divendres, 23 de gener de 2015

Com podeu reduir les vostres faltes ortogràfiques. Adreçat a tothom


Aquest és un projecte que he engegat a títol individual  i que he executat des de fa uns anys com a professor de Llengua i literatura catalanes en instituts de secundària. Els primers cursos on el vaig aplicar fou a l’ESO i posteriorment al PPAS, conegut com a “el curs pont”, i a Batxillerat. Vaig creure convenient incidir en el tema ortogràfic a causa de la gran quantitat de faltes que realitzaven els alumnes: moltes de tipus reiteratiu i per no fixar-s’hi, d’altres d’interferència lingüística amb el castellà, tot plegat per facilitar les correccions del professorat i estalviar en tinta vermella, que de tant en tant, pel fet de veure alguns errors ortogràfics li podien fer dubtar de l’escriptura d’alguna pròpia paraula i fins i tot haver-la de consultar. Tot el que estem direm a continuació és aplicable a qualsevol llengua.

Ens posem en matèria:

Els mètodes més coneguts i alguns d’ells força tradicionals per tal d’evitar faltes ortogràfiques són els quatre primers.

-Estudiar un manual amb les normes ortogràfiques bàsiques.

-Realitzar dictats, redaccions, exàmens i anotar-se les faltes en un document a part per no repetir-les.

-Llegir molts textos en el dia a dia. Sobretot la premsa diària, narracions, novel·les i similars, perquè fixar la vista i l’oïda t’ajudaran a evitar-les.

-Estudiar una norma ortogràfica o gramatical i realitzar els exercicis corresponents de repetició per interioritzar les paraules amb l’escriptura correcta.

-Realitzar dictats preparats i així l’alumnat es fixa amb les grafies que escriurà després.

-Copiar paràgrafs amb la finalitat de recordar l’escriptura.

-Crear un diccionari de faltes ortogràfiques i registrar els errors per ordre alfabètic.

-Realitzar un gràfic de seguiment anotant el nombre de faltes, l’exercici que es va realitzar i el dia i el més. D’aquesta manera serà un seguiment individualitzat que podrà fer l’alumnat i es veurà la seva evolució, si millora o no.

-Reduir les faltes mitjançant jocs ortogràfics, com per exemple: El gran dictat, Scrabble, el Bocamoll, l’Enigmàrius i similars. Per aquí els atraparem.

-Un diccionari visual també ens ajudarà en la nostra tasca ortogràfica. Combinar dibuix i paraula.

-Ésser sincer a l’hora de corregir les faltes a l’aula i acceptar i aprendre dels errors. Al professor se’l podrà ensarronar un cop, emperò mai dos.

Un dels errors en els quals molts docents han caigut vénen de l’etapa de primària. Quan realitzàvem una falta ortogràfica els mestres ens feien repetir mínim deu cops l’escriptura d’aquella paraula, qui mai no ha passat per aquest filtre? No era una bona empresa, atès que, l’alumnat es prenia la correcció ortogràfica com una mena de càstig i a la vegada, abans d’arribar al còmput final de la còpia ja no recordava com s’escrivia. Per tant, i per contrarestar aquest mètode, jo proposo el meu, el de corregir l’error ortogràfic un sol cop i de la següent manera.


FALTA                                                                                     CORRECCIÓ

.desde------------------------------------------------------------------------des de

.tenir que/ tenir de-----------------------------------------------------------haver de/d’ (castellanisme)

.es alta------------------------------------------------------------------------és alta (verb ‘ser’: “ho és”)

Llistar les faltes una sota l’altra, amb la correcció a la dreta, remarco, una sola vegada i anotar breument el motiu de l’error: ortografia, interferència, gramàtica, etc.

Per un altre costat, existeix un mètode similar que s’anomena Quadern de bitàcola i que consisteix en llistar les faltes ortogràfiques especificant la seva tipologia i el motiu de l’error, d’aquesta manera s’aconsegueix una mena de diccionari on en una llambregada visualitzes totes les faltes que s’han realitzat, així com també la seva metodologia i l’alumne/a pot saber veritablement els seus punts febles, perquè de fet és el seu quadern de bitàcola.

