingenu, mutu, perpertu, ritu, tribu…

 1. S’escriuen amb o els plurals masculins dels substantius i adjectius que acaben en –o, -ç, -ig, -s, -sc, -st, -tx, -x, -ix, –xt.
Ex:
matxos, veloços, desitjos / desitgs, masos, frescos / frescs, testos / tests, empatxos, reflexos, feixos, pretextos / pretexts.
¡Atenció: tenen dues formes de plural les terminacions:
-ig, -sc, -st, -xt en -s / -os

 1. Les paraules que acaben en u realitzen el plural en –us.
Ex:
assidus, ímpetus, individus, ingenus, babaus, rius, nous…

 1. Els mots que en singular tenen l’acabament –us són invariables en el plural.
Ex:
el / els virus, el / els globus, el /els cactus, el /els porus, el / els tipus.
D’altra banda, en les terminacions verbals:

 1. S’escriu amb o la primera persona del singular del present d’indicatiu.
Ex:
dono, rebo, penso, canto, ballo…


 1. S’escriuen amb u les terminacions de la segona persona del plural dels temps verbals que acaben en diftong.
Ex:
doneu, rebíeu, penséssiu…


.En els lexemes o arrels:
 1. Per esbrinar si el so de la u àtona dins el lexema d’un substantiu o un adjectiu l’hem d’escriure amb o o u, cal cercar un mot de la mateixa família que porti o o u en posició tònica.
Ex:
bocassa---- boca; rocallós---roca; punxegut---punxa.

 1. Pel que fa als verbs, hem d’observar la tercera persona del singular del present d’indicatiu, llavors, escriure o o u en funció de la vocal tònica que hi trobem.
Ex:
ell toca --- tocar, toqueu, tocava, tocaria…
ell busca --- buscar, busqueu, buscava, buscaria…

 1. Els verbs collir, escopir, sortir i tossir no compleixen la norma anterior. Quan aquests verbs tenen el lexema àton s’escriuen amb o.
Ex:
cus, escup, surt, tus (formes tòniques), cosia, cosiria, escopiré, escopint, sortiríem, sortia, tossíeu, tossiràs…

 1. Els verbs poder i voler quan les formes es pronuncien amb u àtona s’escriuen amb o, a excepció de les formes del present de subjuntiu i les de l’imperatiu, que s’escriuen amb u.
Ex:
pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin.
vulgui, vulguis, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin.
pugues, pugui, puguem, pugueu, puguin.
vulgues, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin.


!Recorda que:
Hi ha una sèrie de mots que tant poden escriure’s amb o com en u. Convé recordar-les o en cas de dubte cercar-les en un diccionari, ara bé, hi ha una regla que no falla mai:
quan en català s’escriuen amb o en castellà van amb u, i a la inversa, quan en català s’escriuen amb u en castellà s’escriuen amb o. Ho veiem:

Català-------------------------------------------Castellà
o---------------------------------------------------u
u---------------------------------------------------o
Ex:
embotit--------------------------------------------embutido
tamboret-------------------------------------------tamburete
robí-------------------------------------------------rubí
subornar-------------------------------------------sobornar
muntanya------------------------------------------montaña
croada----------------------------------------------cruzada


PARAULES QUE S’ESCRIUEN
AMB O
PARAULES QUE S’ESCRIUEN
AMB U

Atordir, embotit, pèndol, sofrir, avorrir-se, escrúpol, ploma, sorgir, botifarra, fonament, podrir, sospir, capítol, Hongria, polir, tamboret, cartolina, Joan, rètol, títol, cobrir, joglar, rigorós, tomba, complir, joventut, robí, tonyina, cònsol, monyó, Romania, torró, croada, nínxol, rossinyol, triomf.


Brúixola, subornar, bufetada, sufocar, butlletí, supèrbia, butxaca, suportar, escullera, ritu, esdrúixol, tramuntana, focus, turmell, muntanya, turment, muntar, vidu.


