dimecres, 2 de desembre del 2015

Ús de "per a". Adreçat a tot l'alumnat
Quan emprarem el "per a"?

1. Quan indiqui finalitat o destinació.

   -Aquells llibres són per a la biblioteca.

   -Et deixaré un disc per al teu aniversari.


2. Complement indirecte.

    -He lliurat la carta per a la mare.


3. Complement preposicional.

     -La Maria canta per a mi.


4. Complement del nom.

      -He obtingut la llibreta per a matemàtiques.


5. Complement d'adjectiu.

       -Aquest gelat és barat per a tothom.


6. Marques de temporalitat.

        -Faltem deu minuts per a finalitzar el partit.

        -La propera reunió estarà convocada per al dilluns.


.Casos de vacil·lació de Per i Per a:

1. En els títols, eslògans o consignes.

    -Un bitllet per (a) la independència.

    -Mestres per (a) la llibertat.


2. Marca d'opinió.

    -La pena de mort és imparcial per a mi.

    -Per a mi, el Real Madrid CF té molt bon equip.


3. Altres casos.

     -Treballa per (a) tenir diners.

     -S'esforça per (a) superar el curs.


.Per ampliar i reforçar sobre el "Per" i el "Per a":

http://blogs.cpnl.cat/elfar/files/2015/11/L%C3%BAs-de-per-i-per-a.pdf

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1051


(Material adaptat de: Servei de Llengües Modernes. UDG)

(Imatge extreta: tipos.co)
 


!!EXERCICIS:

1. Redacta sis oracions que tinguin "per a".

2. Sintetitza amb un esquema els principals usos de "per a".

3. Compara els principals usos del "per" i del "per a" i anota'ls.

4. Escriu quatre exemples on el "per a" indiqui finalitat.

5. Inventa un exercici per tal de treballar el "per" i el "per a". Cal que hi hagi oracions i no el resolguis, que ja ho farà algú altri.

6. Fòrum: t'has trobat dificultats a l'hora d'emprar el "per" i el "per a"? Quines? Com ho has solventat?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;