dimecres, 21 de febrer de 2018

Faltes habituals a les proves de Competències Bàsiques de català. Adreçat a 4t d'ESO

Després d’haver estat corrector per segon cop de les proves de 4t d’ESO de les Competències Bàsiques (2015 i 2018), he realitzat un top de faltes amb les més corrents i usuals que he visualitzat als textos i que espero que no es repeteixin i que us ajudin en el redactat de textos.

     FALTA ------------------------------------------------CORRECCIÓ


És menjaran ---------------------------es menjaran (= «se» castellà, per tant, no s’accentua)


faràn-------------------------------------faran (no s’accentua perquè és aguda i acaba en -an)


podriem---------------------------------podríem (hi ha un hiat. Revisa els temps verbals)


tinc que / tinc de-----------------------he de / d’


extranya---------------------------------estranya (confusió amb la llengua castellana)


per el-------------------------------------pel (cal per la contracció. I no «por el...» castellà)


perquè?----------------------------------per què? (interrogatiu)


per que-----------------------------------perquè (resposta i explicació)


lo que------------------------------------el que


(«Lo que» és una construcció no normativa. S’admet en àmbits informals)


en el que---------------------------------en el qual (construcció correcta)


fagis--------------------------------------facis («fagis» és incorrecte, emperò s’usa a nivell col·loquial)


de que------------------------------------de què (sempre que no puguis escriure únicament «que»)


peró---------------------------------------però (sempre amb accent obert)


aixó---------------------------------------això (sempre amb accent obert)


demés-------------------------------------els altres («demés» és un castellanisme)


tú------------------------------------------tu (en català no s’accentua)


molt millor-------------------------------millor (ja indica que no és paupèrrim, sobra el «molt»)


hi han--------------------------------------hi ha (sempre en singular. No existeix «hi han» en català)


una altre persona-------------------------una altra persona (han de concordar els tres mots)


per un altre banda------------------------per una altra banda (han de concordar els tres mots)


a la que--------------------------------------a la qual («a la que» no és una construcció vàlida)


es sent----------------------------------------se sent (cal evitar la cacofonia de la essa. Mal so)


a qué / en que--------------------------------a què / en què (preposició + què, el «què» amb accent)!!Aquestes faltes han estat extretes de les proves de competències bàsiques i han estat les més sovintejades.


                                                       (Fotografia: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:
1. Recull i aporta aquí les faltes que has realitzat a la darrera redacció de català i escriu en una columna a l’esquerra cada falta i a la dreta la seva correcció, com apareix a la fitxa.

2. Explica les normes d’accentuació amb exemples.

3. Cerca els verbs «cantar», «córrer», «dormir», «estudiar» i «canviar». Subratlla amb color roig les formes accentuades, amb groc les formes amb dièresi, amb color verd les formes amb doble essa i amb blau les formes amb ve baixa.

4. Clica a l’enllaç:
que tracta sobre la morfologia dels pronoms relatius i realitza un petit resum d’allò que cal que tinguis present a l’hora de redactar.

5. Revisa les 15 paraules de l’accent diacrític i anota les que més et fan equivocar.

6. Opinió: per què realitzes faltes ortogràfiques? Coneixes les normes ortogràfiques? Quines faltes a costumes a fer més sovint i per què?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;