diumenge, 14 d’agost de 2022

Socialitzar o sociabilitzar? Quina és la forma correcta? Adreçat a tothom

 


Socialitzar:

1. Transferir a l’Estat o un altre òrgan col·lectiu les propietats, indústries...

Ex:

-L’Estat va decidir socialitzar totes les indústries alimentàries.


2. Fer aparèixer o desenvolupar els caràcters socials d’un individu o grup.

Ex:

-Va fer-se soci del club de futbol per a socialitzar-se.


3. Difondre socialment, fer arribar igualitàriament a tota la societat, un fet, un producte...

Ex:

-La publicació del llibre es va socialitzar.

 

No existeix:

*Sociabilitzar

Alguna vegada en l’oralitat heu pogut escoltar aquest mot, si és així, és per influència del castellà, en aquesta darrera llengua sí que existeix, sociabilizar, emperò, no és correcta en català, és a dir, no existeix.

 

(Font: DIEC 2)

(Imatge extreta de: Stoacatalana)

 

EXERCICIS:

1. Escriu una oració amb cadascuna de les ascepcions del mot socialitzar.

2. Cerca un mot que es digui malament en l’oralitat i esmenta la seva forma correcta. Comenta per què es produeix aquest error.

3. Crea un joc on apareguin mots incorrectes i s’hagin de corregir.

4. Com s’anomena el mot que està escrit o dit malament en una llengua?

5. Realitza un top 10 de barbarismes que s’usen en llengua catalana.

dissabte, 6 d’agost de 2022

Vocabulari visual (18): la sala d'estar. Adreçat a l'Aula d'acollida

 

Un dels espais més bonics que té una casa és la sala d’estar. Un espai per a passar una grata estona de relax, ja sigui llegint, escoltant música, o bé, mirant un film, també un lloc per a conversar amb una amistat.

[Imatge extreta de: GENERALITAT DE CATALUNYA, “Vacances a Catalunya. Vocabulari en imatges”, Departament de Cultura i Diputació de Girona, Departament de Comerç, Consum i Turisme, Girona, 1990]

 

EXERCICIS:

1. Visualitza la imatge durant trenta segons i intenta esmentar tots els objectes que recordis.

2. Defineix amb les teves paraules que és:

Prestatge:

Llar de foc:

Catifa:

Transistor:

3. Realitza la present sopa de lletres sobre la sala d’estar.

4. Amplia la fitxa amb més paraules de vocabulari sobre la sala d’estar.

5. Cerca a Internet una imatge d’una sala d’estar i anomena tots els objectes que hi apareguin.

6. Descriu la sala d’estar de casa teva. Com és? Què t’agrada més i què menys? Per què?

7. Explica la diferència que hi ha entre el menjador, la sala d’estar i la cuina.

8. Crea un joc per a treballar el vocabulari de la sala d’estar. Explica en què consisteix.

9. Autoavalua’t: comenta les dificultats que t’han sorgit mentre realitzaves els següents exercicis.

diumenge, 31 de juliol de 2022

Conte amb valors: "L' acceptació". Adreçat a tothom


Al poble on vivia el mestre Hakuin, una jove es quedà embarassada. El seu pare la pressionà per tal que revelés el nom del seu amant i, al final, per a escapar-se del càstig, la jove digué que era Hakuin. El pare no digué res més, però quan nasqué el nen el portà a Hakuin.

-Sembla que aquest és el teu fill- digué, afegint tota mena d’insults.

-Ah, sí?- respongué, agafant al nadó entre els seus braços.

A partir d’aquell moment, a qualsevol lloc que anés, portava al bebè amb ell, envoltat amb la màniga de la seva túnica. En nits de pluja anava a pidolar llet a les cases veïnes. Molts dels seus deixebles, considerant-lo un home acabat, es tornaren en la seva contra i l’abandonaren. Mentrestant, la mare sentí que no podia tolerar l’angoixa d’estar separada del seu fill. Confessà, llavors, el nom del vertader pare i el progenitor de la jove corregué a veure a Hakuin i es postrà davant d’ell pregant-li que el perdonés. I li retornà el petit.

