dimarts, 16 de desembre del 2014

Les perífrasis verbals. Adreçat a tot l'alumnat


Amb una perífrasi verbal emprem un grup de dues o més formes d’un verb que volen expressar una idea única. Està formada per dos verbs, el primer està conjugat i l’altre és el que té significat i pot ésser un infinitiu, un gerundi o bé un participi.

Ex:
-La Maria continua ballant. (Amb gerundi)
-L’amiga m’ha deixat preocupada. (Amb participi)
-Cal recordar els deures. (Amb infinitiu)

Amb les perífrasis podem expressar diversos sentits en una oració:
Obligació, probabilitat, imminència, intencionalitat, temporalitat, reiteració, durada, conseqüència, finalització.

Anem a veure les principals:


1.      OBLIGACIÓ

.Haver de + infinitiu

Ex:
-He de cantar al concert.


.Caldre + infinitiu

Ex:
-Cal fer el menjar d’hora.


.Caldre + que + verb

Ex:
-Cal que em lliuris els exercicis.


.Ser necessari + infinitiu

Ex:
-És necessari arribar d’hora..Ser necessari + que + verb

Ex:
-És necessari que estiguin ben pascuts.!!Observacions:

.*Tenir que / tenir de/ d’ (són incorrectes)

Ex:
-Tinc d’agafar les bosses. (incorrecta)
-He d’agafar les bosses. (correcta)


.*Haver-hi que + infinitiu (incorrecte)

Ex:
-Hi ha que arribar ben d’hora. (incorrecta)
-S’ha d’arribar ben d’hora. (correcta)


.*Ser precís + infinitiu (incorrecta)

Ex:
-És precís fer-ho amb temps. (incorrecta)
-Cal fer-ho amb temps. (correcta)


2.      PROBABILITAT

.Deure + infinitiu

Ex:
-Artés deu ser a prop de Manresa.

.És probable que + verb

Ex:
-El Barça és probable que no guanyi la lliga.


!!Observacions:

.No es pot expressar la probabilitat en futur o en condicional.

Ex:

-Cantaries / Cantaràs molt, no? (incorrecte)3. IMMINÈNCIA

.Anar a + infinitiu (mobilitat o sentit de passat)

Ex:
-Vaig anar a dormir a l’habitació.
-Quan vas venir anàvem a començar a sopar.

.Estar a punt de + infinitiu

Ex:
-La pel·lícula està a punt d’acabar.


!!Observacions:

.Anar a + infinitiu (mai pot emprar-se en temps present ni futur)

Ex:
-Anem a veure qui ha estat millor. (incorrecte)
-Veurem qui ha estat millor. (correcte)

-Vaig a menjar després dels deures. (incorrecte)
-Menjaré després de fer els deures. (correcte)


.Venir a + infinitiu i venir + gerundi són incorrectes.

Ex:
-Vénen a ser cinc llibres.
-Són cinc llibres.

-T’ho vinc explicant de fa vuit dies. (incorrecte)
-T’ho he explicat de fa vuit dies. (correcte)!Podeu ampliar i reforçar continguts sobre les perífrasis verbals als enllaços següents:


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,     
  Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: educacionuncomo.com)


!!EXERCICIS:

1.      Què és una perífrasi verbal i per a què serveix?

2.      Corregeix les perífrasis que vegis malament.

.Hi ha que demanar el nostre permís.

.Ha tingut que anar a l’hospital.

.Ha estat precís marxar de casa.

.Deuen de ser deu persones.

.Saps quina hora és? Vénen a ser les dues.

.Vaig a sortir per anar a comprar.


3.      Escriu dues oracions amb cadascuna d’aquestes tipologies de perífrasis:
Obligació, probabilitat, imminència.

4.      Inventa un exercici amb oracions per treballar les perífrasis verbals, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altre.


5.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis amb les perífrasis verbals? Saps quina és la utilitat de les perífrasis verbals? Què t’ha costat més i què menys de les perífrasis verbals? Podries anomenar dues estructures de perífrasis verbals que siguin incorrectes o que escriguis o diguis malament?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;