dimecres, 29 de setembre del 2010

Vocabulari temàtic: elements urbans. Adreçat a tot l'alumnat.


Quan passegem per la ciutat o pel poble trobem una sèrie d'elements que de vegades no aconseguim anomenar prou bé. Són uns elements que formen part del mobiliari urbanístic i per tant, estan molt propers a nosaltres i són d'ús corrent sobretot en l'oralitat. Així doncs, doneu una ullada a aquesta fitxa per millorar una mica més el vostre vocabulari.

vorera, calçada, illa de cases, pas de vianants, senyal de trànsit, fanal, semàfor, cruïlla, bústia, gual, cantonada, xamfrà, rètol, marquesina, andana, vorada, voral, rasa, claveguera, embornals, xarxa elèctrica, tanques, façana, rotonda.


!! EXERCICI:

-Tria la paraula adequada en cada frase. Si és necessari canvia de nombre. Sobra alguna paraula.

.Els vehicles han de circular per la XXXXX; en canvi, els vianants han d'anar per la XXXXX i, si van per la carretera pel XXXXX i, en cas de travessar el carrer, han d'anar pel XXXXX .

.La que forma angles obtusos amb les dels dos carrers que es tallen s'anomena XXXXX.

.El rebaix que es fa a la XXXXX perquè els cotxes puguin entrar als garatges s'anomena XXXXX. Perquè ningú hi aparqui, el propietari hi ha de posar un XXXXX.

.Els XXXXX són aparells de senyalització que serveixen per ordenar el trànsit a les XXXXX de les carreteres o dels carrers.

.Les cartes es tiren a la XXXXX.

.Quan plou, l'aigua és engolida pels XXXXX que hi ha a cada costat del carrer. Aquesta aigua va a parar a la XXXXX de de la ciutat.
-Anomena tots els elements que formen part del mobiliari urbanístic i vegis en aquesta fotografia.

dimarts, 28 de setembre del 2010

Lèxic: la derivació. Adreçat a tot l'alumnat.


Avui treballarem una mica el lèxic. És bàsic per aprendre paraules i per trobar sinònims. Vinga, som-hi, a veure qui els troba tots!

!! EXERCICI:

-Separa amb síl·labes les següents paraules i escriu un derivat de cadascuna:

camí, decidir, trepitjar, ritme, metall, amagar, ràpid, veu, lent, fred, sort, feble, picar.

-Escriu deu paraules més i pensa un derivat ja sigui un verb, un nom, un adjectiu o un adverbi.

dijous, 23 de setembre del 2010

Ortografia: Accent i dièresi. Adreçat a tot l'alumnat.


Anem a repassar una mica l'accentuació i la dièresi als verbs, sobretot a les I. Si tens problemes per fer aquesta fitxa cal que repassis i cerquis al blog la de la dièresi i repassis per exemple la conjugació del verb 'canviar'.

!! EXERCICI:

-Accentua, posa dièresi o deixa sense res, segons escaigui, les i de les formes verbals següents:

reia, incloia, diem, canvii, agraiu, produis, esquien, caient, produissin, reduiriem, agraint, seduir, conduit, movia, plovia, canviin, estudiar.

-Escriu el present de subjuntiu del verb canviar.

Ortografia: Les vocals. Adreçat a tot l'alumnat.


Aquest és un exercici per practicar una mica l'escriptura de vocals. Penseu i raoneu bé quina va en cada espai i en cas que sigui necessari poseu-hi accents. Recordeu que en català els accents només poden tenir aquestes opcions:

À, È / É , Í , Ò / Ó , Ú

!! EXERCICI:

-Completa amb una vocal tots els buits de les formes verbals de les oracions següents:

.Demà tr_uran d'aquí les fl_rs que vas c_llir.

.Si et pica el coll, t_s, a veure si et s_urt la m_c_sitat.

.Quan tr_guin el r_tol antic p_drem p_sar-hi el nou.

.El metg_ li va dir que esc_pís tantes vegades com p_gués.

.Tot va passar d_s dies abans que n_ixés el fill que t_ant v_lien.