Aquesta història ens ensenya que cal acceptar la vida tal i com ve. No hi ha res que sigui bo o dolent. Tot depèn de com ho miris.


(Extret de la revista “Pronto”. Traducció: Josep Maria Corretger)

(Imatge extreta de: Assessoria imatge personal)

 

EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Com reacciona el para davant de la nova de la seva filla?

3. És correcta l’actitud del pare? Per què?

4. Per què la gent del poble rebutja a Hakuin?

5. Quan reacciona la mare del nadó?

6. Cerca un sinònim per a:

Revelés:                                                                   escapar-se:

L’angoixa:                                                               perdonés:

7. Aporta un fragment d’estil directe que apareix al conte.

8. Esmenta a qui fa referència el pronom de la següent frase extreta del conte.

...i es postrà davant d’ell pregant-li que el perdonés.

9. Quin aprenentatge t’emportes amb la lectura d’aquest conte amb valors?

10. Fòrum: què en penses de l’acceptació? Et costa accepta les coses o bé et mostres més reticent? Per què?

 

 

dijous, 28 de juliol de 2022

Fem senzill l'apòstrof. Adreçat a tothom

És una signe volat (‘) que s’utilitza per indicar que una vocal s’ha suprimit, perquè està en contacte amb la vocal d’un altre mot. Això succeeix davant de les vocals A, E àtones, és a dir, quan no són tòniques. En quines situacions podem trobar l’apòstrof:

. Davant i darrere d’un verb.

Ex:

L’abraça (una persona dona una abraçada a una altra).

Abraça’l (expressa una ordre, que algú abraci a algú altri).

 

Si ens fixem en els articles, la preposició DE i els pronoms febles...

L’ARTICLE

Els articles s’apostrofen quan:

.Els articles definits EL, LA, i els articles personals EN, NA es troben davant mots que comencen per vocal o hac:

Ex:

L’hivern, l’home,  n’Hug, l’avió...

.L’article femení LA quan apareix davant de I, U, HI, HU tòniques.

Ex:

L’illa, l’ungla, l’hípica, l’Índia...

.Davant les xifres que comencen amb un so vocàlic.

Ex:

L’1 de maig, l’11 de setembre, l’11è aniversari...

.Davant les sigles que comencen amb un so vocàlic.

Ex:

L’IVA, l’IPC, l’ESO, l’UCI, l’Xbox...


No s’apostrofen:

.L’article femení LA davant de paraules femenines que comencen amb I, U, HI, HU àtones.

Ex:

La indústria, la unió, la humitat, la història...

.Davant de paraules que comencen amb un diftong creixent (I / HI + vocal):

Exemples:

El iogurt, la hiena, el iot, la iaia...

.Davant el nom de les lletres.

Ex:

La a, la o, la efa, la ela, la hac...

.La paraula UNA quan indica l’hora.

Ex:

-És la una del migdia.

.Davant el prefix A- quan significa negació, perquè podria produir confusió.

Ex:

La asimetria (la simetria), la anormalitat (la normalitat), la ira (la lira)...

.Davant les sigles femenines que comencen amb I o U.

Ex:

La UGT, la UNESCO, la ITV...


LA PREPOSICIÓ DE

.S’apostrofa davant els mots començats amb vocal o hac, a excepció de quan va davant de l’article masculí (EL, ELS), perquè llavors es contreu (DEL, DELS).

Ex:

-Viu d’imaginació.

-Està molt d’humor.

-”El diari de la Noa” és un film.


No s’apostrofa:

.Davant de les paraules que comencen amb un diftong (I / HI + vocal).

Ex:

-Pastís de formatge.

-Exercici de planxes.


ELS PRONOMS FEBLES 

S’apostrofen:

.Els pronoms EM, ET, ES, EL, LA, EN s’apostrofen davant els verbs que comencen en vocal o hac.