Mostra de quadern de bitàcola:

GRUP:
NOM:
MENES D’ERRADES
ANÀLISI DE LES ERRADES
Accentuació


Accent diacrític
Dièresi


A/E

O/UB/VS/SS/C/Ç/Z
G/J; X/IX ; TX/IG
P/B; T/D; C/GH


L.L

M/N/MPR/RRApòstrof, guionet, contraccionsSignes de puntuació

Grups homòfons


Prefixos


Majúscules
Expressions numèriques

Abreviatures, sigles i acrònims.Estrangerismes i llatinismesInterferències del castellà

Altres
Llavors, aquest mètode alhora pot complementar-se amb el gràfic de registre que hem esmentat abans. A tall d’exemple:(Fotografia: Josep Maria Corretger. Col·laboració: Oumaima M'Tiri)

Des de la meva pròpia experiència docent amb diversa tipologia d’alumnat, puc afirmar que molts alumnes han aconseguit millorar l’ortografia llistant les paraules una sola vegada i entre parèntesi anotar l’error i realitzar un gràfic de seguiment ortogràfic com el de la imatge. Llavors, sempre els he recomanat, a l’hora d’escriure un text o d’anar a una prova escrita, que calia revisar tots els errors fets anteriorment i que tenien llistats. Després de la prova, molts alumnes s’adonaven que realitzaven les mateixes faltes, perquè no hi posaven suficient atenció. També he treballat amb graelles d’interferència lingüística català-castellà, retòls lingüístics i resums amb les principals faltes ortogràfiques. L’alumnat els fitarà. Tres bones maneres de fer via. Exemples:


LLENGUA CATALANA


LENGUA CASTELLANA
1.  Escriviu “i”, i no –y.
1.  Escribir “y” y no –i.
2.  Accentueu  sóc, és i són.
2.  No acentuar es ni son.
3.  Verb HAVER amb –h i en –v.
3.  Verbo HABER con –h y con –b.
4.  L’imperfet dels verbs de la 1a  conjugació acaba en –ava.
4.  Imperfecto de los verbos de la 1ª conjugación termina en –aba.
5.  Les combinacions correctes són :
      –MB, -MP, -NV.
5.  Las combinaciones correctas son: –MB, -MP, -NV.
6.  Accentueu les paraules agudes acabades en vocal i les esdrúixoles.
6.  Acentuar las palabras agudas terminadas en vocal y las esdrújulas.
7.  Poseu majúscula després de punt i majúscula en els noms propis.
7.  Poner mayúscula después de punto y en los nombres propios.
8.  No poseu “,” entre subjecte i verb.
8.  No poner “,” entre sujeto y verbo.
9.  Eviteu el llenguatge de mòbils (sms).
9.  Evitar el lenguaje de móviles (sms).
10.             No barregeu lletres majúscules i minúscules en les paraules.
10.             No mezclar letras mayúsculas y minúsculas en una palabra
11.             Plurals en –ES.
O bé resums de faltes ortogràfiques freqüents:I finalment, serà molt útil per al professorat de llengües emprar la metodologia que fem servir al nostre centre docent, l’anomenem POUMATES. És un sistema molt pràctic a l’hora de corregir textos on mitjançant una inicial podem assenyalar allí on hi ha mancances en aquell escrit i al costat s’anota les vegades que l’alumne recau en aquell error.Les correccions dels textos han de ser senzilles i aclaridores. La meva proposta pel que fa a les rúbriques dins un text és la següent i sobretot evitar els comentaris:

Subratllat: falta ortogràfica.

Ones: error gramatical o bé de sintaxi.

Cercle: paraula repetida.

Quadrat: estructura idèntica.

Fletxa: quan una paraula s’encavalca a final de línia. Implica que té afectació a la línia següent.