(Adaptació: Diversos, Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2008)
(Ampliació: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: Palabras con)


!!EXERCICIS:
 1. Esmenta tres normes ortogràfiques que cal que recordis d’aquesta fitxa de la o i la u àtones.
 2. Escriu o o bé u en els mots següents:
sara__, gra__, pe__, am__, trib__, mia__, cali__, metr__, individ__, espermatozo__, sur__, morr__, pa__, matx__, objecti__, mor__, alla__, rit__, mut__, xitxarel·l__.
 1. Pensa i escriu les formes dels temps verbals demanats: rebre, trencar, témer, sentir, perdre, envejar, cantar.
1a persona del singular del present d’indicatiu
2a persona del plural del present d’indicatiu
2a persona del plural d’imperfect d’indicatiu
 1. Escriu el plural dels següents mots:
gas, lluc, crucifix, despatx, esquitx, pastís, comerç, mes, embaràs, braç, gust, passeig, disc, lleig, fals.
 1. Realitza la comparació de l’escriptura de cinc mot en català que s’escriguin en o i llavors en u, comparant-ho amb l’escriptura del mot equivalent en castellà, tal i com s’exemplifica al recorda.
 1. Cerca un mot de la mateixa família:
bondat, cuixot, dolçor, dotzena, horrorós, punxa.
 1. Inventa un exercici per tal de treballar la o i la u àtones, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altre.
 1. Anota deu paraules que s’escriguin amb o i deu més amb u que no apareguin en aquesta fitxa.
 1. Anota vuit mots invariables que acabin en –us i no apareguin a la fitxa.
 1. Com solventaràs els dubtes que et sorgeixen sobre l’escriptura d’un mot concret, per saber si has d’escriure una o o bé una u? Pensa amb la teoria de la fitxa.
 2. Autoavalua’t: explica les dificultats que t’han sorgit a l’hora de treballar aquesta fitxa. Com les has resolt?diumenge, 27 d’agost del 2017

Ximbís. Conte d'arreu del món. Adreçat a tot l'alumnat


XIMBÍS
Conte tradicional de Nord-amèrica
A l’estiu els indis anaven al nord amb les seves canoes per a pescar. Però quan el vent del nord començava a bufar, es posaven a cobert perquè sabien que aquest vent portava el fred glacial.
Un any, Ximbís, un indi valent i amb estranys poders, volgué desafiar el vent del nord i es quedà en aquelles terres pescant i realitzant jocs de màgia. Els seus companys el prengueren per boig i li digueren que era impossible que vencés el fred vent del nord, ni fent ús dels seus trucs. Emperò Ximbís es preparà a consciència fins que... un aire gèlid començà a bufar des del pol nord. Llavors, el jove es refugià a la seva tenda i encengué un gran foc. Emperò el vent seguia bufant i bufant cada vegada amb més força, i Ximbís continuava alimentant i alimentant el seu foc amb més i més llenya. 
El vent estava entossudit i s’havia proposat foragitar d’allí el jove indi. Però aquest era encara més tossut i esperà fins que el vent entrà a la seva tenda i fregà el foc. Llavors, el vent començà a desfer-se, i a poc a poc es convertí en un vent càlid que portà de nou el bon temps i els peixos al riu. Ximbís havia vençut i la seva tribu el nomenà cap.


(Adaptat de Cuentos del mundo, n.105, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Traducció: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: 1.bp blog)


!!EXERCICIS:

 1. Realitza un resum d’aquest conte d’arreu del món.
 2. Qui és Ximbís i com creus que aconsegueix vèncer al vent?
 3. Busca cinc verbs que apareguin al conte i esmenta el seu subjecte i posteriorment el seu temps verbal.
 4. Coneixes la paraula foragitar? Si no has pogut deduir-la dins l’oració, escriu el seu significat i anota’n quatre sinònims.
 5. Cerca cinc frases fetes on aparegui la paraula vent i explica el seu significat.
 6. Quina és la fórmula per aconseguir les coses? Quina és la millor manera per superar totes les matèries a finals del trimestre? Explica el teu mètode.
 7. Opinió 1: persistir en les coses ens dona opcions per assolir els nostres objectius? Per què?
 8. Opinió 2: què t’ha semblat aquest conte d’arreu del món? Expressa la teva opinió.

