dimecres, 24 de novembre de 2010

Ortografia: Paraules que porten confusió. Adreçat a tot l'alumnat.

Hi ha paraules que sonen igual però que s'escriuen diferent, són paraules homònimes. Poden portar certes confusions tant des del punt de vista ortogràfic com semàntic. Anem a veure uns exemples:

botaré (saltar) --- votaré (anar a unes eleccions)

bola (objecte rodó) --- vola (del verb volar)

beuràs (verb beure, una veguda) --- veuràs (verb veure, de vista)

1. El verb rebel·lar-se significa 'refusar l'obediència a una autoritat legítima'.
Per exemple:

-La ciutat es va rebel·lar contra el seu rei.

-L'adolescent es rebel·la i crida quan ningú no el sent.

-Cristiano Ronaldo és un rebel dins dels camps de futbol.

2. El verb revelar té tres significats diferents:

-Fer conèixer (allò que es tenia amagat): Revelar un secret, un misteri.

.Les veritats revelaren els documents.

-Mostrar:

.Els seus escrits revelen un coneixement profund de la llengua.

-Fer visible la imatge impresa (en una pel·lícula o en una placa fotogràfiques):

.Vaig revelar el rodet.

N.B. Dos links molt esquemàtics per als més petits:Per cert, algú coneix aquest quadre, potser us sonarà si us agrada Coldplay. És "La llibertat guiant al poble" de Delacroix, i jo afegeixo, el català us guia. Ànims!

!! EXERCICI:

-Escriu deu parelles de paraules que siguin d'aquesta índole, que es pronunciïn igual i s'escriguin diferent i anota breument el seu significat a la vora. Entre tots els participants no val a repetir parelles de paraules, han de ser diferents.

-Realitza un oració amb cadascuna de les paraules anteriors.

-Les sopes de lletres us poden ajudar a trobar més paraules homònimes.

4 comentaris:

oliver ha dit...

vaca: La vaca era molt gran. És un animal.

Baca: La baca del cotxe és negre. És un objecte que és posa al cotxe per porta coses.

Bota: de calçat. Les botes d'aquesta noia són negres.

Vota: de votar a les urnes. El noi de divuit anys es la primera vagada que vota.

Vuit:El numero.Una noieta de vuit anys.

Buit:Que no està ocupat, que no conté allò que està destinat a contenir. El got està buit.

Beta: Embarcació petita de fons pla, de dues rodes, típica de les costes de la Provença i del Llenguadoc. Ahi pel matí ven anar amb la beta a pescar.

Veta: Teixit en forma de cinta, de lli o cotó, fabricat ordinàriament amb lligat de plana, usat per a cordar, rivetejar, etc. Per lligacama porta una veta.

Baga:
Anella metàl·lica, proveïda d’una espiga, generalment roscada, que permet de fixar-la, especialment a la fusta. La Baga de fusta és va tranca.

Vaga:Cessació en el treball. La màquina s’ha espatllat, i hem de fer vaga una setmana.

bocal: Ampolla, flascó, etc., de boca molt ampla, generalment destinats a contenir sòlids.
On és el bocal que vaig comprar ahi.

Vocal:Individu d’una junta que no té un càrrec especial. La junta de l'equip té un vocal.

valva:Peça que, formant parell amb una altra, constitueix la closca dels mol·luscos bivalves, dels braquiòpodes, etc.
Ahi el pescador va agafar moltes closcas amb valva.

Balba:Que executa amb dificultat i imperfectament els moviments que li són propis, dit especialment de la llengua i, per extensió, de les mans, dels peus, etc. Parla més clar: sembla que tinguis la llengua balba.

mara:Mamífer rosegador, de color gris al dors, groguenc al costat i blanc a la part inferior, amb potes llargues i orelles de punta arrodonida, propi de l’Argentina.
La carn de la mara està molt bona.

mare:Dona o femella que ha engendrat un o més fills, especialment respecte a aquests.La carn que fa la mare està molt bona.

vasta: De gran extensió. Una vasta regió. Governar un vast imperi. Un vast horitzó.
El Cesar té una vasta molt extensa.

Basta:Punt llarg de la costura amb què s’ajunten provisionalment les diferents peces d’un vestit, que després han de cosir-se.
La basta de aquest vestit no és bona.
Vot: Prometença que hom fa a Déu, a la Verge, a un sant, de tal o tal cosa, si obté el que demana. Fer un vot. Complir un vot. Mancar al vot.
Vaig fer un vot al meu sant.

Bot:Cuir, generalment de boc, que, cosit i empegat, serveix per a contenir vi i altres líquids. Portaven dos bots de vi.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Oliver!
bon treball i recull de paraules. En prenc nota per partida doble.

Però és important que cerquem informació sense copiar tot el que trobem, cal que hi posem de la nostra part.

La resta de participants no les podent repetir.

A Número et falta l'accent.

JM.

david ha dit...

10 parelles de paraules homónimes:

-Pot: verv poder, Ell pot caure.
-Pot: recipien.Guanda el pot de tomaquet a la nevera.

-Sol: aste.El sol és una estrella.
-Sol: no estar acompanyat, Ell sempre esta sol.

-Vol: verv voler. Ell vol anar al cine.
-Vol: acció de volar.Hem fet un vol amb la seva avioneta.

-Gat: animal. El gat està mes prim.
-Gat: eina per poder aixecar el cotxe per reparar-lo, Hem punxat agafa el gat.

-Son: verv ser, Son intel·ligents
-Son: perteneix de ell, Son pare esta malalt.

-Vall: explanada de la geografia, La vall es molt gran.
-Ball: ballar, A la festa fan un ball.

-Maça: martell, És va donar amb la maça als dits.
-Massa: determinant de cuantitat, Hi ha massa aigua.

-Banc: de diners, Han atracat el banc.
-Banc: de seure, El banc es de fusta.

-Rés: plegaria, He fet un rés a deu.
-Res: cap cosa, no hem pasares.

-Soc: del verv ser, Soc molt intel·ligent.
-Soc: esclop, El abre te un gran soc.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola David!
molt bé, i gràcies per no repetir paraules, sinó no valdria. En prenc nota i pots seguir participant.
JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;