dijous, 23 de setembre de 2010

Ortografia: Les vocals. Adreçat a tot l'alumnat.


Aquest és un exercici per practicar una mica l'escriptura de vocals. Penseu i raoneu bé quina va en cada espai i en cas que sigui necessari poseu-hi accents. Recordeu que en català els accents només poden tenir aquestes opcions:

À, È / É , Í , Ò / Ó , Ú

!! EXERCICI:

-Completa amb una vocal tots els buits de les formes verbals de les oracions següents:

.Demà tr_uran d'aquí les fl_rs que vas c_llir.

.Si et pica el coll, t_s, a veure si et s_urt la m_c_sitat.

.Quan tr_guin el r_tol antic p_drem p_sar-hi el nou.

.El metg_ li va dir que esc_pís tantes vegades com p_gués.

.Tot va passar d_s dies abans que n_ixés el fill que t_ant v_lien.

.Aquest _ny han n_scut tres germans de c_mpanys de classe.

.No s_rtiré de cas_ perquè tinc els pantal_ns desc_sits.

.F_rem una migdiada quan ho h_urem rec_llit tot.

.Si no j_guessis tant al sof_ no tindries aquest mal d'_squen_.

.Quan v_lgueu, s_rtiu de l'amagat_ll.

6 comentaris:

jingjing ha dit...

!! EXERCICI:-Completa amb una vocal tots els buits de les formes verbals de les oracions següents:


.Demà tr(e)uran d'aquí les fl(o)rs que vas c(o)llir.

.Si et pica el coll, t_s, a veure si et surt la m(u)c(o)sitat.

.Quan tr(i)guin el r(è)tol antic p(o)drem p(o)sar-hi el nou.

.El metg(e) li va dir que esc(o)pís tantes vegades com p(u)gués.

.Tot va passar d(o)s dies abans que n(e)ixés el fill que t(?)ant v(á)lien.

.Aquest (a)ny han n(a)scut tres germans de c(o)mpanys de classe.

.No s(u)rtiré de cas(a) perquè tinc els pantal(o)ns desc(o)sits.

.F(a)rem una migdiada quan ho h(a)urem rec(o)llit tot.

.Si no j(u)guessis tant al sof(à) no tindries aquest mal d'(e)squen(a).

.Quan v(u)lgueu, s(o)rtiu de l'amagat_all.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Jingjing!

Treuran és incorrecta.

triguin és incorrecta.

valien és incorrecta

surtiré és incorrecta.

La resta bé.

Gràcies per participar. Em prenc nota.

JM.

Jose Ariza ha dit...

.Demà tr(a)uran d'aquí les fl(o)rs que vas c(o)llir.

.Si et pica el coll, t_s, a veure si et surt la m(u)c(o)sitat.

.Quan tr(e)guin el r(è)tol antic p(o)drem p(o)sar-hi el nou.

.El metg(e) li va dir que esc(o)pís tantes vegades com p(u)gués.

.Tot va passar d(o)s dies abans que n(e)ixés el fill que t(?)ant v(o)lien.

.Aquest (a)ny han n(a)scut tres germans de c(o)mpanys de classe.

.No s(o)rtiré de cas(a) perquè tinc els pantal(o)ns desc(o)sits.

.F(a)rem una migdiada quan ho h(a)urem rec(o)llit tot.

.Si no j(u)guessis tant al sof(à) no tindries aquest mal d'(e)squen(a).

.Quan v(u)lgueu, s(o)rtiu de l'amagat_all.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola José Antonio!
no copiis de la Jingjing. Aquest no et compta.Si has de seguir així i ja en van tres, et pots retirar del blog.

Fes fitxes que ningú hagi fet res i sigues el primer perquè t'estàs enganyant, aquí molt bé i a l'examen a l'inrevés.

Una abraçada.

JM.

Eva San Jose Clemente ha dit...

-Demà treuran d'aquí les flors que vas collir.
-Si et pica el coll,tos,a veure si et surt la mocositat.
-Quan treguin el retol antic podrem posar-hi el nou.
-El metge li va dir que escopís tantes vegades com pogués.
-Tot va passar dos dies abans que neixés el fill que tant volien.
-Aquest any han nascut tres germans de compays de classe.
-No sortiré de casa perquè tinc els pantalons descosits.
-Farem una migdiada quan ho haurem recollit tot.
-Si no joguessis tant al sofa no tindries aquest mal d'esquena.
-Quan volgueu,sortiu de l'amagatoll.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Eva!

mocositat, retol, joguessis, sofa i amagatoll contenen errors o de vocals o d'ortografia, pensa les respostes.

Gràcies per participar, aniràs millorant el teu català. En prenc nota.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;