dijous, 24 d’agost del 2017

El cuc gegant. Conte d'arreu del món. Adreçat a tothom


EL CUC GEGANT
Conte tradicional d’Anglaterra
El jove Harry Lapton era maleducat, destraler, descortès i no tenia ni ofici ni benefici perquè sabia que un dia heretaria la fortuna del seu pare. Una tarda anà al riu, però només pescà un cuc repugnant que llençà a la font. El dia següent el jove Lapton partí cap a la guerra, així és que no s’assabentà de la catàstrofe que generà: aquell cuc no era corrent i en pocs dies va créixer tant que s’enroscà a la muntanya més alta i començà a devorar els arbres, vaques, herbes i animals. Els veïns de la zona fugiren. Llavors, el cuc començà a devorar els boscos del vell senyor Lapton. El ric terratinent cridà a diversos cavallers, emperò fou inútil: tots acabaren estrangulats pel cuc.
Després de tres anys, Harry Lapton retornà de la guerra molt més calmat i menys destraler, tanmateix es trobà amb aquell desolador panorama. Al jove se li ocorregué una idea brillant: es posà a dins del riu amb una espasa i una armadura plena de punxes. Quan el cuc provà d’estrangular-lo, les punxes se li clavaren i deixà anar el jove, que aprofità per a tallar-li el cos en bocins que desaparegueren riu avall. El vell Lapton el perdonà i en lloc de la seva fortuna li donà un treball.


(Adaptat de Cuentos del mundo, n.104, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Traducció: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: pinterest)


!!EXERCICIS:

 1. Realitza un resum d’aquest conte d’arreu del món.
 2. Dins d’aquest conte apareix una frase feta. Esmenta-la i posteriorment glossa el seu significat.
 3. Qui és en Harry Lapton? Per què fuig a la guerra?
 4. Què sembra el terror de la zona on viu Harry Lapton? Per què?
 5. Com el vell Lapton i en Harry Lapton aconsegueixen fer les paus?
 6. En aquest conte es repeteix la paraula devorar, cerca tres sinònims per tal de no repetir-la i millorar el sentit del text.
 7. Busca tres noms, tres adjectius, tres verbs i tres adverbis en aquest conte.
 8. Aquest conte és oriünd d’Anglaterra. Cerca informació sobre aquest país: situació geogràfica, moneda, persones conegudes, monuments destacats, cuina típica i realitza una breu presentació en powerpoint a l’aula.
 9. Opinió 1: creus que els joves d’avui dia, com en Harry Lapton, són maleducats i descortesos amb la gent gran? Per què? Han perdut els valors? Raona la teva resposta.
 10. Opinió 2: penses que tot té solució? Com actues davant d’un problema o bé d’una situació que t’angoixa? Lluites per aconseguir els teus objectius o et resignes amb facilitat? Per què?

divendres, 18 d’agost del 2017

La meva paraula preferida (61): "Impel·lir". Adreçat a tothom


Impel·lir:
1. Fer moure empenyent.
Ex:
-Estava tan nerviós per l’inici del concert que impel·lia a la gent.


2. Moure a obrar, a fer alguna cosa, impulsar.
Ex:
-L’empresa va impel·lir la creació de noves fàbriques.


.Són sinònims:
 1. impulsar, empènyer, moure, propulsar, instigar, propel·lir.
 2. incitar, promoure, agullonar, instigar.


.Són antònims:
 1. frenar, deturar.
 2. desanimar, dissuadir.


