divendres, 20 d’agost de 2021

Noms propis: Àngel Guimerà. Adreçat a l'ESO


.Vida

Àngel Guimerà i Jorge, era fill de pare català i de mare canària. Va néixer el 6 de maig de 1845 a Santa Cruz de Tenerife i fou traspassat a Barcelona el 1924. Estigué vint-i-set anys d’estada a Tenerife, fins que el pare va liquidar el negoci familiar del vi i va tornar amb la dona i el fill de vuit anys al Vendrell. Guimerà visqué la infància i l’adolescència entre el Vendrell i Barcelona. Després de la mort del seu pare, s’instal·là de manera definitiva a Barcelona amb la seva mare.

Nasqué quan els pares encara no estaven casats, i de no ésser originari de Catalunya, així com també un fracàs sentimental amb Maria Rubió, van marcar el seu caràcter i la seva obra.

Els seus inicis literaris els trobem en llengua castellana, la materna, però ben aviat es donà a conèixer a través dels articles en català que apareixien a la revista La Jove Catalunya. El 1871 fou un dels fundadors de la revista La Renaixença, que més endavant, es convertí en un diari. Guimerà la va dirigir durant trenta anys.

Abans d’aplicar-se en l’escriptura d’obres teatrals, va participar en els jocs florals i va ésser nomenat mestre en gai saber l’any 1877, quan obtingué alhora els tres premis més destacats (la flor natural, la viola i l’englantina).

De ben jovenet s’implicà en els congressos catalanistes de començaments dels anys vuitanta del segle XIX i va esdevenir un dels oradors amb més prestigi. Fou un dels portadors del Memorial de Greuges de l’any 1885 i va contribuir en la presentació de les Bases de Manresa el 1892. L’any 1895 fou escollit president de l’Ateneu Barcelonès, i en pronuncià el discurs inaugural en català.

El 1909 rebé un gran homenatge a la plaça de Catalunya de Barcelona, en motiu del seu seixantè aniversari. En morir, tal i com va succeir amb un altre gran escriptor de la Renaixença, Jacint Verdaguer, el seu enterrament va esdevenir un acte popular i multitudinari.

.Obra poètica

Tot i sobresortir en la dramatització, també ens llegà una extensa obra poètica, apareguda en diaris i revistes. S’edità més tard en dos llibres. Les seves poesies tenen un to narratiu i es poden classificar en cinc grups temàtics: història, religió, costums, experiència personal i política.

.L’obra teatral

Guimerà començà a obrir-se camí en l’escriptura teatral a l’edat de trenta-quatre anys, quan de fet, ja era un poeta conegut. Dins de la seva trajectòria dramàtica es poden establir tres períodes:

.1879-1890

L’etapa més romàntica. En aquesta època escriu tragèdies en versos de deu síl·labes, i amb un accent llunyà, influenciades per William Shakespeare. D’entre les quals destaca “Mar i cel” (1888), obra situada en la primera meitat del segle XVII i ens relata la història d’amor impossible entre la cristiana Blanca, i Saïd, cap del vaixell corsari que la té empresonada.

.1890-1900

Període de plenitud. Finalment, decideix abandonar el vers i redacta drames realistes en prosa i amb una llengua més col·loquial, emperò els conflictes continuen essent de tipologia amorosa i amb un rerefons romàntic. D’aquesta etapa sobresurten: “En Pólvora” (1893), “Maria Rosa” (1894), “Terra baixa” (1897), “La filla del mar” (1900). L’obra més popular de Guimerà és “Terra baixa”. Ha estat traduïda a quinze llengües, i fins i tot, se n’ha fet una òpera en alemany i diverses adaptacions cinematogràfiques, com per exemple, la de 1907 per Fructuós Gelabert, i la del 1917, amb el títol de “Marta of the Lowlands”, de la companyia Famous Players, a Hollywood.

.1900-1924

Durant aquests anys Guimerà pretén renovar el seu teatre adaptant-lo a les noves tendències teatrals, i s’apropa al teatre poètic de caire simbolista que realitzaven els més joves, emperò, no ho aconsegueix. D’aquest període destaca l’obra “L’aranya” (1906).

N.B. Per a saber-ne una mica més:

https://www.tnc.cat/uploads/20161208/opuscle_guimera.pdf

 

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: Real Academia de la Historia, TNC)

 

EXERCICIS:

1. Esmenta cinc aspectes rellevants de la vida d’Àngel Guimerà.

2. Realitza una presentació virtual sobre la vida i obra d’Àngel Guimerà.

3. Quina fou l’etapa més destacada dins del teatre d’en Guimerà?

4. Llegeix el present poema d’Àngel Guimerà i comenta’l per escrit.

 

CANT A LA VINYA

Que Déu te guard, oh vinya catalana!

Mar de verdor que serra amunt t'estens!

Mon pit s'eixampla al respirar ta ufana,

si enfonso els peus enmig de tos serments!

 

I et vull, i et tinc mateix que una altra esposa,

i els fills del cor els fem pujar tu i jo.

El meu amor te torna més hermosa,

i et dono fins la sang amb la suor!

 

Benhaja el sol que et besa cada dia,

i la pluja abundosa davallant

sobre tos pàmpols, llengües d'harmonia

que els aires mouen, mon delit cantant!

 

Com tos sarments s'abracen en la terra,

que s'abraci al damunt la nostra gent.

Oh vinya de la plana i de la serra,

dóna'ns força i noblesa eternament!

 

5. Digues si són certes o falses les següents afirmacions.

A) Guimerà va destacar més com a poeta que com a autor teatral.

B) L’obra més coneguda d’Àngel Guimerà és “Mar i cel”.

C) En la seva etapa primerenca com a dramaturg s’inspirà en Shakespeare.

D) L’obra poètica de Guimerà es pot classificar en cinc temàtiques.

E) Àngel Guimerà va néixer a Barcelona el 6 de maig de 1845.

F) El seu pare tenia una llibreteria pròpia.

G) En els seus inicis literaris començà a escriure en castellà.

H) Va col·laborar en diverses revistes i va participar en premis literaris com els jocs de Badalona.

6. Corregeix les afirmacions falses de l’activitat 5 i fes-les correctes.

7. Realitza un Booktuber sobre un llibre que hagis llegit d’Àngel Guimerà.

8. Crea un petit documental de 5’ amenitzat amb fotografies, llibres, sobre la figura del poeta i dramaturg.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;