diumenge, 15 de març de 2015

Ens fixem amb els numerals. Adreçat a 1r de Batxillerat

       Numerals cardinals

Expressen una quantitat exacta: zero, u/un/una, dos, tres...

.Del 21 al 29 inclosos, hem d’escriure una “i” entre guionets:

Ex:

Vint-i-cinc, vint-i-una, vint-i-tres…


Cal seguir la regla d’escriptura D-U-C:

.Entre desenes i unitats posem guió: trenta-dos, quaranta-cinc…

.Entre unitat i centena posem guió: cinc-cents, tres-cents…

.El femení de dos és dues:

Ex:

-Han vingut dues noies (correcta)
-Han vingut dos noies (incorrecta)
       Numerals ordinals

Indiquen ordre: primer/primer, segon/segona, tercer/tercera, quart/quarta; a patir del cinquè s’afegeix a cada cardinal la terminació per al masculí i -ena per al femení: cinquè/cinquena, desè/desena…

.Els numerals ordinals s’escriuen de la següent manera:

.El singular només ha d’aparèixer la darrera lletra:

Ex:
5è, 4t, 8è, 3a, 5a….El plural s’escriu amb les dues darreres lletres:

Ex:
1rs, 2ns, 2es, 4ts, 8es, 8ns, 3es…

  


       Numerals partitius

Expressen fraccions d’una unitat. Tenen les mateixes formes que els ordinals, excepte: ½mig, mitja, mitjos, mitges; terç, terça, terços, terces.


       Numerals múltiples

Indiquen el nombre de vegades que es repeteix una cosa: doble, quàdruple, òctuple, triple, quíntuple, cèntuple…
(Col·laboració: Joel Garrido. Revisió: Josep Maria Corretger)

(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)
(Imatge extreta de: blogs.cpnl.cat i curadosdespantos.wordpress.com)


!! EXERCICIS:

1.      Classifiqueu els següents numerals segons el tipus corresponent.

a.       Dotze
b.      Terç
c.       Dècim
d.      Doble
e.       Quart
f.       Mig
g.      Nou
h.      Set
i.        Setè
j.        Primer
2.     Escriu les abreviacions per als següents numerals:

Quart, cinquena, sisenes, primer, desena, desenes, vuitè, novena, novens.


3.     Pensa i esmenta com s’escriuen amb lletres aquests numerals:

25, 34, 1015, 203478, 99, 0, 1984787, 4t, 1/9, 2/3.


4.     Quins són els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’escriure bé els numerals? Esmenta’n quatre.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;