diumenge, 2 de desembre de 2012

Pràctica de correcció. Adreçat a Batxillerat.


ELS ESPORTS FAVORITS

El primer esport que m’agrada més es el patinatge. Vaig estar quatre anys patinant, i m’ho vaig pasar mol bè. Avegades quan no fiquen res a la televissió que m’agrada ho veig peró molt.

El segon esport que m’agrada és la piscina. Aquest any estic fen piscina i el pasat tambè. No o veig per la televisió per que no m’agrada molt. Quan o fai si pero quan o tin que veure per la televisio no.

El tercer esport que m’agrada es el tenis. No he fet mai tenis. He fet “FRONTÓN” que es com el tenis pero tens de donar-li a una pared. Avegades vec el tenis per la televisio.

El quart hi últim deport que magrada es el fútbol. Sempre ho veig per la televisiò i avegades jugo en vacances o quan m’aburro mol jugo amb el mau germà.

Conclusió: M’agrada molts els esports i els que més me agraden son: patinatge piscina tenis i funbol.


N.B. El text era aquest, sí que he exagerat alguns errors ortogràfics i alguna parauleta de lèxic, però era així.


(Imatge extreta de: servicio de noticias LS1)


!!EXERCICIS:
1-Escull un paràgraf i corregeix tots els errors que vegis, ja siguin de puntuació, ortografia o de lèxic. Pensa en coses de forma del text.
2-Reflexiona sobre els errors que has trobat i explica perquè s'han pogut cometre.
3-Proposa un exercici similar sense resoldre'l, ja ho farà un altre alumne.

16 comentaris:

Alexandra Ponce Gómez ha dit...

1.
He triat el quart paràgraf:
El quart i últim deport que m’agrada es el futbol. Sempre ho veig per la televisió i a vegades jugo en vacances o quan m’avorreixo molt jugo amb el mau germà.

2.
Crec que els errors que he trobat s’han comès per no saber escriure bé, hi ha moltes faltes d’ortografia i d’adequació al tex a l’hora d’escriure.
També he vist que hi ha manca de coherència a altres paràgrafs del text.

3.
Corregeix el text següent:

L’"indagador" es va acostar respectuosament al "deixeble" i li va preguntar-li: «Quin és el sentit de la vida humana?».

El "deixeble" va consultar les paraules escrites del seu "mestre" i ple de confiança va respondre amb les paraules del mateix "mestre": «La vida humana no es mes que l’expresió de l’exuberancia de Deu».

Quan l’"indagador" va trobar el "mestre" en persona li va fer la mateixa pregunta; i el mestre li va dir: «No ho se».

Sayla ha dit...

1-Escull un paràgraf i corregeix tots els errors que vegis, ja siguin de puntuació, ortografia o de lèxic. Pensa en coses de forma del text.

Primer paràgraf:
L'esport que més m’agrada és el patinatge. Vaig estar quatre anys patinant i m’ho vaig passar molt bé. De vegades quan no donen res a la televisió que m’agradi ho veig molt sovint.

2-Reflexiona sobre els errors que has trobat i explica perquè s'han pogut cometre.

Respecte al tema de l'estructura del text faltaria una introducció.

“El primer esport que...” queda malament. Té sentit en citar-hi més, però no per començar (per culpa de la falta d'introducció).
"És" va amb accent quan és del verb i per tant no del pronom.
La coma entre “patinant” i “i m'ho...” sobra ja que no hi ha cap descans i l'oració continua.
Passar va amb doble S.
"Molt" va amb T al final.
"A vegades" va separat i el corrector de Softcatalà em diu que és “de vegades” així que pensaré que “a vegades” és un castellanisme.
Diria que “fiquen” és una expressió col·loquial. L'he canviat per “donen”. També podria ser “emeten”.
"Televisió" va amb una S.
"M'agrada" és incorrecte. És "m'agradi".
El "peró" és incorrecte per culpa de l'accent. És "però". L'expressió l'he canviat perquè em semblava mal sonant. En el seu lloc he situat un sinònim, "sovint".

Sayla ha dit...

Sóc en Francesc Saló de 2nF.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Alexandra,

Correccions:

esport, és (verb 'ser', pronominalitza 'ho és'), el veig, per vacances, meu.

La resta bé.

Exercici 2:

Bé, cal corregir 'text'.

Exercici 3:

Correcte, caldria que citessis d'on has tret el text i el seu autor.

L'únic que és copiat d'internet, vull que tu hi possis imaginació.

Tens dos positius per aquesta fitxa.

Gràcies per participar!

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Francesc,

Correccions:

fan res, ho torno a practicar.

(Cal arreglar l'acabament de la primera frase perquè no té sentit).

