dijous, 26 de juny de 2014

Les grafies TX i -IG. Adreçat a tot l'alumnat.


La TX i la –IG totes dues representen  el so africat palatal sord [tʃ] des del punt de vista fonètic.

Ex:

Cotxera, roig, empatx, puig, despatxar.On pot aparèixer la TX dins del mot?


1.      A principi de paraula:

Ex:

Txecoslovac, txetxena...


2.      Al mig de la paraula:

Ex:

Despatx, butxaca, batxillerat, fitxa...Quan trobem TX i –IG?

1.      A final de mot, tot i que caldrà mirar l’escriptura d’altres mots de la mateixa família. Quan els derivats presentin tx- enmig del mot, llavors, a final de mot també caldrà escriure –tx.

      Ex:

      Cartutx-cartutxera; escabetx-escabetxar; despatx-despatxar...


2.      Quan els derivats continguin una –g- o una –j- enmig de la paraula, aleshores caldrà escriure –ig:

Ex:

Roig-enrogir; mareig-marejar; faig-fageda...(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, Barcelona)

(Fotografia realitzada per: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu cinc paraules que s’escriguin amb TX i cinc més amb –IG.


2.      Completa els següents mots amb G, J, TX o IG.

Ma__or, sandvi__, borra__o, empa__ar, mare__, mostre__, enu__, passe__ar, bate__at, ra__olí, __e__ena, esqui__ar, rebu__, pe__ina, cartu__era, despa__ar, mà__ia. pi__ar.


3.      Cerca el mot que es relaciona amb la seva definició.

-Mètode per saber l’opinió sobre un tema.

-Llevataps o rull de cabells llargs i en espiral.

-Substància negra que es diposita en les xemeneies i els tubs per on passa fum.

-Sac obert pel mig i tancat pels extrems, que forma dues bosses.


4.      Escriu la flexió de gènere i nombre dels següents adjectius.

Roig ____________     _______________    _____________

Fràgil___________      _______________    _____________

Coix____________      _______________    _____________

Envejós_________       _______________    _____________


5.      Redacta quatre oracions que continguin paraules amb aquestes grafies: TJ, TG, TX i IG.


6.      Inventa un exercici per treballar les grafies TX i IG, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altri.7.      Fòrum: què t’ha resultat més senzill i què més complicat de la present fitxa? Per què? Sabries explicar a un/a company/a el més important de l’escriptura de TX i IG? Com ho faries? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;