Ex:

M’encanten, t’espanta, l’ha encertat, n’han comprat un...

.Els pronoms EM, ET, ES, EL, LA, EN s’apostrofen darrere un verb acabat en vocal.

Ex:

Pinta’m, mira’t, llença’ls, agafa’n...

.Quan coincideixen dos o més pronoms febles en una oració, sovint un d’ells s’apostrofa.

Ex:

Me’n vaig, me n’haig de comprar, no s’hi veu, no pot creure-s’ho...


No s’apostrofen:

.El pronom LA davant un verb o un altre pronom que comencin amb I / U àtones.

Ex:

La invenció, la utilitat, la hi donaran...


COMBINACIONS DE PRONOMS

Davant del verb:

.Els pronoms s’escriuen separats quan no es poden apostrofar.

Ex:

-Aquesta maquinària me la van reparar.

-L’entrada us la demanaran al concert.

-No li ho pots comentar d’aquesta manera.

.S’apostrofa l’últim pronom amb el verb, si aquest comença en vocal, sempre que sigui possible.

Ex:

-Me n’aniré a comprar.

-Compte que no se l’emporti.

.Quan s’hagi d’apostrofar dos pronoms, col·locarem l’apòstrof tan a la dreta com sigui possible.

Ex:

-Ja no m’importa.

-Ja t’ho vaig comentar.

Darrere del verb:

.Els pronoms mai no s’escriuen separats. Si no es poden apostrofar, s’escriuen units amb un guionet.

Ex:

-Necessito la teva llibreta; presta-me-la.

-Si destorben, anem-nos-en.

.S’apostrofa el primer pronom amb el verb, si aquest acaba en vocal, quan no es pugui apostrofar amb l’altre pronom que el segueix.

Ex:

-De pollastres, guarda’ns-en tres.

-La lliçó, explica’ls-hi bé.

.Quan s’hagin d’apostrofar dos pronoms després del guionet, situarem l’apòstrof tan a la dreta com sigui possible.

Ex:

-Els sobres que hi ha al calaix, queda-te’ls.

-A Londres només podré quedar-m’hi un dia.

 

[Material consultat: Aula de català]

(Imatge extreta de: Aula de català)

 

EXERCICIS:

1. Resumeix les principals regles que cal tenir presents en l’apòstrof amb un exemple.

2. Què succeeix quan apareix l’article femení LA davant de I, U, HI, HU tòniques? Explica-ho mitjançant un parell d’exemples.

3. S’apostrofen el nom de les lletres? Per què?

4. Per què s’apostrofen les següents dates?

L’1 de maig, l’11 de setembre, l’11è aniversari...

5. Hem d’apostrofar les sigles? Quan?

6. Quan els pronoms s’escriuen amb un guionet seguits del verb? Escriu un exemple.

7. Realitza un esquema en allò essencial que cal recordar de l’apòstrof.

8. Crea una activitat per a treballar l’apostrofació a l’aula.

9. Completa la present regla de l’apòstrof:

Quan s’hagin d’_________ dos ________ situarem l’_________ tan a la _________ com sigui __________.

10. Cerca una pàgina web que t’ajudi a treballar l’apostrofació.

11. Cerca, dona una llambregada i enllaça aquí el quadre de combinació dels pronoms febles.

12. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han anat les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit? Per què? Com les has resoltes?

divendres, 22 de juliol de 2022

"Contes per a l'Eloi" (7): "Gos i gat", de Josep Vallverdú. Adreçat a l'Aula d'acollida i a 1r cicle d'ESO


[Clica a sobre de la imatge per a ampliar-la]

[Extret de "Contes per a l'Eloi", de Josep Vallverdú, agost 2020, dins diari "Segre"]EXERCICIS:

