dimarts, 15 de desembre de 2015

Modelatge per la construcció d'arguments. El text argumentatiu. Adreçat a Batxillerat


Per tal de construir un bon text argumentatiu cal partir d’una estructura: introducció on presentes el tema sense posicionar-te, un nus on et posiciones a favor o en contra del tema, pot tenir un o més paràgrafs i finalment una conclusió, on clous el text. El text ha d’anar acompanyat per un títol original, és a dir, el títol que ningú posaria. El contingut del text ha de mostrar una estructura per paràgrafs separats per tal que entri per la vista.

A l’hora d’escriure un text argumentatiu cal primer de tot, construir bé els arguments i posicionar-se sempre, a favor o en contra, intensificant, si és el cas i sobretot exemplificant, d’aquesta manera es veurà s’aportaran proves per a la tesi i complementaran el domini en la construcció de l’argument
Cal evitar fer un abús de les generalitzacions, atès que són demostrades amb poques proves argumentals. Recorda que has de seguir els següents passos:
  

PRÀCTICA

.Escull un tema i practica amb les següents estructures per construir arguments:

1.      Estic a favor de____________________ perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________
i_______________________________, un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________ és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar_________________i__________________.2.      Em posiciono /estic a favor de/ em sembla correcte que/ veig perfecte que/en contra/No estic a favor/Em situo en l’extrem oposat quan parlem de en contra/No estic a favor/Em situo en l’extrem oposat quan parlem de____________________  perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________
i_______________________________, un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________, és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar_________________i__________________.3.      Em sembla que sobre el tema de________________________ estic a favor de/ em sembla correcte que/ veig perfecte que/en contra/No estic a favor/Em situo en l’extrem oposat quan parlem de____________________  perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________i_______________________________, un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________, és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar_________________i__________________.


4.      Des del meu punt de vista_______________ perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________
i_______________________________, un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________, és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar_________________i__________________.


5.      Tal com entenc aquest tema de_______________________ perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________
i_______________________________, un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________ és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar_________________i__________________.


6.      Veig adequat/inadequat/correcte/incorrecte que_________________________ perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________
i_______________________________, un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________ és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar_________________i__________________.7 .Em sembla correcte/incorrecte/meravellós/lamentable/prioritari/intolerable que__________________________i________________________perquè/ja que/atès que/ pel motiu/per la següent raó/a causa de/com ______________________________________ i de la següent manera______________________________per això/d’aquesta manera/ crec que_________________________________i un bon exemple d’això/per exemple/per exemplificar/a tall d’exemple/així com/com a mostra/d’aquesta manera/en aquest sentit__________________________________________ és a dir/en altres paraules/cal destacar també/cal fer una especial referència en/cal insistir en/convé destacar/convé subratllar____________i__________________.


(Imatges extretes de: català-2-eso.blogspot.com, auladecatala.com, slideshare.net, imujer.com)


.Enllaços que t’ajudaran a entendre i construir el text argumentatiu:


ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ

1.      Explica què és un text argumentatiu i quina és la seva finalitat.

2.      Quins són els tipus de connectors que empraràs en la construcció del text argumentatiu? Esmenta’ls i escriure-ne cinc exemples de cada.

3.      Escull dos temes i redacta un argument a favor i un altre en contra de cadascun.


4.      Fòrum: quines dificultats tens a l’hora de construir un text argumentatiu i per què? Raona la teva resposta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;