dijous, 5 de maig de 2016

Correcció: Per què, perquè, doncs. Adreçat a tot l'alumnat

.Perquè

Pot tenir tres significats diferents:

1.És una conjunció causal que indica el motiu expressat en l’oració principal. Un equivalent seria “ja que”.

Ex:

-Va arribar tard a l’institut perquè plovia.

(Oració principal)

o

-Va arribar tard a l’institut ja que plovia.

(Oració principal)


2. Equival a una conjunció final, incorpora la finalitat del que s’ha transmès en l’oració principal. Una forma sinònima és “a fi que”.

Ex:

-Fa pensar l’exercici perquè no el facin de seguida.

(Oració principal)

o

-Fa pensar l’exercici a fi que no el facin de seguida.

(Oració principal)


3.És un substantiu i s’acompanya d’un determinant. Pot aparèixer en plural. Són sinònims: “el motiu”, “la raó”, “el mòbil”, “la causa”, “la finalitat”.

Ex:

-No entén el perquè del mal joc del seu equip.

(Oració principal)


-No entén el motiu del mal joc del seu equip.

(Oració principal).Per què

1.És una preposició “per” acompanyada per un pronom interrogatiu “què”. Equival a “per quina raó”.

Ex:

-No comprenc per què no presenta els deures.

(Oració principal)


2.És una preposició “per” unida al pronom relatiu “què”. Equival a: per+el,la,els,les+qual/quals.

Ex:

-Desconec el motiu per què es va enderrocar la casa.

(Oració principal).Doncs

És una conjunció de tipus consecutiu. Expressa la conseqüència de l’oració principal. Una forma equivalent seria “per tant”. El “doncs” mai pot introduir una oració de tipus causal, “per tant”, no pot introduir la causa de l’oració principal.Ex:

-No va tancar la porta. Devia tenir calor, doncs.

(Oració principal)

o

-No va tancar la porta. Devia tenir calor, per tant.

(Oració principal)(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: llengües.urv.cat)!!EXERCICIS:

1.      Redacta dues oracions amb cadascun dels mots següents:

Perquè, per què, doncs.


2.      Escriu la forma correcta en cada oració:

.Aniràs al cinema? No ___________ no en tinc ganes.

.__________ no véns més d’hora?

.Ignorava el ____________ de la baralla.

.El Barça no serà campió ____________ ha perdut molts partits.

.Si finalment no ve, haurà perdut el bus, ________.

.Encara no entenia el _________ estava tan nerviós.

.Ha trencat la taula ________ s’havia enfadat.

.Sí, però, ___________ no agafes un avió?


3.      Explica la diferència que hi ha entre: perquè i per què amb alguns exemples.

4.      Quan és incorrecte emprar el doncs?

5.      Inventa un exercici amb paraules o bé oracions per treballar la present fitxa.

6.      Avalua’t: com t’han sortit els exercicis amb aquestes tres partícules? Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Com pots resoldre-les? T’ha ajudat la fitxa per perfeccionar la teva escriptura? Com?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;