dijous, 4 de desembre del 2014

Els sons oclusius. Grafies. Adreçat a 1r de Batxillerat.


Els sons oclusius, segons el punt d’articulació poden ser:

1.   Bilabials: que es produeixen amb els dos llavis [p] [b]. El primer so és sord [p] i el segon és sonor [b].2.      Dentals: produïts amb l’àpex de la llengua i la cara interior de les dents incisives: [t] [d]3.    Velars: s’originen amb els postdors de la llengua i el vel del paladar. Els sons oclusius velars són: [k] és sorda,  [g] és Sonora.


D’aquests sons oclusius que acabem de veure, per fer-ho més senzill:

-Són sords  (absència de vibració a les cordes vocals): [p] [t] [k].  

Recordeu la paraula: “petaca” per retenir-los en la memòria.


-Són sonors: [b] [d] [g].

Recordeu el mot: “bodega” per coneixer-los.

Encara que en alguns contextos i pel contacte amb altres sons, observem canvis de sonoritat entre els sons sords  [p] [t] [k], que poden esdevenir sonors [b] [d] [g] i així a la inversa, és a dir, s’ensordiran si la [b] [d] [g] passen a [p] [t] [k] quan están en contacte. Veure el quadre de dalt.

Per a fer-ho bé, cal conèixer la parella de ball, “els matrimonis”:
La P—B; la T---D; la K---G

Aquestes lletres s’aparellen de dreta a esquerra (sonorització) i d’esquerra a dreta (ensordiment).

Fenòmens

Fenòmens
Context
Exemples:

Canvis de sonoritat


Ensordiment:

 [b] à  [p]
 [d] à  [t]
 [g] à  [k]
Sonorització:

 [p]à [b]
 [t] à [d]
 [k] à [g]-A fi de mot davant de pausa.

-Seguit de consonant sorda.

-Seguit de vocal. -------------------

-Seguit de consonant sonora

.Tub, mag


.Obtús,adquirir….Estret humit…

----------------------------------
.Cap de suro, pot buit, capdavant, sotjar, anècdota…

Canvis en el mode d’articulacióOclusiuàAproximant

[b], [d], [g]> [β], [ð] i [ɣ]-Entre vocals.

-Vocal [b], [d], [g] +vibrant.


Rebre, cada, vidre…Emmudiment


Significa que aquests sons no els sentim, per això no els hem de transcriure.

[p] i [b] darrera de m.

[d]  i  [t] darrera nasal i lateral.Llamp [], rumb[]  ...

alt [], sant [],
profund []


NORMES DE PRONUNCIACIÓ DE LES CONSONANTS OCLUSIVES:

.Normalment,els sons oclusius es pronuncien quan formen grup amb altres consonants:

Risc à [risk]
Port à [po’rt]


·En els mots científics o tècnics començats per PN-, PS-, la P oclusiva és muda, però cal pronunciar-la com ara:

Pneumologia                                    Pneumàtic
Psicologia                                        Psiquiatre


.Quan les oclusives dentals T i D apareixen a final de mot i precedides per nasal s’emmudeixen:

Ex:
Ballant (“ballan”),   moribund (“moribun”)

Continuarà…


.Podeu ampliar informació en els presents enllaços:


(Resum de fonètica)(Resum dels processos o fenòmens fonològics)(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)

(Fitxa realitzada per: Raquel Sola Pérez i revisada per Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: Slideshare)!!EXERCICIS:

1. Posa a sota de cada so oclusiu el símbol fonètic corresponent.
-Quan, quedaven, visites, casa, asseguda, butaqueta, balcó, plorava.
-Tragué, maleta, netejar, trobaria, cap, aixecar, vegada, estudi.

2. Escriu a sota de cada so oclusiu el símbol fonètic corresponent.
-Li venien ganes de beure un got d’aigua. Sense badar boca li va allargar el braç i li va donar el gerro.

-Digué: “aquest fil ens lligarà”; i se’l ficà a dins de la gorra. Agafà el vestit i després dugué la roba.

-Bruta, a baix de tot. Rigué dissimulant, però no pogué evitar que li pugés la vergonya a les galtes.

3.     Explica un cas de sonorització a les oclusives i escriu dos exemples. No poden copiar-se de la present fitxa.

4.     Esmenta un cas d’ensordiment i anota dos exemples que no apareguin en aquesta fitxa.

5.     Esmenta si hi ha una sonorització o un ensordiment dins dels següents mots amb oclusives:

 Capdavant, cap de trons, brot,  anècdota, sotjar, camp, rumb, cant, tub, cap ample.


6.  Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis de la present fitxa? Què no has acabat d’entendre i per què? Com explicaries la sonortizació i l’ensordiment a les oclusives de manera senzilla?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;