dilluns, 30 de novembre de 2009

RECORDATORI DE NORMES ORTOGRÀFIQUES BÀSIQUES: adreçat a tot l'alumnat.


RECORDATORI DE NORMES ORTOGRÀFIQUES BÀSIQUES

LLENGUA CATALANA
1. Escriviu “i”, i no –y.
2. Accentueu sóc, és i són.
3. Verb HAVER amb –h i en –v.
4. L’imperfet dels verbs de la 1a conjugació acaba en –ava.
5. Les combinacions correctes són :
–MB, -MP, -NV.
6. Accentueu les paraules agudes acabades en vocal i les esdrúixoles.
7. Poseu majúscula després de punt i majúscula en els noms propis.
8. No poseu “,” entre subjecte i verb.
9. Eviteu el llenguatge de mòbils (sms).
10. No barregeu lletres majúscules i minúscules en les paraules.
11. Plurals en –ES.


LENGUA CASTELLANA
1. Escribir “y” y no –i.
2. No acentuar es ni son.
3. Verbo HABER con –h y con –b.
4. Imperfecto de los verbos de la 1ª conjugación termina en –aba.
5. Las combinaciones correctas son: –MB, -MP, -NV.
6. Acentuar las palabras agudas terminadas en vocal y las esdrújulas.
7. Poner mayúscula después de punto y en los nombres propios.
8. No poner “,” entre sujeto y verbo.
9. Evitar el lenguaje de móviles (sms).
10. No mezclar letras mayúsculas y minúsculas en una palabra

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;