.Justificació:
Aquesta és una paraula elevada de registre. La persona que llegeixi força donarà amb ella, sinó difícilment la trobarà. Té una fonètica molt agradable.(Font: PEY, S., Diccionari de sinònims i antònims, Teide; Diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana)
(Imatge extreta de: Diari de Girona)


!!EXERCICIS:
 1. Redacta cinc oracions amb la paraula impel·lir.
 2. Amplia la present llista de sinònims i d’antònims del mot impel·lir.
 3. Escull la teva paraula preferida del mes i justifica el perquè de la teva tria.
 4. Fòrum: t’ajuda aquesta fitxa a aprendre nou vocabulari? Com aprens noves paraules? Explica el teu sistema.dimarts, 15 d’agost del 2017

La suor de Taaroa. Conte d'arreu del món. Adreçat a tothom


LA SUOR DE TAAROA
Conte tradicional d’Oceania
Quan la més absoluta foscor i el més sepulcral dels silencis regnaven en l’Univers, surava per l’espai un immens i misteriós ou sense vida, sense llum, sense res. Fins que de sobte explotà –cras, boom, plas!- en milers de bocins que s’escamparen per tota la galàxia. Estigueren surant durant anys i anys fins que aparegué Taaroa, el gran mestre de la creació. Tot ho tenia dins del seu cap perquè ho havia somiat durant l’eternitat. Taaroa es posà mans a l’obra. Començà a recollir els bocins de matèria dispersos i els amassà amb les seves pròpies mans. Però abans de seguir, agafà una mica de la closca de l’ou i la llençà pel cel per crear les estrelles. Llavors, amb una mica de rovell i de clara amassà el Sol i la Lluna, i després la Terra. I en la Terra creà arbres, muntanyes, vent, pedres, selves i animals, i més tard, donà vida als humans. I quan pensava que ja havia finalitzat la seva obra, es posà a contemplar-la. I començà a suar tant per l’esforç tan immens, que la suor descendí per gran part de la Terra, i així va ser com es crearen els mars i els oceans.(Adaptat de Cuentos del mundo, n.103, de Sofía Sánchez, dins 20 Minutos)
(Traducció: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: media-cache-ec)                    )


!!EXERCICIS:
 1. Realitza un resum d’aquest conte d’arreu del món.
 2. Qui és Taaroa i quina és la seva funció?
 3. Com s’originen el Sol, la Terra i les estrelles?
 4. Cerca quatre verbs i esmenta el seu temps verbals; quatre noms, quatre adjectius i quatre adverbis.
 5. Creació literària: inventa un conte sobre l’origen del món.
 6. Fòrum: aquest és un conte tradicional d’Oceania, t’ha agradat? Per què? Ara pots expressar la teva opinió.
 7. Opinió 1: l’origen de la vida segueix essent un misteri. Ni la religió ni la ciència han estat capaces de resoldre’l. Quina és la teva hipòtesi? Raona la teva resposta.
 8. Opinió 2: creus que tothom té destresa i talent per crear quelcom o bé penses que és millor observar l’art? Raona la teva resposta.dissabte, 12 d’agost del 2017

Semblances biogràfiques. Adreçat a l'ESO


Dins de les pàgines dels mitjans de comunicació escrits podem trobar de manera freqüent textos on es desglossa el perfil biogràfic d’un individu que pot arribar a ésser important en el futur proper o que té una vida interessant per explicar.
Aquestes semblances biogràfiques volen reconèixer a la persona protagonista, emperò, dins d’aquest esbós podem trobar semblances biogràfiques de caire objectiu, que glossen de manera neutral la vida de la persona tractada; per un altre costat també n’hi ha de subjectives, on l’autor relata els fets o vivències d’aquella persona des d’un àmbit personal, explanant sentiments i emocions tal i com comenta l’individu tractat.
Una semblança té l’objectiu de donar a conèixer els fets de la vida d’una persona per reconèixer la trajectòria que ha fet, està fent o que arribarà a fer en un futur. Ho podem tractar de manera objectiva o bé subjectiva, dependrà la la finalitat que volguem aconseguir. La semblança biogràfica té una finalitat informativa, vol despertar la curiositat en els lectors i així s’aturin a llegir allò explicat.
¡Recorda que aquest tema el podem aplicar també a: el punt de vista objectiu (una única visió) i el punt de vista subjectiu (dependrà de cadascú). És una definició fonamental i que apareix de manera contínua en la vida real. Així doncs, pots emprar aquestes dues paraules quan es doni la situació en qüestió i dir per exemple:
Això és subjectiu…”, és a dir, que dependrà segons la visió personal de cada individu.


