dimecres, 27 d’octubre de 2010

Gramàtica: Els números. Adreçat a tot l'alumnat.


Els nombres en català presenten una sèrie d'incovenients a l'hora d'escriure'ls amb lletres.

.0 s'escriu també amb z. Ex: zero.

.Els números poden apostrofar-se escrivint l'apòstrof i després la xifra. Ex: l'u, l'11 de setembre.

.De l'11 al 16 s'escriuen amb Z. Ex: setze (16)

.Del 21 al 29 s'escriuen amb una -i- intercalada. Ex: vint-i-u (21)

.1.000.000 i 1000 Milió i miler s'escriuen sense ela geminada.

Finalment, cal tenir present la regla D-U-C per escriure'ls correctament:

.Entre desenes i unitats escriurem un guionet. Ex: trenta-dos.

.Entre unitats i centenes escriurem un guionet. Ex: tres-cents vint-i-dos.

.Entre desenes i centenes mai res.

-Les fraccions i els percentatges també poden escriure's amb lletres i no porten cap problema. Per exemple: 2/4 = dues quartes (parts) o 20%= vint per cent.


!! EXERCICI:

-Escriu els següents números amb lletres i redacta una oració amb cadascun.

1a, 24, 2000, 15, 72, 1000000, 2/3, 5%, 1000, 33, 55, 1, 17, 196388, 298444321.


-Escriu una fracció amb números i al costat amb lletres.
-Afegeix deu números amb més de cinc xifres cadascun i escriu-los amb lletres.


N.B. Si teniu dubtes per realitzar aquest exercici podeu consultar el següent link.


http://www.dilc.org/numeros.php


12 comentaris:

jingjing ha dit...

!! EXERCICI:-Escriu els següents números amb lletres i redacta una oració amb cadascun.


1a = primera (avui és la primera vegada que vinc aquí)

24= vint-i-quatre (la meva germana té vint-i-quatre anys)

2000= dos mil (aquest mes ha guanyat dos mil euros el oncle)

15= quintze (demà complirá quintze anys el germà)

72= setanta i dos (l'avi té setanta i dos anys)

1000000= un milió (he provat un milió de vegades per fer aquest exercici)

2/3= dos terços (m'ha dit la meva mare que me donarà dos terços de sou per comprar un nou ordenador)

5%= cinc per cent (ja sabia que cinc per cent és zero amb zero cinc)

1000= mil (he costat mil euros per llogar un pis nou)

33= trenta-tres (el meu cosí es casa amb trenta-tres anys)

55= cinquanta-cinc (he perdut cinquanta-cinc euros quan torno)

1= un (un dia, vaig visitar als meus avis)

17= disset (tinc disset anys)

196388= cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit

298.444.321= dos-cents noranta-vuit milió quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-un

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Jingjing!

la de 15 i la de 72 estan malament,

la d'un milió està mal expressada,

me donarà (és "me dará" castellà),

la de mil té un error,

quan torno -no té sentit-,

la resta bé.

En prenc nota. A veure si saps corregir els errors, que també és important.

Gràcies per participar.

JM.

saba ha dit...

1a= primera:- Hem anar l'institut la primera hora.

24= vint-i-quatre:- Son vint i quatre hores el día

2000= dos mil:- Tinc dos mil euros el meu compte.

15= quinze:- El meu germàna tè quinze anys.

72= setanta-dos:- Tinc setanta-dos caramels.

1000000= un milió:- Hi ha un milió de llibres en biblioteca.

2/3= dos terços:- Gairebé dos terços dels pobres del món són dones.

5%= cinc per cent:- El iogurt té el greix cinc per cent.

1000= mil:- El meu salari es mil euros

33= trenta-tres:- El meu pare porta trenta-tres anys en aquest fàbrica

55= cinquanta-cinc:- Quan va morir la meva àvia tenia Cinquanta-cinc anys

1= un:- Un dia acabarà el món

17= disset:- Tinc disset temes en el meu llibre

196388= cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit:-

El preu del meu pis és cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit euros

298.444.321= dos-cents noranta-vuit milió quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-un:-

Hi ha dos-cents noranta-vuit milions quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-un habitants en un poble.

oliver ha dit...