.Aquest _ny han n_scut tres germans de c_mpanys de classe.

.No s_rtiré de cas_ perquè tinc els pantal_ns desc_sits.

.F_rem una migdiada quan ho h_urem rec_llit tot.

.Si no j_guessis tant al sof_ no tindries aquest mal d'_squen_.

.Quan v_lgueu, s_rtiu de l'amagat_ll.

dimarts, 21 de setembre del 2010

Gramàtica: El subjecte i el predicat. Adreçat a l'alumnat d'ESO.


El SN té la funció de subjecte i el SV està format pel verb més altres sintagmes que l'acompanyen, i que conformen el predicat.

!! EXERCICI:

-Separa el SN subjecte i el SV predicat de les frases següents i subratlla'n els nuclis:

.El palau reial ha sofert diverses modificacions.

.L'acusada del robatoria ha admès la seva culpabilitat.

.El tren de Puigcerdà arribarà amb un quart d'hora de retard.

.Els músics del conjunt han ofert la seva col·laboració.

.L'alcalde del poble ha complert la seva paraula.

.La dependenta de la carnisseria ha venut les taronges.

.La guàrdia urbana ha desallotjat a un grup d'ocupes.

.El metge encara no ha vingut de les vacances d'estiu.

.El malalt confia en recuperar la salut i tornar a treballar de seguida.

.El noi no es va assabentar del concert a la Festa Major del seu poble.

dilluns, 20 de setembre del 2010

Gramàtica: Els sintagmes. Adreçat a tot l'alumnat.


Els sintagmes són una estructura formada per un dos elements, i que tenen una partícula com a més destadada, el nucli. Per exemple, Sintagma Nominal (SN): pot ser un det+nom / nom; ), el Sintagma Adjectiu (SAdj) : adj; el del Sintagma Verbal (SV): serà el verb; el del Sintagma Adverbial (Sadv): serà un adverbi; el del Sintagma Preposicional o Complement de Règim Verbal (Sprep o CRV): serà un sintagma amb preposició. Llavors farien una funció: subjecte, verb, CC, Cpreposicional, CD (qui o quina cosa), CI (a qui o per a qui), Predicatiu o Atribut.

!! EXERCICI:


-Localitza els sintagmes i digues la funció del seu nucli.

.La gata dormia al costat de l'estufa.

.El ciclista ha caigut a la cuneta.

.El conductor de l'autobús no es va assabentar de res.

.Els meus amics es dediquen a la venda ambulant.

.Hem escrit una carta al director del diari.

.El cendrer és de ceràmica.

.Els interessos bancaris es mantindran estables.
N.B. Si voleu ampliar informació gramatical aquí us adjunto una bona pàgina que us solventarà molts dubtes:

Lèxic: Comparacions lexicalitzades. Adreçat a tot l'alumnat.

Sovint la poesia i l'entorn d'un poble generen comparacions lexicalitzades, frases fetes, etc, fruit de les vivències de la gent, del saber, de l'experiència viscuda. Aquí teniu les comparacions lexicalitzades que són tal i com diu la paraula un adjectiu que s'atribueix a una comparació.

!! EXERCICI:

-Relaciona els termes del grup A amb els termes del grup B creant la comparació lexicalitzada.

A) fresc, lleig, bo, sord, gran, viu, lleuger, dret, pobre.


B) com un pecat, com una rata, com una rosa, com una tàpia, com el pa, com una mostela, com una casa de pagès, com un ciri, com una daina.

divendres, 17 de setembre del 2010

Vocabulari: traduccions. Adreçat a tot l'alumnat.


Traduir sembla una tasca molt senzilla i no ho és tant. Ara us podeu posar a prova. A veure si traduiu correctament les següents oracions.

!! EXERCICI:

-Tradueix al català. Pensa que molts cops no podràs fer-ho literal i que hauràs de pensar en altres possibilitats. Pista: hi ha estructures que no es corresponen entre el català i el castellà.

.Fui a casa y me arrepiento de ell.

.No pienses en ello.

