dimarts, 29 de juny del 2021

Vocabulari visual (8): La granja i l'hort. Adreçat a l'Aula d'acollida i a l'ESO

Visitem la granja i l’hort!! Observa la present fotografia sobre la granja i l’hort. Mira cada objecte amb el número que l’identifica i tracta de recordar els mots. Si cliques a sobre de la imatge la podràs ampliar. Som-hi!

(Fotografia extreta de: Dídac. Diccionari de català)

 

EXERCICIS:

1. Memorístic: mira la imatge durant 30’ i llavors, digues de memòria vuit coses que recordis.

2. Associa cada definició amb un mot de la imatge.

-Lloc que serveix per a guardar la palla:

-Eina de ferro amb un pal de fusta que serveix per a fer cavallons de terra:

-Element que mitjançant una roda i una força que la mogui bomba l’aigua:

-Gall molt senyorial que es caracteritza pel seu cant i plomatge espectacular:

-Objecte metàl·lic en forma de reixat i amb potes que té la finalitat que els animals no s’escapin:

3. Dins de l’hort podem trobar diferents tipus d’hortalissa. Escull quatre hortalisses que apareguin a la imatge i descriu-les.

4. Comenta què són:

-Rampí / rampill:

-Sitja:

-Cort:

-Falç:

-Carbassó:

-Solc:

5. El número 17 està molt amagat en la imatge. Pots anomenar què és? I per a què s’utilitza?

6. Què és l’era? Saps què significa l’expressió “qui no vulgui pols que no vagi a l’era”? Comenta el seu significat amb les teves paraules.

7. Crea una gamificació per tal de treballar la granja i l’hort d’una manera divertida.

8. Fòrum: has visitat alguna vegada un mercat on hi hagi hortalissa? Et va agradar la visita? Per què? Vas conèixer potser algun tipus d’hortalissa desconeguda? Què és el que et va agradar més? Raona les teves respostes.

 

 

divendres, 25 de juny del 2021

Els complements verbals (III). Adreçat a 3r i 4t d'ESO, Batxillerat

 .EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL (o PREPOSICIONAL D’OBJECTE)


És un tipus de complement verbal que exigeix l’ús d’alguns verbs i que alhora, sempre va introduït per una preposició. Les preposicions més habituals són: a, de, en, amb, contra, sobre. També ens podem trobar que alguns verbs admeten més d’una preposició.

Ex:

equivocar-se de, equivocar-se en

parla del, parla sobre

No hem de confondre el complement de règim verbal amb el complement circumstancial. Es diferencien perquè si suprimim el CRV la frase queda incompleta.

-Es recorda del llibre el dia anterior.

del llibre: CRV

El reconeixem dins de l’oració perquè:

.Si l’eliminem de l’oració, aquesta no té un sentit complet.

Ex:

-El pintor va dedicar-se a la feina.

.Porta una preposició al davant que ve imposada pel verb. Aquesta preposició cau si el CRV és una oració introduïda per un que.

Ex:

-L’àrbitre no s’adona de la jugada il·legal.

de la jugada: CRV

-L’àrbitre no s’adona que la jugada era il·legal.

.Les preposicions i els verbs més usuals que les regeixen són:

a

Accedir, acostumar-se, dedicar-se, atrevir-se, contribuir, exposar-se, negar-se, renunciar, recórrer…

de

Adonar-se, parlar, oblidar-se, queixar-se, penedir-se, recordar-se, dubtar…

en

Pensar, confiar, creure, coincidir, consistir, complaure’s, entossudir-se, exercitar-se…

amb

Avenir-se, adir-se, fer-se, conformar-se, trobar-se…

contra

Recórrer, apel·lar, arremetre…

sobre

Informar, parlar, tractar…


.El podem substituir per les formes de pronoms febles següents:

1. Si va introduït per la preposició de:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

         Reduïda

en

n’

-ne

‘n

 Ex:

-Cap individu s’adonà de la multa. à Cap individu se n’adonà.

de la multa: CRV

n’: CRV

2. Si va introduït per altres preposicions:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

         Reduïda

hi

---

-hi

---

 Ex:

-No s’adequa a allò demanat. à No s’hi adequa.

a allò demanat: CRV

hi: CRV

Pot representar-se dins de l’oració amb la forma:

.SPrep à (preposició +SN)

-Confiava en l’entrenador.

en l’entrenador: CRV

-El film tracta sobre els valors.

sobre els valors: CRV

.Pronom feble

-Hi confiava. (en l’entrenador)

-Hi tracta. (sobre els valors)

hi: CRV

.Oració (introduïda per que)

-Es complau que li facin el dinar.

que li facin el dinar: oració subordinada substantiva de CRV.

.Oració (introduïda per a/de + infinitiu)

-El Barça s’arrisca a jugar sempre a l’atac.

a jugar sempre a l’atac: oració subordinada d’infinitiu de CRV.

!! Alerta:

Els verbs que regeixen la preposició EN davant un infinitiu han de canviar-la per A/DE.

Ex:

-Ella sempre s’exercita a/de cantar una cançó.


.EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL

És el complement que expressa les circumstàncies que regeixen l’acció del verb. Podem trobar diferents tipus de complements circumstancials: de lloc, de temps, de manera, de quantitat, d’instrument o mitjà, de causa, de causa, companyia, finalitat… Els veiem.

.Lloc: respon a la pregunta “on?”.

-Posaré el llibre al prestatge.

.Temps: respon a la pregunta “quan?”.

-Escriu un correu electrònic setmanalment.

.Manera: respon a la pregunta “com?”.

-L’alumne va tornar d’escola de seguida.

.Quantitat: respon a la pregunta “quant?”.

-Aquest sac pesa deu quilos.

.Instrument: respon a la pregunta “amb què?”.

-Pinta les il·lustracions amb pinzells.

.Causa: respon a la pregunta “per què?”.

-El govern encareix la llum per la contaminació climàtica.

.Companyia: respon a la pregunta “amb qui?”.

-Sempre va amb la seva germana.

.Finalitat: respon a la pregunta “per a què?”.

-Hem comprat càmeres per a la bicicleta de muntanya.

Dins d’una oració, reconeixerem el complement circumstacial perquè:

1. Sovint es pot eliminar, perquè no és imprescindible per tal que l’oració tingui sentit.

Ex:

-(Avui) hem anat a ballar salsa (a casa de la meva amiga).

Avui: CC temps

a casa de la meva amiga: CC lloc

2. Gairebé sempre es pot canviar de posició.

Ex:

-Al mig de la carretera hi havia un eriçó. / Hi havia un eriçó al mig de la carretera.

al mig de la carretera: CC lloc

3. En pot aparèixer més d’un en una oració.

Ex:

-Cada cap de setmana sortia a passejar amb la mare amb cotxe pel poble.

Cada cap de setmana: CC temps

amb la mare: CC companyia

amb cotxe: CC instrument

pel poble: CC lloc

4. Els adverbis sí, no, mai, potser actuen com a modificadors del verb i estan mancats de valor sintàctic.

Ex:

-Mai arribaràs d’hora.

Els complements circumstancials es poden substituir per les formes de pronoms febles següents:

1. Si és un circumstancial de lloc introduït per la preposició de:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

         Reduïda

en

n’

-ne

‘n

-Va treure el disc de la funda. à En va treure el disc.

de la funda: CC lloc

en: CC lloc

2. Si va introduït per altres preposicions o bé és un altre tipus de complement circumstancial:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

         Reduïda

hi

---

-hi

---

 Ex:

-En Joan va a córrer a la muntanya. à En Joan hi va a córrer.

a la muntanya: CC lloc

hi: CC lloc

!! Els complements circumstancials de quantitat, de temps i de finalitat no es poden substituir.

Dins de l’oració, els complements circumstancials poden presentar-se en les formes:

.Adverbi:

-El pare treballa a prop.

a prop: CC lloc

.Locució adverbial: conjunt de paraules equivalents a un adverbi.

-Va arribar a corre-cuita.

a corre-cuita: CC manera

.SPrep: preposició +SN

-Al migdia acostumava a llegir.

Al migdia: CC temps

.SN:

-Demà viatjaré.

Demà: CC temps

.Pronom feble:

-Cada dues nits hi descansava. (a la terrassa).

hi: CC lloc

.Oració:

-Quan puguis anar al metge, ves-hi.

quan pugui anar al metge: oració subordinada adverbial de CC temps

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: Análisis sintáctico)


EXERCICIS:

1. Vincula cada verb amb la seva preposició.

Verbs: avenir-se, arremetre, tractar, contribuir, recordar-se, recórrer, exercitar-se.

Preposicions: a, de, en amb, contra, sobre.

2. Esmenta el tipus de complement circumstancial de cada sintagma:

-A la plaça:

-Fixament:

-Amb la gateta:

-Amb els peus:

-Per a superar els exàmens:

3. Redacta cinc oracions que portin un complement de règim verbal.

4. Completa les oracions amb dos complements circumstancials.

-Mira el televisor _______________________.

-Traurem la llibreta _______________________.

-Ha pintat un quadre _______________________.

-L’automobilista ha engegat el cotxe ____________________.

5. Digues si els complements en assenyalats en negreta són CC de manera o CPredicatiu. Recorda que el CPredicatiu mai és un adverbi.

-Els entrenadors es van posar neguitosos.

-Es va calçar les botes tranquil·lament.

-Va mostrar-se indignada per la situació.

-El mecànic va realitzar la feina força bé.

6. Substitueix els complements en negreta pels pronoms febles corresponents.

-La mare endreça jerseis a l’armari.

-Ahir vam penjar el quadre.

-Vaig mirar la pel·lícula amb ella.

-Ens va comentar allò.

-Pensava en la Martina.

7. Realitza un esquema del complement de règim verbal.

8. Realitza un esquema del complement circumstancial.

9. Completa les següents afirmacions:

-El CRV és un complement ____________________.

-Els verbs adonar-se, queixar-se, recordar-se regeixen ______________.

-El complement circumstancial es diferencia del CPredicatiu perquè ______________.

-No es pronominalitzen els CC de ______________.

-En l’oració Confia a guanyar el premi, quina funció realitza l’element subratllat?

10. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Comenta les dificultats que t’han sorgit i per què. Com les has resoltes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;