1ª: primera. La Primera dona meva es deia Carmen.
24: Vint-i-quatre. El Joan viu al número vint-i-quatre.
2000: dos mil. L'any dos mil va se quan jo vaig anar a Mallorca.
15: quince. El meu nebot té quince anys.
72: setanta-dos. El meu germà va neixer a l'any setanta-dos.
1000000: un milió. Aquest cotxe val un milió de dòlars.
2/3: dos terços. Faltan dos terços d'aquest pastís.
5%: cinc per cent. El Joan té el cinc per cent de les accions de telefònica.
1000: mil. Sempre he pensat mil vagades amb tú.
33:trenta-tres. Jo tinc trenta-tres anys.
55: cincuanta-cinc. El germà del meu pare té cincuanta-cinc anys.
1:un. Un avió ahir a la nit va anar a Londres desde Barcelona.
17: disset. El dia disset la meva mara fara un dinar.
196388: cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit. En Sabadell hi ha cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit persones.
298444321: dos-cents noranta-vuit milió quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-un.
A Xina hi ha dos-cents noranta-vuit milió quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-un persones.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Saba!

De bé només hi ha: la de 72, 2/3, 1 i la darrera, la resta tenen com a mínim un error en cada frase. M'anoto la participació. Però revisa els errors.

Gràcies.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Oliver!

revisa la de 2000, 15, 72, 2/3, 55, 1, 17 i "En Sabadell", perquè contenen errors ortogràfics i en alguna falla el número amb lletres.

Gràcies per participar. En prenc nota.

JM.

el petit FOLLET ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
el petit FOLLET ha dit...

1a primera( viu al primer primera)

24 vint i cuatre ( ha complert vint i cuatre nays)

2000 dos mil ( a la manifestació son mes de dos mil)

15 quinze ( nomes han essitit quinze alumnes)

72 setanta dos ( l'avia en te mes de setanta dos)

1000000 un milio ( te tanta sort que ha guanyat un milio d'euros)

2/3 dos terços ( queden dos terços de pastis)

5% cinc percent ( nomes han aconseguit una participació del cinc percent)

1000 mil (nomes cobra mil euros al mes)

33 trenta tres ( al trenta tres fan coses interesants)

55 cincuanta cinc (han calgut ciancuanta cinc bombers er papagar el foc)

1 un (arriba un minut tard)

17 diset (a les diset hores son les cinc de la tarda)

196388 cent noranta sis mil tres cents vuitanta vuit
(va acabar primer de cent noranta sis mil tres cents vuitanta vuit particiatns)

298444321 dos cents noranta buit milions, cuatre cents cuaranta cuatre, tres cents vint i un
(va trigar dos centes noranta buit milions, cuatre centes cuaranta cuatre, tres centes vint i una milesimes de segons en arribar a la meta)

Anna ha dit...

1a = primera ( el la primera vegada que vaig a Monserrat)

24 = vint-i-quatre ( el meu pare hem va tenir amb vint-i-quatre anys)

2000 = dos mil ( ara mateix aqui hi han dos mil persones)

15 = quince ( quan jo tenia quince anys va neixer la meva cosina)

72 = setanta dos ( fa setanta dos anys no no estaba ni en el pensament)

1.000.000 = un milió (tinc un milió de coses per fer)

2/3 = dos terços ( queden dos terços de pastis)

5% = cinc per cent ( el resultat de l'enquesta es negativa del cinc per cent)

1000 = mil ( aquest ordinador val mil euros)

33 = trenta-tres ( que sera de la meva vida dentre de trenta-tres anys)

55 = cinquanta-cinc ( la meva avia es va jubilar amb cinquanta-cinc anys)

1 = u o un ( la meva cusina te un anyet)

17 = diset (fa quatre mesos encara tenia diset anys)

196.388 cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit ( el pis em va costar cent noranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit euros)

298.444.321 dos-cents noranta-vuit milions quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-u ( aquet es el numero mes gran de tot l'exercici dos-cents noranta-vuit milions quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vint-i-u)

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Anna!

M'anoto la teva participació però en cada frase hi ha tant errors ortogràfics com de guionets, per tant, cal que revisis totes les oracions, sinó veus les errades llavors jo te les diré.

Salutacions.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Gabriel!
en la majoria de frases veig errors tant de guionets com d'ortografia, convé que les verifiquis de nou.

Gràcies.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Us encoratjo a seguir participant.

Salutacions.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;