.Le animan a que se presente a estas elecciones, pero dudo de que se presente a ellas.

.Si no lo haces enseguida, te arrepentirás. No lo dudes.

.Yo me apuntaré en el concurso televisivo. ¿Tú te apuntarás?

.¿Tú irás a la fiesta? Yo voy a ir.

.Tenía que comprar el postre y me olvidé de ello.

.Es preciso colaborar en la campaña contra el sida. Colabora en ella también tú!

.El cansancio del equipo fue constante.

.He cogido el mando a distancia de la televisión.

.Los desafíos de los avances científicos mejoran con el día a día.

.El reparto de víveres a las víctimas del terremoto no fue paritario.
.Hay que hacer los deberes lo mejor posible para satisfacer al profesor.

Vocabulari: El temps. Adreçat a tot l'alumnat.


Avui que hem d'estar pendents del cel, si plou o si no plou, aprofito per posar-vos una mica de vocabulari que versa sobre aquest tema, per tal que el conegueu una mica millor i us hi familiaritzeu una miqueta més. Cal escoltar sempre a veure que diu l'home del temps.

!! EXERCICI:

-Cerca el significat de les paraules que desconeguis sobre el temps i escriu un oració amb cadascuna. Penseu que alguns són similars.

calitja, xafogor, gebre, rosada, núvol, llampec, ruixat, ruixim, calamarsa, aiguaneu, floc de neu, allau de neu, xàfec, roina, pedra, calabruix, calda, botorn, oratge, ventijol, ventada, marinada, terral, tornado, huracà, cicló, ràfega.

Bé, per avui, ja n'hi ha prou, que sinó farà mal temps.

-La llista de fenòmens atmosfèrics és molt ampla, ara si ho desitges pots afegir-ne més.

dijous, 16 de setembre del 2010

Gramàtica. Els complements circumstancials. Adreçat a tot l'alumnat.


Els CC indiquen diverses circumstàncies dins una oració. A sota en teniu cinc, els més coneguts, però n'hi ha alguns més. És molt senzill trobar-los. Som-hi!

!! EXERCICI:

-Identifica els CC i classifica'ls segons siguin CC de temps, CC de lloc, CC de manera, CC d'instrument, CC de companyia.

.Has de travessar el pati a ulls clucs.

.Obre aquesta ampolla amb el llevacaps.

.Ens llevarem a les tres de la matinada.

.Fa els deures amb el seu cosí.

.Va anar a la biblioteca amb el llibre.

.El ciclista ha caigut a la cuneta.

.El cap de setmana faré una sortida a Lleida.

.El diumenge estava molt cansat.

.La noia que hi havia a l'aula era molt agradable.

-Escriu deu oracions en què en cadascuna hi aparegui un o dos CC.

Gramàtica. El subjecte i el CD. Adreçat a tot l'alumnat.


En aquesta fitxa podreu treballar les diferències entre el subjecte (qui realitza l'acció) i el CD (qui la rep; i que respon a la pregunta que o quina cosa). Recordeu que quan el complement que hi ha darrere del verb es pot invertir i posar al davant de l'oració sense alterar res, és a dir, que es pot llegir igual de bé, llavors aquest complement que hi ha darrere del verb fa de Subjecte.Dita aquesta petita trampa, l'exercici ja no té cap misteri.
N.B. A dalt al dibuix teniu els pronoms que substitueixen al CD i també al CI.

!! EXERCICI:

-Digues si l'element destacat de cada oració fa la funció de subjecte o de CD.

.Ja ha après la lliçó.

.Ara vénen els tècnics.

.Això ofèn la meva sensibilitat.

.Li agrada la ceba tendra.

.Aviat arribarà la calor.

.Venen mobles vells.

-Escriu deu oracions més. Cinc que continguin un subjecte i cinc amb un CD.

dilluns, 13 de setembre del 2010

Repàs de l'accentuació. Adreçat a tot l'alumnat.

Ara podeu posar-vos a practicar amb aquesta prova de foc sobre l'accentuació. Caldria justificar per escrit perquè poses l'accent o no segons les normes d'accentuació.


