dijous, 29 de desembre del 2011

Quatre frases fetes (2). Adreçat a tot l'alumnat.


.Anar a sopar amb Déu:


Estar a punt de morir.Ex:-Si no hagués estat pel bon sistema de frens del seu cotxe se n’anava a sopar amb Déu.

.Li falta una bona hora de sol:Estar mancat d’intel·ligència o de coneixements en aquell tema.Ex:-A aquell individu li falta una bona hora de sol perquè no sap com fer una sol·licitud.

.Perdre els esperits:Desmaiar-se.Ex:-Després de pujar a l’avió, amb la tensió, va perdre els esperits.

.Ésser del ram de l’aigua:Ser homosexual.Ex:-L’actor Jesús Vázquez és del ram de l’aigua.(Extretes de la quotidianitat i del Diccionari de Frases Fetes, Refranes i Locucions, Enciclopedia Catalana)


(Fotografia realitzada per mi. El pantà de l'arròs d'Alcarràs)


!! EXERCICIS:

-Redacta tres oracions amb cadascuna de les següents frases fetes.

-Anota vuit frases fetes que siguin interessants de conèixer amb el seu significat.

-Redacta una petita historieta de tema lliure i de sis a vuit línies on apareguin cinc frases fetes d’aquesta fitxa o de les respostes dels companys.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;