dissabte, 12 de gener del 2019

Els gèneres interpretatius: l'article d'opinió. Adreçat a l'ESO


S’anomena gèneres interpretatius a la tipologia de textos on els autors expressen les seves opinions. Els textos sobre els quals s’escriu poden tractar sobre diversos temes: esports, cultura, gastronomía, religió, societat, política… i tant poden referir-se a temes actuals, cosa que també implica, que tinguin una data de caducitat, emperò, també poden tractar temes intemporals, això fa que, que aquests escrits perduressin al llarg del temps: per exemple, sobre el futur del planeta, el pas del temps, un moviment literari o artístic…
L’article és una tipologia d’escrit on l’autor expressa la seva opinió de caire personal sobre una qüestió determinada, així com també, suporta els efectes i les conseqüències que se’n derivaran. Comporta un risc per l’autor/a posicionar-se sobre un tema, atès que, a molts lectors podrà agradar interesar més o arribar a incomodar, pel fet d’escoltar les veritats. L’autor encapçala l’article amb un títol expressiu, per cridar l’atenció del lector i incentivar la lectura de l’escrit, si es vol que sigui efectiu, acostuma a tenir un mínim de tres o quatre paraules, d’altres algunes més. Evoca el tema del que es parla. Són articles d’opinió les columnes que podem trobar en els diaris digitals o en paper, on un col·laborador que té afinitats amb una línia ideològica de la publicació o sobre algun tema vigent, i l’editorial, que és un article que signa la direcció del periòdic, revista… i que en representa la seva ideologia.
Dins del gènere d’articles d’opinió, també s’hi poden encabir les cartes dels lectors, on expressen la seva particular visió sobre un tema o fet, de vegades, més encertades que d’altres. Tota publicació escrita té la seva secció d’opinió: amb col·laboracions de plomes reconegudes que expressen la seva opinió sobre un tema: l’editorial redactada i aprovada per la direcció de la publicació; i les col·laboracions escrites via carta o per correu electrònic. Les seccions d’opinió de les publicacions són un dels apartats amb més èxit de lectura, perquè a molts lectors els agrada tant llegir-les, com aportar la seva visió de les coses o fer públic, algun fet o visió de les coses des d’un punt de vista propi. A d’altres, també els fascina entrar en alguna polèmica i respondre a alguna altra columna d’opinió o carta dels lectors a la qual hauran de fer referència per tal que s’entengui el motiu del seu escrit.!Recorda:
.Un article d’opinió pot tractar sobre qualsevol tema.
.L’autor/a expressa la seva opinió sobre un tema que li interessa tractar.
.El títol generalment, acostuma a ésser curt i pretén captar l’atenció del lector.
.L’article pot ésser tant de caire temporal com atemporal.
.L’editorial, els articles i les cartes dels lectors, formem part del gènere d’opinió.
.Tota publicació escrita ben feta té la seva secció d’opinió.


Adaptat de:
(DIVERSOS, 2010. Llengua catalana i literatura 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
Ampliació:
Josep Maria Corretger
Imatge extreta de: Rac 1


!!EXERCICIS:
  1. Esmenta les principals característiques que té un article d’opinió i que el diferenciaran d’un altre tipus d’article.
  2. Cerca per Internet un article d’opinió, una columna i una editorial. Justifica la tipologia de cadascun.
  3. Redacta un article d’opinió sobre la contaminació dels cotxes i les fabriques, i possibles solucions.
  4. Escriu una carta real d’opinió a una publicació escrita sobre un tema d’actualitat i on vulguis aportar el teu parer.
  5. Busca una carta d’opinió sobre un tema en un periòdic i realitza’n un petit resum.
  6. Fòrum 1: llegeixes articles d’opinió de la premsa tant en format paper com en digital? Per què? Has escrit alguna vegada alguna carta en algun diari per a la secció de premsa? T’agradaria fer-ho? Per què?
  7. Fòrum 2: t’atreveixes a fer pública en veu alta o a nivell escrit la teva opinió sobre un tema? Per què? Ho trobes un fet arriscat? Penses que és fonamental posicionar-se o més val salvaguardar-se de polèmiques? Raona les teves respostes.
  8. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats d’aquesta fitxa. Quines són les dificultats i dubtes que t’han sorgit i per què. Què has après amb el treball d’aquesta fitxa i que a més et servirà per entendre una mica millor el món el dia de demà.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;