!! EXERCICI:

-Classifica els mots següents en aguts, plans o esdrúixols i accentua'ls quan calgui:

cadascun, portugues, capita, Ramon, tassa, neixer, solid, origen, unic, rodona, plastic, origens, origen, farmacia, ingenua, atmosfera, monotona, fenomen, fenomens, disset, debil, pare, unanime, mitjo, epoca, avi, nomes, camins, tombola, historica, obligacio, cami, aquarel·la, cantar, sacrilega, balança, habil, aixo, quilometre, diran, Belgica, index, Magdalena, qüestio, algu, princep, telegraf, amic.


N.B. Un bon llibre d'ortografia i amb solucionari inclòs que us serà molt útil és el següent:

Ricart, Carme i Beltran, Àngels (1994), Com es domina l'ortografia moderna del català, Editorial Playor, Madrid.

Vocabulari: Expressions. Adreçat a tot l'alumnat.


Aquest és un exercici que farà ballar una mica el cap als que tenen el català com a primera llengua, atès que són errors ortogràfics a causa d'una interferència lingüística. Però meditant una mica cada resposta no us costarà gens. Ànims!

!! EXERCICI:

-Quines són les expressions correctes?

.S'ha caigut / ha caigut.

.Calla / calla't.

.Has engreixat / t'has engreixat.

.S'ha aprimat / ha aprimat.

.Se m'ha trencat / s'ha trencat.

.Ha de marxar / ha de marxar-se.

.M'ha quitat / m'ha pres.

.Puc traure el llibre? / puc sacar el llibre?

.La fulla de la llibreta /el full de la llibreta.

.El candau de la porta / el cadenat de la porta.
.Es va anar a casa / va marxar a casa.

Lèxic. Paraules semblants (2). Adreçat a tot l'alumnat.


Aquest és un altre exercici de lèxic dels que fa exprimir una miqueta el cervell. Però no és difícil. Apa, som-hi i atreviu-vos amb el català!!

!! EXERCICI:

-Tria la forma correcta del parèntesi en cada oració. Pots contestar on hi diu "comentaris".

.No pararà ( fins / fins a) aconseguir-ho.

.(Com / com que) la Marta no va arribar a l'hora, ens en vam anar nosaltres sols.

.Has de passar la redacció (en / a) net.

.(Com a / com) president, et convoco a l'assemblea general que se celebrarà el pròxim dia 13.

.No vam sortir de casa (degut al / a causa del) temporal.

.L'exposició ha estat possible ( a causa de / gràcies a) la col·laboració de més de cent voluntaris.

.La baralla entre els dos equips s'encetà (arrel del / arran del) joc violent d'un dels jugadors.

.Amaga-ho (a baix / a sota) l'armari.

.Hem d'anar (a dalt / amunt) o ( a baix / avall)?

dijous, 9 de setembre del 2010

Sobre els perquès. Adreçat a tot l'alumnat.

Us proposo un exercici per a practicar una mica els perquès.

!! EXERCICI:

-Omple els buits amb una de les formes següents: perquè, per què, per a què.

.No havíem començat les obres _______ esperàvem les vostres instruccions.

.Us enviem la llista de preus ______ l'examineu amb interès.

.Ho han fet per escrit ______ en quedi constància.

.Encara no saben _______ els ho han denegat.

.Han vingut ______ els expliquis com funciona la màquina.

.No entenc _______ els va dir que no anessin al teatre.

.Saps _______ serveixen els satèl·lits artificials?

-Bé, després d'haver resolt l'exercici, ara pots recordar amb una línia quan s'utilitzava cada 'perquè'.
Més lèxic. Paraules similars. Adreçat a tot l'alumnat.


Aquest és un exercici senzill però que fa pensar una mica, oi que sí?


!! EXERCICI:

-Tria en cada oració l'opció correcta:
.L'error no és de la còpia, (si no / sinó) de l'original.

.Es veu que no percep (si no / sinó) una petita pensió.

