dilluns, 4 d’abril de 2016

El text expositiu (1). Adreçat a Batxillerat, 3r i 4t d'ESO

Entra en funcionament quan pretenem exposar quelcom, és a dir, glossar una informació relativa a un tema. Com s’ha de vehicular aquesta informació?

L’exposició de la informació ha de ser clara, evitant tota ambigüitat, és a dir, evitar frases que tinguin dos sentits, per exemple:

-Has portat el gat?

L’oració pot tenir dos sentits i com que no hi ha més informació al text no sabem concretament a què es refereix:

1.      El mamífer.
2.      L’estri que serveix per alçar el cotxe i realitzar una reparació sota.

Possibles solucions segons l’opció desitjada:

-Has portat el gat per reparar el cotxe?
-Has portat el gat per a la vacuna del veterinari?

La informació que es dóna ha d’aparèixer d’una manera endreçada, lògica, amb un sentit comú. Mai parlar d’una cosa i llavors, més endavant reprendre el tema. La finalitat del text expositiu és informar sobre un tema amb un ordre i de la millor manera possible. Així doncs:

No poden aparèixer opinions personals ni d’altres vincles al jo de l’autor. Aquest tipus de text no pretén convèncer els oients. Per tant, no hi trobarem aspectes que connecten amb les emocions, ni la creació o bé la subjectivitat, atès que empra la via objectiva. El text expositiu té com a funció predominant la referencial o informativa.

Sempre s’ha de tenir en compte el públic al qual s’adrecen per tal d’emprar el registre i la varietat lingüística adequada.

Ex:

-El tema 2 de socials: La Primera Guerra Mundial.
(Registre estàndard)

-Article sobre El canvi climàtic per a una revista científica.
(registre cientificotècnic)

.Estructura del text expositiu. Tots els textos segueixen la present estructura amb les característiques pròpies del seu text.

1.      Presentació:
Cal introduir el tema, s’avança de què es parlarà. També s’empra per justificar la informació que es donarà.

2.      Desenvolupament:
S’exposa la informació amb un ordre i claredat. Al nus també s’exemplifica els aspectes del tema que s’exposen.

.Conclusió:
Vol recordar alguna tesi glossada al text i cerca la finalització del text. No s'han de resumir mai totes les idees anteriorment explicades.D’altra banda, podem trobar diferents tipologies de textos expositius segons la temàtica tractada:

A)    De tipologia descriptiva
En aquests textos s’exposa les idees amb un ordre.

B)    De tipologia comparativa
Explana com és allò que s’explica: els fets, els termes, els objectes, fins i tot, es poden comparar amb d’altres de semblants. Empra exemples, comparacions per tal de fer entendre un concepte, ús d’analogies (comparació per arribar a un objectiu, és a dir, a partir d’una idea abstracta arribar al concepte).

C)    De tipologia narrativa
Text que exposat fets amb un ordre marcat per la cronologia temporal.


D)    De tipologia argumentativa
S’explica un problema i es proposen solucions. Sempre sense que l’autor mostri la seva proposta de solució.

E)     D’estructura causa-efecte
Apareix en textos que desglossen i analitzen les causes d’un fet.


.Marques del text expositiu:

1.      Predomini d’oracions amb el verb ser.
2.      Ús d’oracions subordinades causals, consecutives i finals.
3.      Connectors i marques d’ordenació.
4.      Elements per endreçar el text: sagnat, guions, nombres, entre d’altres.
5.      Aparició d’esquemes o elements que simplifiquin i ajudin a comprendre l’explicació.
6.      Aportació d’exemples, cites, dades similars per il·lustrar el text.
7.      Vocabulari precís i clar.
8.      L’escriptura del text ha de tenir un to objectiu. (Material adaptat de: llenguacat.wikispaces.com/file/view/EL+TEXT+EXPOSITIU.pdf)

(Ampliació: Josep Maria Corretger)

(Imatges extretes de:enpaper.files.wordpress.com i segondebat.blogspot.com)
(Clica a sobre de la imatge per amplicar l'esquema).Podeu ampliar o reforçar  informació sobre el text expositiu en els següents enllaços: !!EXERCICIS:

1.      Escriu i classifica alguns connectors que et serviran per escriure un text expositiu o explicatiu.
2.      Realitza un text expositiu sobre un tema que t’agradi. Mínim cent paraules.

3.      Explica la diferència que hi ha entre un text expositiu o explicatiu i un text argumentatiu.

4.      Crea un esquema amb els aspectes més importants del text expositiu glossats en la present fitxa.

5.      Inventa un exercici per treballar el text expositiu a l’aula.


6.      Autoavalua’t: t’han sorgit dubtes sobre el text expositiu? Quins? Has millorat en la creació d’un text expositiu? Com ho has fet?

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;