(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Ampliació: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: caracteristicas.com)

!!EXERCICIS:
 1. Explica la diferència entre una semblança biogràfica objectiva i una altra de subjectiva.
.Semblança biogràfica objectiva:
.Semblança biogràfica subjectiva:
 1. Què és una semblança biogràfica? Quina diferència hi ha entre la semblança biogràfica i el perfil biogràfic?
 2. Cerca en un diari en format paper o digital un exemple de semblança biogràfica objectiva i una altra de subjectiva. Justifica el perquè de cada tipologia.
 3. Esmenta si la semblança és objectiva o subjectiva.
.M’hagués agradat que Neymar continués essent jugador del Barça.
.Sopa de Cabra va assolir l’èxit musical amb el disc “La roda”.
.Al llibre de literatura hi diu que Pere Calders és un dels autors de contes més importants de la literatura catalana”.
.Tant de bo Catalunya tingués més recursos econòmics.
.Ahir a les notícies van dir que la carretera C-58 té molt de trànsit.

 1. Realitza la semblança biogràfica o bé el perfil biogràfic d’una persona. Llavors, esmenta i justifica quina tipologia has emprat.
 2. Inventa una activitat per tal de treballar la semblança biogràfica objectiva i la subjectiva. No solventis l’exercicis, que ja ho farà algú altri.
 3. Opinió: de quina persona t’agradaria escriure i conèixer la seva vida? Per què?
 4. Autoavalua’t: explica què t’ha costat més d’entendre d’aquest tema i què menys i per què. Creus que et resultarà fonamental per al teu dia a dia? En què?

dimecres, 9 d’agost del 2017

Nadal guanya el seu desè Roland Garros. Comprensió lectora. Adreçat a tothom

Nadal guanya el seu desè Roland Garros
El tennista mallorquí destrossa Wawrinka (6-2, 6-3 i 6-X)

Jaume Pujol-Galceran

diumenge, 11/06/2017

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
 108

"Rafa, la desena és teva", han cridat des de les grades a l'inici del tercer set. Cap dels 14.911 espectadors que eren a la Phlippe Chatrier, ni segurament Stan Wawrinka, pensaven una altra cosa encaixant la  nova lliçó de tennis que Rafael Nadal ha donat sobre la central de Roland Garros que és com la pista de casa seva i on ha derrotat el suís per 6-2, 6-3 i 6-1. Ha sigut una final sense història però per fer història en el tennis. Deu de deu. Sense paraules. 
Ple per a un campió que ja es mereix aquesta estàtua que han promès construir els francesos al nou estadi. Encara poden esperar una mica perquè no serà l'última Copa dels Mosqueters que Nadal mossegarà si manté el nivell demostrat en el torneig, sense perdre ni un set i cedint-ne només 35, nou rècord personal, enfront dels 41 que va cedir el 2008. La seva actuació deu anys després encara és més espectacular. I veient-lo a aquest nivell, Nadal ha obert les portes a nous reptes. De moment ha sumat 15 Grand Slams, a només tres del rècord de Roger Federer.
L'esperada batalla s'ha quedat per a un altre dia. En el primer set Nadal ha començat amb precaució. La potència de cops l'ha fet ser caut, però Wawrinka també ha començat amb recels. "Nadal és un monstre", havia dit. El suís ha tingut el primer 'break point' al quart d'hora, però Nadal l'ha resolt amb el seu primer 'ace'. En el següent joc ha sigut el mallorquí qui ha deixat escapar cinc 'break points'. No ha tornat a perdre una altra oportunitat. Als 32 minuts ha trencat el servei de Wawrinka (4-2) i ja no ha baixat l'accelerador per apuntar-se la mànega i set jocs seguits --des del 2-2 del primer set-- fins a agafar un avantatge de 3-0 en la segona mànega.
IMPOTÈNCIA
Wawrinka no ha pogut seguir el seu ritme. A qualsevol cop guanyador del suís, Nadal hi ha respost amb un altre de millor per a la desesperació del seu rival, que mirava a la seva llotja desesperada. La locomotora suïssa, que deia Mats Wilander que es veuria avui a la central, seguia aparcada als vestidors de la Philippe Chatrier. L'única màquina era a l'altre costat de la xarxa, destructora, implacable, sumant punt rere punt. Una superioritat tan aclaparadora que Wawrinka no ho ha resistit i ha trencat la raqueta en dos trossos i s'ha donat cops al cap amb la nova, abans de cedir la segona mànega en 45 minuts. No ha canviat res en la tercera mànega. Nadal ha començat fent 'break' per acabar imposant-se per 6-1 en 2 hores i cinc minuts, en el segon  'match ball'  amb un últim error de Wawrinka.
 
