dimecres, 14 de setembre de 2022

Fem una revista digital (1). Adreçat a tothom

 


1. PER QUÈ UNA REVISTA DIGITAL DE CENTRE?

-Per aprendre llengua d’una manera més bonica.

-Digital per tal de fer les pàgines que ens semblin, accedir a més gent i tenir en compte el medi ambient.

 

2. QUANTS NÚMEROS EDITAREM?

-Tres números.

-A finals de desembre, març, juny.

 

3. LES SECCIONS

Cada secció té el seu logo.

.Índex: llista totes les seccions de la revista. Aquesta pàgina no es numera. Inclou totes les persones que han col·laborat al present número.

.Editorial: explicació del contingut del número.

.Notícies: el que succeeix al centre.

.Retalls de premsa: quan l’institut apareix als diaris.

.L’entrevista: a algú conegut o important de Seròs.

.Reportatges: extens escrit sobre un tema d’interès.

.Seròs orienta: es presenta un tema per a millorar com a persona.

.Especial Sant Jordi: només al juny.

.El racó de l’exalumne: un exalumne ens explica les seves vivències.

.Mirada al patrimoni: reportatge sobre un edifici patrimonial de la vila. Jesús López.

.Ins Seròs sostenible: vetllem per un institut d'acord amb l'ecologia.

.Crítica cultural: novetats sobre literatura, cinema, música, teatre.

.L’enquesta: es poden proposar temes i es realitza mitjançant un formulari que l'alumnat respondrà.

.En un tres i no res: preguntes ràpides a algú del nostre centre. Ser inclusiu.

.Sabies que: curiositats sobre algun tema. 

.Les nostres frases fetes: explicació sobre quatre frases fetes.

.Sortim: proposta d’una ruta propera a Seròs.

.Conte amb valors: extret del blog Llengilitcat.

.Grans dones: es presenta una dona per la seva importància.

.La recepta: es recomana una recepta amb ingredients i preparació.

.Seròs... entre l’ahir i l’avui: foto antiga i actual de Seròs. 

.Entreteniment: es presenten quatre passatemps per a cada número.

.Il·lustració: decorativa.

.Els grans del rock: proposta d’un músic històric del rock. 

.Còmic: creació d’una pàgina de còmic.

 

4. COM ESCRIUREM ELS TEXTOS?

-Títols en majúscules.

-Lletra Times News Roman cos 12.-Interlineat 1’5.


-Text justificat per la dreta.-Els títols de llibres, discos, cançons, pel·lícules, obres de teatre i similars s’escriuen entre cometes. Ex: “El timbaler del Bruc”.

-Text signat amb nom i primer cognom, curs i grup. A sota de l’article sempre.

-Abans d’enviar el text cal: que se segueixin els requisits assenyalats, realitzar un parell de revisions ortogràfiques. Com menys rectificacions hagi de realitzar el coordinador de la revista, més qualificació s’obtindrà.

-Cal lliurar els escrits quan estiguin acabats per correu electrònic.

 

5. QUINS SÓN ELS LÍMITS PER ENVIAR ESCRITS?

Complir els terminis establerts per a cada número:

1r número: 2 de desembre.

2n número: 25 de març.

3r número: 4 de juny.

 

6.RECEPCIÓ DE TEXTOS

S'enviaran per correu electrònic.

 

7. L’HEMEROTECA

-Secció Nodes Biblioteca Ins Seròs, dins de la pàgina web del centre.

https://agora.xtec.cat/ies-seros/general/revistes-antigues/

Aquí us podreu descarregar, consultar i llegir tots els números de la revista Montmaneu.

 

8. COM TREBALLAREM AL VARIABLE

-Ens distribuirem per seccions:

reportatges, còmic, passatemps, crítica cultural, sabies que, l’entrevista...

-S’haurà de lliurar la feina dins del termini establert, seguint les normes de redacció i als correus esmentats.

-Es crearà un consell de redacció en el qual hi haurà el professor i es decidiran els tres o quatre temes que apareixeran a la portada.

-En algun cas puntual es podrà sortir de l’aula amb previ permís del coordinador de revista i amb les targetes de col·laboració, tanmateix, serà excepcionalment.

-Seriositat en la feina a fer, perquè posteriorment, la rep el director i autoritza la seva publicació o no publicació.

 

9. PORTADA DE LA REVISTA

Se seleccionaran quatre aspectes sobresortints del número i es mantindrà el disseny.

 

10. LA MAQUETACIÓ

Cal que la realitzi un alumne que domini molt el tema. L’ajudarà el professor. És el que costa més de fer. Què fa el maquetador/a:

Emmarcar l’article dins de la pàgina de Word, evitar espais en blanc, quadrar l’índex, numerar les pàgines, que cada número finalitzi en pàgina parell.

Maquetar la revista implicarà tenir molta més qualificació, atès que, és la part més costosa.

En podeu veure un exemple aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=JZST91XcJCE

 

11. CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

La realitzarà el professor a mesura que es vagin rebent els articles i al final, en tenir tot el material, en donarà una darrera revisió.


(Imatges extretes de: Google imatges)


EXERCICIS:

1. Què és millor, realitzar una revista en paper o en suport digital? Per què?

2. Què s'ha de tenir en compte a l'hora d'editar un article?

3. Què és el consell de redacció? Quina és la seva funció?

4. Quines seccions t'agradaria que hi hagués a la revista?

5. Quan és realitza la revisió ortogràfica de la revista?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;