dissabte, 11 de juny del 2016

Com realitzar el comentari d'un text poètic. Adreçat a Batxillerat

Comentar un poema sempre ha fet respecte i por a l’alumnat. Primer de tot, cal entendre que un poema és com un Sudoku amb lletres. Els lectors han d’interpretar el missatge que ens glossa el poeta o poetessa, l’hem de desxifrar amb un sentit lògic, sense inventar-nos res, llegint el text diverses vegades.
Ningú té la darrera paraula en el comentari d’un poema ni d’un text. 

Penseu que els erudits en el tema glossen que és mal professor qui esgota el comentari del poema en la seva totalitat, és a dir, qui ho explica tot, això mai s’ha de fer, sempre s’han de deixar obertes possibilitats per tal que l’alumne explani la seva interpretació, això sí mitjançant la justificació del que es diu. Et dono les pautes de manera esquemàtica per a fer un bon comentari. No és una empresa senzilla, emperò tampoc difícil, si se segueixen els passos que vénen a continuació.

1.        Llegir el poema dues o tres vegades per tal de copsar-ne el sentit general.

2.      Contextualitzar el poema dins l’obra de l’autor i l’època. Sempre que ho sàpigues. Si no en saps res et saltes aquest pas. Sempre ho has de fer de manera molt breu, amb tres o quatre línies.


3.      Interpretar el poema amb les nostres paraules. Haurem d’esforçar-nos molt per aconseguir portar el vaixell a bon port en aquest punt. El comentari sobre el tema del poema ha de ser llarg, mínim cent paraules, mai de dues o tres línies.

4.      Esmentar algunes figures retòriques que hi vegis, emperò no les esmentis totes. El text no s’ha d’esgotar. Les figures que anomenis les has de justificar sempre amb el text.


Ex:
-Quan el poeta diu: “....” (citar la línia del text) podem veure que hi ha una metàfora. Per un altre costat, al vers: “....” (citar la línia del text) es veu que apareix una ___________. (esmentar la figura retòrica)

5.      Finalment es comenta la mètrica. Composició estròfica, nombre de versos, si són d’art major o menor, realitzar la rima i esmentar com rimen els versos: rima assonant (rimen les vocals), consonant (rimen consonants i vocals) o si hi ha vers lliure o blancs (sense rima).

Exemple de rima. Per cert, quin tipus de rima seria i per què? Assonant, consonant, vers lliure?

Si s'allunya i no et mira,
si t'és advers l'instant,
de plorar què en trauries?
Si et sent, neci, riurà.

(Fragment de Gabriel Ferrater)

N.B. El comentari de text literari d’estil narratiu segueix pautes similars al poètic, amb algunes variacions.


!Podeu ampliar informació sobre com fer un comentari d’un text poètic més detalladament dins:
(Imatge creada per: Te Celin)!!EXERCICIS:

1.  Escull un poema del llistat de trenta-cinc poemes obligatoris de 1r de Batxillerat i comenta’l.

2.    Partint del poema anterior, realitza’n tota la mètrica.

3.    Resumeix de manera esquemàtica els passos més importants a l’hora de comentar un poema.

4.  Autoavalua’t: quines dificultats has trobat a l’hora de realitzar el comentari d’un poema? Explica-les. Què pots fer per millorar-ho? T’ha ajudat la fitxa a l’hora de realitzar un bon comentari? Per què? Afegeix quelcom si vols fer una aportació en aquesta línia.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;