dissabte, 19 de desembre de 2009

Ortografia de la O i la U. Els pseudoderivats. Adreçada a Batxillerat i PPAS.


Hi ha una sèrie de mots cultes que s'anomenen pseudoderivats, és a dir, falsos derivats, que no s'escriuen igual que els mots de la seva família, perquè provenen directament del llatí i no de mots catalans. Cal tenir molta cura amb aquestes paraules. Sempre surten als exàmens.

.boca: boqueta, bocassa, però: bucal.

.cor: corbat, però: curvatura, curvilini.

.córrer: concórrer, però: concurrència, ocurrència.

.doble: doblar, però: duplicitat, duplicar.

.dolç: endolcir, dolcesa, però: dulcificar, edulcorar.

.jove: jovent, joventut, però: juvenil.

.moc: mocar, mocós, però: mucosa, mucositat.

.món: rodamón, però: mundial, tercermundista.

.nodrir: nodriment, però: nutrició, nutrient, nutritiu.

.ortiga: ortigós, però: urticària.

.ploma: plomatge, però: plumífer.

.pols (el): polsera, però: pulsació.

.pols (la): espolsar, polseguera, però: pulverulent.

.sorgir: ressorgir, però: insurgent.

.títol: subtítol, però: titular, titulació, subtitular.

.volcar: volcànic, però: vulcanisme, vulcanòleg.

N.B.És un repàs per ampliar o reforçar informació complementària a l'explicació d'aula.

!!EXERCICI:
-Escriviu vuit oracions on apareguin falsos derivats (paraules en negreta).

-Completa els elements buits amb O/U segons on calgui:
v_lcanisme, v_olcar, tit_lar, s_rgir, ins_rgent, p_lsera, p_lseguera, pl_ma, m_cosa, j_vent.

d_plicitat, n_trició, end_lcir, d_lcesa, v_lcanòleg, b_cal, b_lcar, c_rvilini, ins_rgent, tít_l.

4 comentaris:

Eva Marin Garcia ha dit...

-Escriviu vuit oracions on apareguin falsos derivats (paraules en negreta).
El dentista m’ha recomanat que utilitzi l’elixir bucal.
La curvatura d’aquella columna farà que l’edifici caigui.
El promotor d’aliments s’ha quedat un duplicat de la factura.
Per fer més dolç el pastis el varem edulcorar.
L’Anna Obregon vesteix massa juvenil i això que té més de cinquanta anys.
Aquell aliment és més nutritiu que els pastissets.
La titulació que tens no és l’adequada per aquest lloc de treball.
La pulsació es pot accelerar per raons externes o internes.


-Completa els elements buits amb O/U segons on calgui:
vulcanisme, titular, sorgir, insurgent, polsera, polseguera, ploma, mucosa, jovent.

duplicitat, nutrició, endolcir, dolcesa, vulcanòleg, bucal, bolcar, curvilini, insurgent, títol.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Eva!
et corregeixo els errors:

pastís, vàrem. La resta molt bé.

Gràcies per participar.

JM.

Unknown ha dit...

Ingrid Vizcaino Moreno
1BATX C Nocutrn

-Escriviu vuit oracions on apareguin falsos derivats (paraules en negreta).

1- Van duplicar les audiències.
2- Va tenir l'ocurrència de fer-ho.
3- És un pais tercermundista.
4 - Té una curvatura important.
5- Has de tenir una bona nutrició.
6- Té la pulsació molt baixa.
7- És el titular de l'equip.
8- Aquest noi vol ser vulcanòleg.


-Completa els elements buits amb O/U segons on calgui:

vulcanisme, volcar, titular, sorgir, insurgent, polsera, pulseguera, ploma, mucosa, jovent.

duplicitat, nutrició, endolcir, dolcesa, vulcanòleg, bucal, bolcar, curvilini, insurgent, títol.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Íngrid,

Correccions:

país.

Els dos exercicis són correctes. Tens dos positius!

Gràcies per participar en aquesta fitxa!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;