1.     Qui és en Motxu i per què es queda sol?

2.     Què és el que espanta en Motxu? Com reacciona davant del perill?

3.     Quina il·lusió tenia en Motxu en veure que s’obria la porta?

4.     Què significat l’expressió “gos i gat, combat”?

5.     Com el propietari resolt el conflicte entre el gos i el gat?

6.     Per què el propietari diu al gos, “no li facis res ni l’empaitis. Un gat sempre va bé en una casa”.

7.     Fòrum: penses que un gos i un gat poden arribar a ésser amics? Com es pot aconseguir? Has vist algun cas real? Explica’l.


dilluns, 18 de juliol de 2022

Vocabulari visual (17): el menjador. Adreçat a l'Aula d'acollida

Entrem al menjador de la llar. Observa la imatge i aprèn vocabulari de manera ràpida i agradable. És la millor manera per a aprendre vocabulari.


Amplia vocabulari en la següent imatge:

[Clica a sobre de la imatge per a ampliar-la]

 

[Imatge extreta de: GENERALITAT DE CATALUNYA, “Vacances a Catalunya. Vocabulari en imatges”, Departament de Cultura i Diputació de Girona, Departament de Comerç, Consum i Turisme, Girona, 1990]

 

EXERCICIS:

1. Observa la imatge durant un minut i posteriorment, escriu en un paper el nom de les paraules que has vist al dibuix.

2. Explica amb les teves paraules que és...

Bufet:

Canelobre:

Estovalles:

Cristalleria:

3. Realitza la present sopa de lletres amb vocabulari del menjador.

4. Amplia la següent fitxa de vocabulari amb més coses que podem trobar en un menjador. Cerca la imatge i al costat escriu el seu nom.

Objecte (imatge)

Nom de l’objecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resolt el següent worksheet sobre el menjador de manera interactiva.

https://www.liveworksheets.com/on1584475ta

6. Descriu el menjador de la teva llar. No et deixis cap objecte!!

7. Autoavalua’t: comenta les dificultats que t’han sorgit mentre realitzaves els exercicis.

dimecres, 13 de juliol de 2022

Conte amb valors: "La rosa i l'amarant". Adreçat a tothom


En un carrer molt transitat per la gent hi havia un jardí ple d’amarants i, molt a prop d’aquest, un jardí amb belles i grans roses.

L’amarant observava cada dia amb gran enveja i admiració a les roses del jardí veí, fins que un dia s’animà a expressar la seva fascinació per elles.

-“Què jolius que sou! Tot el món us aprecia, admira i desitja tenir-vos. Què donaria jo per tenir la vostra bellesa i exquisit aroma!”, els digué.

-“És veritat el que dius -contestà el roser. Dono moltes i precioses flors i tinc un perfum que atrau a tots, però només per una curta temporada. I això si no hi ha una mà cruel que arranqui les meves agraciades flors, com moltes vegades ha succeït, morint abans de temps. En canvi tu, amarant, mai empal·lideixes, mantens el teu encant mostrant-te sempre jove i radiant. Potser això no és suficient?

Aquesta història ens ensenya que, en lloc d’envejar les virtuts dels altres, el millor que podem fer és començar per estimar les nostres fortaleses.

(Extret de la revista “Pronto”. Traducció: Josep Maria Corretger)

[Imatge extreta de: ReseachGate]

  

EXERCICIS:

1. Realitza un resum d’aquest conte amb valors.

2. Què és un amarant? Descriu-ho.

3. Al conte apareixen diversos sinònims del mot bella aporta’ls.

4. Per què en la següent oració si no s’escriu separat?

I això si no hi ha una mà cruel que arranqui les meves agraciades flors.

5. Dins del conte hi apareixen diversos mots dins del camp semàntic de les flors. Aporta’ls aquí.

6. En la següent oració, a qui fa referència el pronom enclític -te?

En canvi tu, amarant, mai empal·lideixes, mantens el teu encant mostrant-te sempre jove i radiant.

7. Explica el significat de:

Jolius, empal·lideixes, cruel, fortaleses.

8. Canvia el final d’aquest conte amb valors.

9. Quin aprenentatge pots extraure del conte per als nostres dies?

10. Fòrum: què t’ha semblat aquest conte? T’ha agradat? Per què?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;