Tres anys després de la novena victòria a París, Nadal torna a recuperar un títol que sembla tenir gairebé en propietat des que el va guanyar per primera vegada el 2005. Dotze anys després d'aquell triomf, el tennista mallorquí segueix dominant una pista sobre la qual gairebé ha aconseguit la perfecció total, amb 10 títols, 79 victòries i només un parell de derrotes (el 2009, davant Soderling) i el 2015 (contra Djokovic).
RATXA LIQUIDADA
Wawrinka no havia perdut cap de les tres anteriors  finals de Grand Slam que havia disputat fins a aquest diumenge, la primera precisament contra Nadal a Austràlia (2014). Ja no podrà dir-ho. El tennista mallorquí s'ha pres la revenja i ha acabat amb la ratxa del suís, guanyador del torneig el 2015, davant Djokovic. El mateix rival a qui l'any passat va derrotar en la final de l'Open dels Estats Units
La penúltima victòria a Roland Garros li permetrà fer el salt de la quarta a la segona plaça mundial, a més d'un xec de 2,1 milions d'euros. Nadal ha sumat el quart títol d'aquesta temporada per afegir-lo a una llarga llista de 73 títols des que va guanyar el primer a Sopot (Polònia) el 2004, dels quals 53 sobre terra i 15 Grand Slams. 

(Notícia extreta de: El Periódico de Catalunya versió digital)
(Fotografia: extreta de "El País)

!!EXERCICIS:
 1. Qui diu “Rafa, la desena és teva”? Quan? Per què?
 2. Què és la Phlippe Chatrier?
 3. A qui fa referència la menció: “És com la pista de casa seva” i per què es diu?
 4. Què és la Copa dels Mosqueters i per què s’anomena així?
 5. Què és un torneig de Grand Slam?
 6. On va guanyar Rafael Nadal el primer torneig de terra batuda i en quin any?
 7. Cerca cinc adjectius que apareguin en aquest poema.
 8. Realitza una petita presentació biogràfica de Rafael Nadal. No t’oblidis de posar el seu palmarès esportiu.
 9. Per què creus que en Rafael Nadal ha arribat al cim del tennis mundial? Raona la teva resposta.
 10. Quins són els valors esportius que et transmet el tennista Rafael Nadal.
 11. Informa’t i redacta un petit text de deu línies sobre el tennis: inventor, orígens, figures, principals tornejos, com es juga…
 12. Fòrum: t’agrada el tennis? Mirar-lo? Practicar-lo? Per què? Quins són els teus esports preferits? Quins esports practiques més assíduament? Per què?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;