Exercici 2:

'A vegades / de vegades', totes dues són vàlides, com 'tisora / estisora' i tantes altres.

'm'agrada' és correcta.

La resta bé.

Tens dos positius per la fitxa.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Francesc,

Pensa a signa la fitxa.

T'encoratjo a seguir participant al blog i perfeccionaràs l'escriptura. Pots fer fòrums o exercicis.

Salutacions.

JM.

Unknown ha dit...

1- He triat el segon paràgraf:
El segon esport que m’agrada és la piscina. Aquest any estic fent piscina i el passat també en feia. No ho veig per la televisió perquè no m’agrada molt. Quan ho faig sí, però quan ho tinc que veure per la televisió no.
2-
En la segona frase després del primer punt s’han comès bastantes faltes d’ortografia: fen, del verb fer, a la primera persona del singular del present d’indicatiu sempre va amb t final. Passat, com que la s és sorda es dobla la s. L’accent de també, és tancat, ja que està composta de ‘bé’. Després del segon punt, apareix una o, que és un verb conjunt amb el veig, i per això es converteix amb ho veig. I televisió, porta accent tancat, ja que és una paraula aguda acabada en vocal.
3-
Laltre dia vai anar a comprar el pa i un avi sem va apropar per diguerem que sem havia caigut una fotografia de la buxaca. Li vaig donar les gracies.

Oriol Martínez Agustín ha dit...

1.
1- El quart i últim esport que m'agrada és el futbol. Sempre el veig per la televisió i a vegades hi jugo de vacances o quan m’avorreixo molt, jugo amb el meu germà.


2.
El text sembla escrit per un nen petit degut a les faltes comeses: castellanismes, accentuació, adequació i contingut del text.


3.
Rectifica els errors

Buenu avuí parlare de un tema que magada molt: CARNABAL!! Eixi doncs procediré a parlar-vo's del disfràs que més magrada. El mes guay es el de bumberu, pero si aquet porta una manguera y ba ben empapat. Tambe magrada que portin extintors i ma mullin d'aspuma. En fí la meva ninyera m'hi porta cada any i ens u passem mol bé. Ah! El que menys magrada es el de metjesa perque vaig agafar el sarrampió i em van possar una injicció.

diegoo ha dit...

1-Escull un paràgraf i corregeix tots els errors que vegis, ja siguin de puntuació, ortografia o de lèxic. Pensa en coses de forma del text.
El quart i últim esport que m’agrada es el Fútbol. Sempre ho veig per la televisió i de vegades jugo en vacances o quan m’avorreixo molt, jugo amb el meu germà.


2-Reflexiona sobre els errors que has trobat i explica perquè s'han pogut cometre.
Deport – esport: es possible que s’hagi pensat en el castellà.
Magrada –m’agrada : no a tingut en compte l’apostrof.
fúbol – Fútbol: l’accent es obert y no tancat. S’ha confos amb el castellà.
Televisiò – televisió : s’ha confos amb el castellà. L’accent es tancat.
Avegades – A vegades: no a separat les paraules.
M’aburro – m’avorreixo: això es altre cas de castellanisme.
Mol – molt: s’ha deixat la “t” final, potser per un tema de fonètica.
Mau – meu : potser amb un tema se fonètica també però no el tinc clar. .

3-Proposa un exercici similar sense resoldre'l, ja ho farà un altre alumne.

Ola em dic viel , el meu gos se diu carmelo y es molt grand y negre sempre juega en el meu patio i tots els matins lo porto a donar un paseig per el cami que esta tras casa de la ana.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Lydia,

Correccions:

No el veig (l'esport), he de veure.

La resta tot correcte, posant tres positius.

T'encoratjo a seguir participant.

Gràcies.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Oriol,

Correccions:

a causa de (no 'degut a', castellanisme).

Tens dos positius per aquesta fitxa. Corregeix els errors a la llibreta d'aula.

Una abraçada.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Diego,

Correccions:

és (verb 'ser'), futbol (aguda en català), el veig, per vacances, ha tingut, l'apòstrof, ha separat, confós, és un altre cas, de fonètica, pot ser és, no ho tinc clar.

Tens tres positius per la fitxa, gràcies per participar.

Corregeix els errors a la llibreta.

JM.

Àlex ha dit...

1-Escull un paràgraf i corregeix tots els errors que vegis, ja siguin de puntuació, ortografia o de lèxic. Pensa en coses de forma del text.

El tercer esport que m’agrada més és el tennis. No l’he practicat mai, però he practicat el frontó que es practica com el tennis però has de tocar la paret amb la pilota. De vegades, miro tennis per televisió.