.No us ho hem enviat abans (perquè/ doncs) ignoràvem la vostra adreça.

.Convé preveure una solució alternativa (ja que / doncs) és molt probable que ens diguin que no.

.Ens va dir que presentava la dimissió, (la qual cosa / el que) ens va deixar molt parats.

.Durant l'exercici hi ha haver una vaga, (fet que / el que ) ha repercutit en els seus resultats.Lèxic. Els adjectius. Adreçat a tot l'alumnat.


Avui treballarem una mica el lèxic. Jo us proposaré una paraula a mena de joc i vosaltres hi cercareu el derivat contrari, però us donaré una petita pista.

.Un comerç (legal)

.Una mesura (acceptable)

.Un element (mòbil)

.Una situació (normal)

.Un triangle (regular)

.Un sentiment (noble)

.Una gran (sort)

.Un fenomen (típic)

.Un fet (repetible)

.Una activitat (lícita)

.Un polític (honest)


!! EXERCICI:

-Escriu vuit sintagmes nominals acompanyats del seu adjectiu en positiu i llavors cerca el seu contrari.

dimecres, 8 de setembre del 2010

Ortografia: els adverbis acabats en -MENT. Adreçat a tot l'alumnat.


Els adverbis acabats en -MENT conserven l'accent de la forma femenina de l'adjectiu a partir del qual s'han format. Per tant, si la forma femenina porta accent, a l'hora de formar l'adverbi acabat en -MENT també la conservarà. Així de simple es resolt aquesta falta tant dificultosa en català.

!! EXERCICI:

-Completa la sèrie següent:

Jo us dono l'adjectiu masculí i vosaltres al costat heu d'escriure l'adjectiu femení i l'adverbi.

contrari:

continu:

fàcil:

ràpid:

mutu:

ingenu:

originari:

-Escriu vuit adjectius masculins més i fes el mateix que a l'exercici anterior.

Ortografia: paraules similars. Adreçat a tot l'alumnat.


Dins la llengua catalana hi ha paraules molt semblants, i tan sols es diferencien per un accent o per l'entonació. Aquí us en deixo algunes. Si desconeixeu el seu significat podeu utilitzar l'Optimot a Internet o un diccionari.

!! EXERCICI:

-Escriu una oració amb cada una de les paraules següents:

després /desprès

canto / cantó

record / rècord

compren / comprèn

seré / serè

fórmula / formula
-Redacta cinc oracions en que apareguin dues parelles de paraules només diferenciades per l'accent o la síl·laba tònica.

Ortografia: Les contraccions. Adreçat a tot l'alumnat.


Aquesta fitxa tracta sobre les contraccions. Són formades per dues partícules: una preposició més un article, tant en singular com en plural, que en trobar-se juntes s'agrupen per a formar-ne una de sola. Les contraccions són unes faltes molt generalitzades en l'escriptura de la llengua catalana, i sobretot està molt arrelada en alumnat castellanoparlant o que té el castellà com a primera llengua de conversa. Cal parar compte amb els apòstrofs!

N.B. Si algú té dificultats per a resoldre el següent exercici pot cercar la fitxa de les Contraccions que hi ha dins l'arxiu del blog.

!! EXERCICI:

-Realitza la combinació amb la combinació correcta dels mots que hi ha entre parèntesi:

.Ha caigut (a+el) pati (de+el) col·legi (a+el) hora (de+el) esbarjo.

.Passejava (per+el) parc i (per+els) jardins florits.

.La ciutat va ser presa (per+el) exèrcit musulmà, enemic (de+els) francs.

.Han deixat un sobre (per a+la) Olga i dos (per a+el) pare.

-Ara pots escriure vuit oracions en què hi hagi dues contraccions en cadascuna.

dimarts, 7 de setembre del 2010

Ortografia. Anem a fer un petit repàs a l'accentuació. Adreçat a tot l'alumnat.


