dimarts, 6 de setembre de 2022

Els signes de puntuació (2): la coma. Adreçat a tothom

 LA COMA

Signe (,)

.La coma indica una pausa breu. És el signe que té més funcions i totes són ben diferents.

Ús textual:

.Separa els elements en una enumeració.

Ex:

-Va entrar a l’aula amb el llapis, el bolígraf, els retoladors i la goma.

.En els incisos.

Ex:

-La casa, que era de la meva àvia, estava molt ben cuidada.

.En les el·lipsis.

Ex:

-A en Martí li encanta Sau30; a la Joana, Bruce Springsteen.

.En certs desplaçaments dins l’oració.

Ex:

-De pernil, no en queda més.

.En les interjeccions, exhortacions o vocatius.

Ex:

-Corre, espavila’t, que faràs tard!

.Per separar paraules o elements de subordinació o d’enllaç.

Ex:

-Ara fa bon temps. Anem a fer un volt?


Ús convencional:

.En les quantitats, per separar els decimals.

Ex:

22,34e.

.En les adreces, després del nom del carrer i del número.

Ex:

-C. Ramon Llull, núm. 14, 1r 2a.

.En les datacions.

Ex:

-Seròs, 25 de setembre del 2023.

.En la salutació d’una carta.

Ex:

Benvolgut senyor,

.En la fórmula de comiat, quan no hi ha verb.

Ex:

-Una salutació cordial,


ÚS INCORRECTE

No hem de posar coma en els casos següents:

.Entre el subjecte i el predicat.

Ex:

-Aquell llibre d’aventures estava molt bé.

.Entre el verb i els seus complements.

Ex:

-Per molt que m’entreni mai milloraré marques.

 

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

[Imatge extreta de: Vikipèdia]


EXERCICIS:

1. Esmenta els principals usos de la coma.

2. Explica la diferència entre les següents oracions.

a)

-No el tinc jo.

-No, el tinc jo.

b)

-Què t’agrada llegir?

-Què, t’agrada llegir?

 

3. Digues si són certes o falses les següents afirmacions i justifica el perquè.

-Escrivim coma després de la salutació d’una carta.

-Podem escriure una coma entre el subjecte i el predicat.

-El signe més usat per separar els elements d’una enumeració és el punt i coma.

-La coma serveix per separar mots en una subordinació.

-Entre el verb i els seus complements mai hem de posar una coma.

4. Cerca un fragment literari que contingui comes i esmenta de quina tipologia són.

5. Inventa una activitat per a treballar la coma.

6. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’has trobat i per què? Com les has resolt?

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;