dilluns, 5 de juliol de 2021

Comencem a escriure oracions! (1). Adreçat a l'Aula d'acollida

 

Avui focalitzarem la nostra fitxa en l’oració. És una cosa fonamental per tal de començar a expressar-se i a escriure en una llengua. Què hem de saber per a començar a fer oracions?

.L’estructura bàsica de l’oració és:

Subjecte + verb + complements

Subjecte (qui realitza l’acció. El/la protagonista. Respon a la pregunta Qui?)

verb (concorda amb gènere i nombre amb el subjecte)

complements (paraules que acompanyen el verb: CD, CI, CRV, CC, CPred, CAtr, CAg). Clica al present enllaç per a revisar aquests complements:

https://www.slideshare.net/juditasca/complements-verbals?qid=3a31fc8e-1b49-44f3-ba31-504b77c2a39d&v=&b=&from_search=6

Ex:

-El millor dia de la setmana és avui.

.L’oració sempre comença en lletra majúscula i finalitza amb un .

Ex:

-El llibre està obert.

.El subjecte: si és femení s’acompanya d’un article femení, i si és masculí va amb un article masculí.

Ex:

El cotxe (El: masculí singular; cotxe: masculí singular)

Les cases (Les: femení plural; cases: femení plural)

.El verb expressa una acció: cantar, ballar, dormir, córrer, pintar...

.El subjecte moltes vegades és el·líptic, és a dir, no apareix dins de l’oració, emperò, el verb ens dirà quin és. Caldrà que mirem la persona del verb conjugat.

Ex:

-Corre molt ràpidament.

(Ell/Ella/un animal/un vehicle de transport)

.No sempre trobarem el subjecte a l’inici de l’oració. Moltes vegades amb verbs com agradar, és, i altres va situat al final.

Ex:

-Agrada a tothom aquesta assignatura.

                                      Subjecte

.Les oracions amb verbs de meteorologia (neva, plou, pedrega...) són impersonals, és a dir, no tenen subjecte.

Ex:

-Plovia molt per la tarda.

N.B. Pots reforçar o ampliar informació en el següents enllaços:

Per a realitzar un repàs ràpid al subjecte i al predicat:

https://www.slideshare.net/janariz/subjecte

https://www.slideshare.net/IsabelPereaMir/subjecte-i-predicat-34735037

Per a practicar una mica més: activitats en frases en passat i en futur.

https://docs.google.com/file/d/0Bw7S7WKIQfYtR2l6R2hqQlhtZkE/edit?resourcekey=0-45ktSBShq04hfneZYA-XkA

https://docs.google.com/file/d/0Bw7S7WKIQfYtOXdPNUQ5Z3duVUE/edit?resourcekey=0-2HwA8R5Md-2UUqHBS9z_XA

Llibre addicional per a treballar les frases a mode de joc:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0069/a15272bf-6955-4266-9028-19f45a9ed571/material-_alumnat.-pdf.pdf

(Imatge extreta de: Xtec blocs)

 

EXERCICIS:

1. Realitza un petit resum dels aspectes essencials a tenir en compte sobre l’oració.

2. Aparella cada mot amb el seu article corresponent:

Mots: cadira, llibre, taula, cotxe, llapis, violins, estoig.

Articles: el, la, els, les, l’ (es poden repetir)

3. Aprofita els sintagmes nominals de l’activitat 2 i afegeix un verb i un adjectiu.

Ex:

-L’article era llarg.

4.Ordena els mots de cadascuna de les oracions.

A) jugant En Francesc estan la Maria i.

B) el és de la Martina germà Joan En.

C) sopo miro televisió la mentre meus pares els amb.

D) un nou de quart llevo em matí Cada.

5. Relaciona cada SN (sintagma nominal: El/La/L’/Els/Les + substantiu) amb el seu SV (sintagma verbal) corresponent.

SN: El taxista, El pintor, L’oficinista, La boletaire, L’escriptor.

SV: redacta una novel·la; no va trobar cap bolet; condueix amb pressa; no troba els documents; finalment va acabar el quadre.

6. Intenta redactar una oració per a cada subjecte.

-El carter _____________________________.

-La professora _________________________.

-El paleta ____________________________.

-La botiguera ___________________________.

7. Ara farem el pas contrari, et donarem algunes partícules de l’oració i les hauràs de completar.

-El reciclatge _____ fonamental ____ a la ____ a __ Terra.

-___ cotxes _______ massa dins ____ poble.

-___ taula _______ molt d’espai per a _________.

-__ arxivador ______ ple ___  documents.

8. Cerca en un llibre cinc oracions i copia-les aquí.

9. Crea un petit joc o gamificació per tal de treballar les oracions a l’Aula d’acollida.

10. Clica a la roda i digues una oració oralment.

https://wordwall.net/es/resource/15463759/fes-oracions

11. Troba el verb amagat de les següents oracions:

https://wordwall.net/es/resource/15327892/selecciona-el-verb-de-les-seg%C3%BCents-oracions

12. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa sobre l’oració. Comenta quines dificultats has tingut i per què? Com les has resoltes?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;