Ortogràficament parlant

.Accentua gràficament, si cal, les paraules següents:

capgros, debilment, comptagotes, timpa, meteorit, futbol, reptil, aureola, omoplat, medium, acne, valua, olimpiades, gloria, verdos, sete, formula, portugues, esglesia, codol, socol, correr, pesol, vomit, creixer, serie, epoca, neixer, celebre, oliba, pressec, cel·lula, colera.
N.B. Pots fer ús d'un diccionari telemàtic o de l'Optimot. Consultes lingüístiques:

PISTA: si en tens poca idea primer hauràs de localitzar la síl·laba tònica i després hauràs de meditar segons les regles d'accentuació, si són agudes, planes o esdrúixoles. Pots localitzar aquesta fitxa teòrica al blog, a la Gramàtica d'estiu.
!! EXERCICI:
-Cal que escriguis les teves respostes amb el nom i cognom i grup a sota on hi diu "comentaris".

10 Enigmàrius per meditar una mica. Adreçat a tot l'alumnat.


A veure qui és capaç almenys d'esbrinar alguns d'aquests Enigmàrius, no tothom és un bon endeví o endevina, però he de saber que algun us farà ballar el cap. Que tingueu una bona pensada.

.Una llanxa que et permet navegar per l'horòscop: (6 lletres)

.El client més efímer: (9 lletres)

.El fruit preferit dels cleptòmans: (5 lletres)

.L'instrument de dibuix dels millors restaurants: (7 lletres)

.Aptituds d'universitaris: (9 lletres)

.L'errada més melòdica d'un porter de futbol: (7 lletres)

.Pot ser negre, blanc o d'àngel: (6 lletres)

.L'eina del fotògraf que li permet fer diana: (8 lletres)

.Li toca la grossa i vomita: (4 lletres)

.Són a la cuina i t'animen a cuinar: (4 lletres)

!! EXERCICI:

-Si saps les repostes pots anotar-les a sota on hi diu comentaris amb el teu nom i cognoms, curs i grup.

dilluns, 6 de setembre del 2010

Com es diuen aquestes paraules en català? (1) Adreçat a tot l'alumnat.


Avui us proposo un joc. Teniu un minut i mig per pensar i si voleu escriure a sota on hi diu "comentaris" com es diu cadascuna d'aquestes paraules en català.
tubo de escape, sill´´in, hombro,

sarrín, patera, tobogán,

telesilla, quitanieves, albornoz,

lata, apellido, bogavante,

manguera, freno, mando a distància.


!! EXERCICI:

-Si vols a sota pots afegir un llistat de quinze paraules, han de ser noms o adjectius mal dits en català perquè la resta d'alumnat pensi amb les solucions.

dijous, 2 de setembre del 2010

Participis i gerundis irregulars. Adreçat a segon cicle d'ESO, Batxillerat i PPAS.


Us adjunto un llistat amb els participis i gerundis irregulars. Recordeu que la primera forma és l'infinitiu i que pot acabar de tres maneres: -ar (1a conjugació), -er /-re (2a conjugació) i -ir (3a conjugació). Sabent aquest petit llistat n'hi ha més que suficient per no equivocar-se a l'hora d'escriure'ls o en els exercicis gramaticals, però heu de saber que n'hi ha alguns més, tot i que més senzills.


.caldre: calgut- caient


.cloure: clos - cloent


.coure: cuit / cogut - coent


.dependre: depès - depenent


.descloure: desclòs - descloent


.dir: dit - dient


.dissoldre: dissolt - dissolent


.fondre: fos- fonent


.imprimir: imprès - imprimint


.jeure: jagut - jaient


.moldre: mòlt - molent


.ometre: omès - ometent


.pertànyer: pertanyut / pertangut - pertanyent


.plaure: plagut - plaent


.poder: pogut - podent


.pondre: post - ponent


.prendre: pres - prenent


.resoldre: resolt - resolent


.riure: rigut - rient


.romandre: romàs - romanent


.sofrir: sofert - sofrint


.suplir: suplert - suplint


.tenir: tingut - tenint


.treure: tret - traient


.vèncer: vençut - vencent


!! EXERCICI:


-Escriu deu oracions on apareguin gerundis i participis d'aquest llistat.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;