divendres, 7 de gener de 2022

El diccionari. Tipus de diccionaris. Les noves tecnologies. Adreçat a tothom

Els diccionaris són eines de consulta per a resoldre els dubtes que generen les paraules als lectors/es.

És la lexicografia la branca dins de la lingüística que s’encarrega del lèxic i de l’elaboració dels diccionaris.

En les primeres pàgines dels diccionaris hi trobem diferents instruccions sobre com hem d’emprar-los. És fonamental consultar-les.

L’entrada d’una paraula en un diccionari proporciona abundant informació, apareix de manera ordenada i a més, està representada per diferents tipus de lletra: negreta, rodona, cursiva. Hi podem trobar la definició del mot, les diferents accepcions (significats del mot), però també hi apareix la categoria gramatical, exemples, abreviatures referents a l’ús de les paraules, entre d’altres.

rubor

1 m. o f. [LC] Vermellor que apareix a les galtes, a la cara, per un sentiment de vergonya, de confusió o de modèstia.

2 m. o f. [MD] Vermellor de la pell deguda a una inflamació.

[Diec2]

Quan cerquem un mot al diccionari, hem de tenir present que els verbs sempre hi apareixeran en infinitiu, i els substantius i els adjectius, en masculí o femení singular. També observarem que les paraules es troben endreçades alfabèticament i organitzades de la següent manera:

.Si hi ha dues paraules que comencen per la mateixa lletra, cal mirar la segona; si la segona lletra també coincideix, cal fixar-se en la tercera, i així successivament.

.La Ç s’ordena com si fos una C.

.La L·L s’ordena com si fos una LL.

.El guionet no es té present per a ordenar un mot de manera alfabètica.

.Quan dues paraules únicament es diferencien per l’accent gràfic, la paraula que no porta accent va primer.


TIPUS DE DICCIONARIS

Tot dependrà de la consulta que volem fer, per escollir un diccionari o bé un altre. Veiem els principals diccionaris que existeixen:

.Diccionari monolingüe o de la llengua:

Presenta l’ordenació alfabètica dels mots d’una llengua amb les corresponents definicions. N’hi ha de bàsics, i d’altres més extensos, emperò, sempre basats amb el diccionari normatiu redactat per l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC).

.Diccionari bilingüe, trilingüe o multilingüe:

Aporta l’equivalència dels mots en una altra llengua.

.Diccionari etimològic:

Documenta l’origen i l’evolució dels mots.

.Diccionari ideològic:

Endreça els mots per àrees de significat.

.Diccionari visual:

Mostra les paraules acompanyades d’il·lustracions d’una manera molt didàctica.

.Diccionari invers:

Recull els mots ordenats alfabèticament a partir de les terminacions.

Ex: cotse (estoc).

.Diccionari de sinònims:

Permet trobar les paraules amb un significat equivalent.

Aquest diccionari també inclou els antònims: mot amb significat contrari al que cerquem.

.Diccionari de frases fetes, locucions, refranys:

Inclou el repertori de refranys i locucions amb equivalència a una altra llengua.

.Diccionari ortogràfic i de pronúncia:

Resol els dubtes sobre escriptura i pronúncia d’una paraula, així com també de la seva partició sil·làbica.

.Diccionari enciclopèdic:

Abasta informació sobre tots els àmbits: humanístic, científic, esportiu, cultura, etc.

.Diccionari temàtic o especialitzat:

Inclou el lèxic propi d’un determinat saber: mitologia, sociologia, hoquei, música, gentilicis, termes literaris, trànsit, policial, de rima, de les llengües d’Europa, entre d’altres.

.Diccionari de dificultats:

Aplega els mots que presenten una dificultat d’ús o els emprats de manera errònia.

.Diccionari del català popular i d’argot:

Aporta el llenguatge col·loquial i els anomenats termes “tabú”.

.Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques:

Recull termes i modismes de la llengua llatina que romanen en la llengua catalana.

.Diccionari de barbarismes:

Enclou les paraules i expressions que no són correctes en català actual.


EL DICCIONARI I LES NOVES TECNOLOGIES

En els darrers anys, en el mercat hi podíem trobar diccionaris en suport CD-ROM, que finalment, han anat desapareixent, o dins de la xarxa telemàtica. Et presentem algunes adreces de diccionaris que pots consultar en línia:

.DIEC:

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

https://dlc.iec.cat/

.Gran diccionari de la llengua catalana:

Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana.

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027821

.Cercaterm:

Consultes terminològiques en línia. No és ben bé un diccionari, sinó una base de dades terminològica que conté tant neologismes, mots nous, com les respostes a consultes terminològiques.

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm

.Diccionari català-castellà i castellà-català en línia, entre d’altres diccionaris de castellà a una altra llengua.

https://www.diccionarios.com/

https://www.diccionaris.cat/

.Diccionari català-valencià-balear:

Diccionari descriptiu i etimològic que vol recollir tot el cabal lèxic del català.

https://dcvb.iec.cat/

.Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany:

Aporta el significat de la paraula i la seva equivalència en d’altres llengües.

http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

.Diccionari Glosbe:

Inclou totes les llengües en un sol lloc, fins i tot, el llatí i el grec.

https://ca.glosbe.com/la/ca


N.B. Més pistes sobre els diccionaris a:

http://www.recursosperiodisticos.com/diccionaris-catala-recull/

 

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Ampliació: Josep Maria Corretger)

(Imatge extreta de: Ara Balears)

 

EXERCICIS:

1. Escull cinc diccionaris tractats en aquesta fitxa i esmenta una pàgina web o bé un diccionari en format paper que exemplifiqui cadascun dels escollits.

2. Esmenta quin tipus de diccionari hauràs d’emprar si...

.Cercar una paraula equivalent a la teva llengua:

.Conèixer l’origen d’una paraula:

.Saber com s’escriu aquella paraula en castellà:

.Trobar la paraula equivalent catalana en alemany:

.Buscar la paraula amb una il·lustració que ajudi a entendre el seu significat:

3. Aporta sinònims del mot:

Esclarir:

4. Ordena els següents mots alfabèticament:

Col·lidir, collarí, collita, col·locat, colltorçar, coliflor, cola.

5. Si et donem la paraula pintàvem què hauràs de cercar al diccionari per a trobar-la i per què?

6. Esmenta en quin diccionari trobaràs els mots següents:

Dominguero:

Facta non verba:

Catàfora:

7. Fòrum: cerques assíduament al diccionari? Quin diccionari empres més i per què? És útil utilitzar un diccionari? Per què?

  

 

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;