Barra: separar paraules.

Meló: ajuntar mots.

Claudàtors: suprimir el fragment.També recomano i cada vegada ho aplico més, assenyalar els errors del tipus que siguin en un text i no corregir-los, d’aquesta manera, l’alumnat es preocupa de meditar i corregir-los, a més de preguntar els dubtes, sinó, per contra, opten per la via pragmàtica i molts ni els revisen, per sort, són pocs.
Hem vist que la majoria d’errors ortogràfics o bé gramaticals els repetim perquè no activem la memòria, perquè no les interioritzem i fem nostres, en fi, perquè no les recordem. És aquí on volia arribar. Tot aprenentatge vol un esforç previ i els fruits no arriben d’un dia per l’altre, cal esperar un temps prudencial i fer pràctica reflexiva del perquè d’aquelles faltes ortogràfiques: per descuit, per no revisar el text un parell de vegades, per desconeixença, per interferència...Després de redactar un text, l’hem de deixar reposar uns minuts i agafar-lo posteriorment i repassar els errors ortogràfics i gramaticals, segur que en trobem. Llavors, serà tasca de l’alumne cerca al diccionari normatiu o al diccionari de bilingüe català-castellà i castellà-català per evitar castellanismes. Qui no ha vist en una passejada per algun carrer un rètol d’alguna botiga, bar, cotxe o camió comercial, per citar-ne quatre, amb errors ortogràfics? Cada vegada abunden més, quan tan sols caldria revisar el mot en un diccionari o bé contactar amb un corrector lingüístic i quedar com un senyor. Avui dia, tothom és creu professor de llengua. Tan costa fer les coses bé? La ignorància viatja per arreu.

Per finalitzar m’agradaria recomanar la següent bibliografia de Daniel Gabarró,  un professor d’universitat i psicòleg molt entès en la matèria, és qui ha aprofundit més en el tema ortogràfic gràcies al seu mètode amb PNL, és a dir, fer-se una imatge mental del mot que escriurem i integrar el vocabulari que anirem emprant a l’hora d’escriure, que sempre serà similar. Tot ve per la memòria. Com diu l’autor, si ens saltem una de les dues fases no millorarem en l’ortografia i de fet, per què ens hem de saltar aquests dos aspectes si el que desitgem és millorar-la? Que tingueu molt bona escriptura!Josep Maria Corretger 

Gener del 2015Per si hom vol aprofundir més:

-GABARRÓ, D. (2013, gener). “Bona ortografia sense esforç: com reduir fins a un 80% les faltes ortogràfiques gràcies a la PNL”, Educat.cat [en línia], número 11, p. 50-54. [Consultat el 23 de gener del 2015]

-GABARRÓ, D. (2010). Bona ortografia sense esforç. Quadern de primària i ESO, Boira editorial, Lleida.

-GABARRÓ, D. (2010). Bona ortografia sense esforç. Quadern de Batxillerat, FP i persones adultes, Boira editorial, Lleida.

-GABARRÓ, D. I Conxita Puigarnau, (2011). Bona ortografia sense esforç amb PNL. Proposta metodològica per a docents, Boira editorial, Lleida.


-GABARRÓ, D. (2011). Dominar l’ortografia. Quadern per a l’aula o casa, Boira editorial, Lleida.


N.B. També podeu llegir-lo en format PDF a la revista e-Eduquem:

http://plataformaeduca.es/revista/mayo2015/eduquem_mayo_2015_pliego.pdf

(Imatges no acreditades extretes de: Ins Mont Perdut, Ins JV Foix, Ins Forat del Vent i blocs.mesvilaweb.cat)!!EXERCICIS:

1. Fòrum: quin creus que és el millor mètode per reduir les faltes d'ortografia i gramaticals? Raona la teva resposta.

2. Autoavalua't: les faltes que més realitzes, són de gramàtica o d'ortografia? Per què? Podries esmentar els deus errors ortogràfics que fas assíduament?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;