divendres, 14 de desembre del 2018

Entre si... o entre sí... Adreçat a tothom

La partícula «si» sovint ens comporta una sèrie de dubtes, si la partícula en qüestió porta accent o no en una oració. Per tenir clar aquest dubte caldrà anar a revisa la llista de paraules de l’accent diacrític. Ho veiem!

.Sí:

.S’accentua únicament quan és un adverbi d’afirmació.

Ex:
-Què podràs anar a comprar pa? Sí, hi aniré.
-Podràs estudiar per la tarda? Crec que sí.


.Quan implica una afirmació.

Ex:
-Sí, ja ho sabia. Vaig escoltar-ho a les notícies.
-Em va donar el sí, però encara dubtava.

Aquest «sí» s’accentua atès que és afirmació, la interrogació necessita una resposta de «sí» o «no»..Si:

.No porta accent quan té funció de condició, és a dir, «si no faig allò...», «si no fos per...», una part de l’oració està subordinada a una cosa anterior i que podem no saber o al que vindrà després.

Ex:
-No sé si em menjaré el gelat.
-Si que has arribat d’hora.


.Quan és un pronom reflexiu o recíproc.

Ex:
-Es mira a si mateix.
-En Martí sempre parla de si mateix.


.La nota musical «si».

Ex:
-Aquell pianista no recordava la nota si.
-L’escala musical fa do, re, mi, fa, sol, la, si, do.


.Amb el significat «d’interior».

Ex:
-Visqué en el si d’una família honrada.
-En el seu si individualitzat hi ha un cert egoisme.


!Poden fer dubtar expressions com:

-Per les tardes es connecten entre si.

Aquest «si» tot i que pot sembla poc genuí en català, és correcte, a més, es pot confondre amb un «sí» afirmatiu, de fet no ho és, perquè la sentència no té resposta de «sí» o «no».


!L’expressió en plural «sís»:

Quan no es faci referència al numeral sis (6), «sís» s’accentuarà perquè acaba en vocal més essa.!Ara pots ampliar informació clicant al següent enllaç:
(Imatge extreta de: El País)!!EXERCICIS:

1. Realitza un petit resum sobre els usos de «sí» i «si».

2. Escriu tres oracions amb «sí» i tres més amb «si».

3. Cerca en un llibre o per la xarxa telemàtica quatre oracions amb «sí»/«si» i reflexiona sobre si són correctes o no i el perquè.

4. Subratlla la forma correcta de les següents oracions:

.(Si / Sí) puc venir vindré d’hora, sinó no m’esperis.
.Finalment, et vas comprar el llibre? (Sí / Si) vaig fer-ho i amb molt de gust.
.No es va adonar (si / sí) s’havia deixat el mòbil a casa.
.Les germanes bessones es miraven entre (sí / si).
.(Sí / Si) no fos per tu no m’hauria enamorat de nou.
.Vota pel (sí / si) a la democràcia.
.En aquelles reeleccions van haver-hi molts (sís / sis) favorables a la proposta.
.A veure (sí / si) puc anar a fer-me una neteja de toca.

5. Crea una gamificació per treballar el «sí» i el «si» a l’aula, emperò, no la resolguis, que ja ho farà algú altri.

6. Explica quina és la teva estratègia per tal d’escriure correctament el «sí» i el «sis».

7. Cerca quatre cartells on aparegui «sí» o «si» i medita si són correctes o no i per què.

8. Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Què t’ha costat més d’entendre i per què? Què has de recordar i que et serà útil per al dia de demà?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;