2-Reflexiona sobre els errors que has trobat i explica perquè s'han pogut cometre.

-Per coherència amb els anteriors paràgrafs he afegit l’adverbi ‘més’ a la primera frase.
-“Tenis”, en català, s’escriu amb dues ‘n’.
-‘No he fet mai tenis’ l’he substituït per l’expressió ‘No l’he practicat mai’ perquè el verb practicar és el més adient i no tant genèric com ‘fer’.
-Per la mateixa raó he substituït ‘He fet’ i “FRONTÓN” l’he canviat per el mot català ‘frontó’.
-He substituït ‘que es com’ per ‘que es practica com’ per, una altre vegada, utilitzar el verb ‘practicar’ que s’hi escau més.
-‘Pero’ l’he canviat per ‘però’ perquè és una falta ortogràfica.
-‘Tens’ l’he canviat per ‘has’ perquè la perifrasi d’obligació en català es construeix amb el verb ‘haver’ en lloc de ‘tenir’.
-Canvio ‘donar’ per ‘tocar’ perquè en català el verb ‘donar’ no vol dir tocar com en el cas del castellà.
-‘Pared’ en català acaba amb la lletra ‘t’ (paret).
-He canviat ‘A vegades’ per ‘De vegades’ que és l’expressió correcta.
-He canviat ‘vec’ per ‘miro’ perquè veure s’utilitza per expressar l’acció de mirar sense voluntat. Miro, en canvi, implica voluntat.
-He suprimit l’article ‘la’ que no és necessari.
-He substituït ‘televisio’ per ‘televisió’ perquè ‘televisio’ és una falta ortogràfica.


3-Proposa un exercici similar sense resoldre'l, ja ho farà un altre alumne.

Em anat am el meu primo al desguaç que esta ha la esquina de la meva casa. Per busca unas peçes que ma ‘n sacat del meu cotche. O he denunciat a la poli i ens an dit que tenim que tenir paciencia i que ja ens picaran per telefón. Em trovat una pesa rota i estropellada per si un caso no en trovem una altre. De tant caminar ens an sortit ampolles als peus.

Àlex Palouzié Civit

Unknown ha dit...

1-Escull un paràgraf i corregeix tots els errors que vegis, ja siguin de puntuació, ortografia o de lèxic. Pensa en coses de forma del text.

El tercer esport que m’agrada es el tenis. No he fet mai tenis. He fet “FRONTÓN” que es com el tenis pero tens de donar-li a una pared. Avegades vec el tenis per la televisio.

Falta - Correcció
. es - és
. tenis - tennis
. pero - però
. avegades - a vegades
. vec - veig
. telivisio - televisió
. tens de - has de
. FRONTÓN - frontó
. pared - paret

Altres correccions:

El tercer esport que m'agrada és el tennis, encara que no n'he fet mai. Jo el que he fet és frontó, que s'assembla al tennis encara que has de colpejar una paret. A vegades el veig a la televisió.


2-Reflexiona sobre els errors que has trobat i explica perquè s'han pogut cometre.

La majoria d'errors són per manca de riquesa del català, encara que hi han alguns d'altres que es podrien arribar a entendre com la confusió del pronom reflexiu (es) amb la tercera persona del verb ser (és). Dos errors són a causa de castellanismes com tens de (tienes que) o frontó (frontón) i també paret (pared). Deixant de banda els errors ortogràfics, ens fixem en que el text té manca de connectors, d'estructura i de puntuació; aquests també són deguts a falta de coneixements de la llengua.

3-Proposa un exercici similar sense resoldre'l, ja ho farà un altre alumne.

Corregeix els errors de les següents frases:

1-De tú depen el futur dels teus fills.
2-Per comprar bacallat d'oferta faci la cola sisplau.
3-Quasi no hi arribe a temps a renovar el segur del cotxe
4-Aquesta no es la manera correcta de dir ho.
5- Inclús vaig haber de repararme la meua rentadora.
6-N'hi ha moltes dones entre d'altres nens.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Álex,

Exercici 1:

Cal que cerquis sinònims de 'practica' perquè es repeteix tres cops en una línia.

Exercici 2:

Correccions:

pel (mai: 'per el').

Tens quatre positius per la feina.

Gràcies per participar.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Javier,

Exercici 1:

Gairebé tot està malament, cal que ho revissis, repeticions de mots, ortografia. Dóna-li una altra ullada.

Ara veig que la segona revisió si que l'has encertat!

Exercici 2:

Bé, però tant pots escriure 'tenis' com 'tennis', el mateix passa amb 'tisora' i 'estisora' i algunes més.

Tens tres positius pel teu bon treball a la fitxa.

Gràcies per participar!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;