dimecres, 4 de juny de 2014

Una mirada als dialectes orientals. El central i el balear. Adreçat a tot l'alumnat.


Dins dels dialectes orientals trobem el central, el balear, el rossellonès i l’alguerès. En aquesta fitxa ens aturarem una mica al central i al balear.


EL CATALÀ CENTRAL

D’entre les principals característiques trobem:


1.      L’acabament en –o de la primera persona del singular del present d’indicatiu sona com una [u].


Ex:


Canto [u], ballo [u], presento [u], dormo [u]...2.      Els articles personals masculins poden aparèixer amb les formes EL o EN.


Ex:


El / En Joan, el / en Jaume...3.      El dígraf LL es pronuncia com una [i] emperò només en algunes zones. Aquest fenomen rep el nom de iodització: LL ---- i. En zones del dialecte nord-occidental també es produeix: vai (vaig), vull (vull)...


Ex:


Vull (vull), io (jo), ceia (cella), uial (ullal)...4.      Té tot un lèxic específic:


Mandra, mirall, sorra, oreneta, escletxa, llard, cartró...EL BALEAR


I acabem l’itinerari d’avui a ses illes. El balear té com a principals característiques:1.      Manca d’acabament en vocal de la primera persona del singular del present d’indicatiu:


Ex:


Jo estim, jo parl, jo cant, jo pens, jo ball...


2.      Empren l’article salat, atès que és un article que es caracteritza per la lletra essa: Es, sa, es, ses (s’, so, ets...)


Ex:


-S’aigo, sa cabana, sos homos, ses al·lotes...


3.      Les vocals A i E en posició tònica es pronuncien com a neutres en alguns casos.


Ex:


Ab[ə]lla, cad[ə]na, m[ə]r...


4.      Els diftongs GUA i QUA es pronuncien [go] i [co].


Ex:


Lleng[o], aig[o], pasc[o]...


5.      Les paraules esdrúixoles acabades en –IA perden la A final en algunes ocasions.


Ex:


Histori, prudenci,  famili...


6.      Utilització de l’article personal masculí EN i l’article personal femení NA.


Ex:


En Biel, Na Martina...


7.      Presentació d’un lèxic específic.


Al·lot, ca, homo, capell (barret), espill, nin (nen), idò (doncs), moix, saïm (sagí, llard), granera, doblers, horabaixa (tarda, també pot ser capvespre)...
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Imatge estreta de: balearesvirtual.com)


!!EXERCICIS:

1.      Anota dues característiques totalitzadores del dialecte català central i dues més del balear.


2.      Realitza una cerca per Internet i anota cinc paraules del dialecte català central.


3.      Ídem de l’anterior amb el dialecte balear.


4.      Atreveix-te a cercar dues frases fetes típiques del dialecte català central i dues més del dialecte balear i anota aquí el seu significat.


5.      Fòrum: has passat una estona divertida treballant els dialectes? Què t’ha resultat més complicat i què menys? Per què?


6.      Activitat d’ampliació. Aventura’t a recollir algunes paraules de la teva zona dialectal. Esmenta el dialecte i anota el significat dels mots que no es coneguin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;