dijous, 17 d’octubre de 2013

El gènere teatral. Adreçat a tot l'alumnat.


La dramàtica és un gènere que tant el podem trobar escrit en prosa o en vers. Els personatges representen les accions, que després i si es dóna el cas, podem trobar transcrites en paper, com a obra escrita.

Els textos teatrals sempre són textos que estan preparats per a ésser representats, llavors, sovint s’aportarà informació sobre els personatges, com han de vestir, els estats d’ànim en determinats moments, així com també es podrà aportar informació sobre el tipus d’il·luminació, escenografia, entre d’altres, però no en totes les obres trobarem recomanacions sobre la il·luminació o l’escenografia, també els tècnics i la directora han de tenir més llibertat acció!

El teatre és el gènere literari més antic, els grecs i els romans ja en feien, i la prova d’això és que arreu podeu trobar teatres, per exemple el de Mèrida n’és un i el teatre romà de Tarragona n’és un altre.


Dins el gènere teatral, podem trobar tres grans gèneres:

.La tragèdia: els seus orígens els trobem dins de la cultura grega. Allí trobàvem uns déus i uns personatges que llençaven profecies i encaminaven a l’heroi o heroïna cap a un destí fatal. La temàtica de la tragèdia és destacada i els autors de tragèdies empraven un estil elevat, culte i poètic. La tragèdia té un desenllaç trist, acabava sempre malament, és força més real.

.La comèdia: és el gènere teatral que mostra un divertimento, allò còmic, amb uns personatges que poden ésser del poble i ubicats en situacions del dia a dia. La comèdia sempre té un final feliç, tot i que, a la vida no sempre tot és del color rosa.

.El drama: és el gènere que està a cavall de la tragèdia i de la comèdia, és a dir, barreja elements d’ambdós gèneres anteriors, tindrà parts més serioses i d’altres de més divertides. S’inspira en els personatges quotidians que apareixien a la comèdia i en situacions reals, que poden succeir en la vida i de la tragèdia n’agafa els temes que tracta més transcendents. També hi podrem veure emocions, sentiments… Ah, sí, té doble possibilitat de desenllaç, de vegades acabarà bé i d’altres malament, segons com ho vulgui la directora. Sempre deixa les emocions en solfa de l’espectador.


ESTRUCTURA DEL TEXT TEATRAL

En una obra teatral escrita podem trobar els següents elements:

.Actes: cadascuna de les parts de l’obra teatral escrita. Els actes són l’eix vertebrador que marca el desenvolupament de l’acció, emmarcada dins d’un temps i d’una acció.

.Escenes: petits capítols que trobem dins de cada acte i que varien d’una a l’altra.

.Fitxa dels personatges: sempre apareix en la introducció de l’obra i aporta una mica d’informació per tal que el lector no es perdi o es confongui. Val a dir, que en obres molt llargues o en d’altres que continguin molts personatges, alguns autors també ho fan, en són un exemple: Agatha Christie o Ken Follett.

.Els personatges: sempre parlen després del seu nom, que apareix en majúscula.

.El narrador: aporta informació bàsica per a l’acte i les escenes, parla entre parèntesis ().

.Les acotacions: són les aportacions que l’autor del text fa per a la seva representació i són essencials seguir-les per representar fidelment l’obra.

Ex: (ara marxa enfadat i de pressa)

Al costat de cada personatge s’hi aporta el paper que juguen o trets identificatoris. Apareixen llistats un sota l’altre o de vegades en format de doble columna. Sempre apareixen del més important al que ho és menys.

L’ESCENARI TEATRAL

Aquí hi entren en joc els llums, el teló, el so, l’atrezzo, que són tots els elements indispensables per a l’escenificació de l’obra: els vestits, la taula, les cadires, el decorat…

Ah, sí, avui dia, en algunes obres de teatre fins i tot, fan intervenir al públic, i els personatges es passegen entre els assistents.

 N.B. Sabies que una pel·lícula no deixa de ser una obra de teatre portada a la gran pantalla i que abans un guionista n'ha fet el guió teatral, per representar-se després?

(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: parnaseo2.uv.es)

 !!EXERCICIS:

1.      Explica la diferència que hi ha entre la comèdia i la tragèdia amb les tres principals característiques de cadascuna.


2.      Escriu el nom de dos textos teatrals de comèdia i dos de tragèdia. No t’oblidis d’anotar el seu autor o autora.

3.      Cerca per Internet un exemple de fragment teatral. Enganxa’l aquí i anota el títol de l’obra i la pàgina web d’on l’has tret.


4.      Crea una petita escena teatral on intervinguin dos personatges. Tens llibertat per escollir una comèdia, tragèdia o drama.

5.      Amplia la informació sobre l’atrezzo.


6.      Fòrum: Vas al teatre? Amb els pares, amics o amigues, escola o institut? Quines són les obres que t’agrada veure? Què t’atreu del teatre i per què? T’atreviries a participar en una obra de teatre?  Trobes complicat aprendre’s el paper d’un personatge? Raona les teves respostes.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;