dimarts, 29 de maig de 2018

El gènere de l'adjectiu. Adreçat a tothom


Els adjectius són les paraules que ens donen informació sobre alguna característica del nom, el qualifiquen. D’aquesta manera, els adjectius concorden amb el nom en gènere i nombre.
Ex:
taula ampla, cos estret, samarreta vermella, cotxe luxós.

Si ens endinsem en el gènere trobarem que els adjectius poden ser d’una o de dues terminacions.

.Els adjectius de dues terminacions:
Són els que tenen una forma per al masculí i una altra per al femení. La majoria dels adjectius que existeixen tenen dues terminacions.

-En termes generals, els adjectius femenins es formen afegint una -a al masculí:

MASCULÍ + A= FEMENÍ
Ex:
gos / gossa; sonor / sonora; professor / professora...

Aquesta regla pot generar els mateixos canvis ortogràfics que apareixien en el cas dels substantius:
bo---bona; pobre---pobra; flonjo---flonja; europeu---europea; tou---tova; mut---muda; poruc---poruga; anàleg---anàloga; rus---russa; nul---nul·la; ranci---rància; genuí---genuïna;

-També canvis de -ig per -j- o -tj-; c per qu: boig---boja; roig---roja; lleig---lletja...

-D’adjectius de dues terminacions són:
trist / trista; roí / roïna; comú / comuna; covard / covarda; cortès / cortesa; verd / verda; gris / grisa;

.Els adjectius d’una terminació:
Són els adjectius que tenen una sola forma i la mateixa per al masculí i per al femení. Aquests adjectius acaben amb les terminacions:

-e
jove, alegre, feble...

-a
belga, persa...

-ble
amable, lloable, feble...

-al, -el, -il
lleial, rebel, fàcil...
Excepte:
mal/mala;
anòmal/anòmala;
paral·lel/paral·lela;
tranquil/ tranquil·la.

-ar, -or
regular, menor...
Excepte:
car/cara; avar/avara;
rar/rara; sonor/sonora...
-aire
xerraire, cantaire...

-ista
pessimista, egoista...

-ant, -ent
Amargant, prudent...
Excepte:
sant/santa; atent/atenta;
content/contenta;
Els finalitzats en -lent:
lent/lenta; calent/calenta;
dolent/dolenta...

.També podem trobar un altre cas d’adjectius finalitzats en -aç, -iç, oç que tenen una terminació en singular, però dues terminacions en plural. Per exemple:

un home capaç ---------- una dona capaç----------uns homes capaços------------unes dones capaces
un dia feliç--------------- una tarda feliç------------uns dies feliços----------------unes tardes felices
un nen precoç------------ una nena precoç---------uns nens precoços-------------unes nenes precoces

.Molts adjectius que acaben amb -e àtona fan el femení canviant la -e per la -a. 
Per exemple:
ample/ampla; pobre/pobra;
Tanmateix, en podem trobar d’altres d’invariables com: rude, ferotge.

!Podeu ampliar informació en el següent enllaç:
(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: Aula de català)

!!EXERCICIS:
1. Classifica els següents adjectius segons siguin d’una terminació o de dues.
Estret, poruc, nul, lleig, cantaire, feliç, fàcil, fracàs.

2. Explica la diferència que hi ha entre els adjectius d’una i de dues terminacions. Esmenta exemples.

3. Escriu el femení dels següents mots:
rondinaire, ros, pessimista, amable, belga, llarg, anàleg, genuí, covard, simpàtic.

4. Redacta vuit oracions amb adjectius d’aquesta fitxa.

5. Autoavalua’t: amb quines dificultats t’has trobat i per què? Sabries explicar el gènere de l’adjectiu a un company que aquell dia no ha pogut assistir? Com ho faries?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;