dimecres, 4 de novembre de 2009

Morfologia del substantiu: el nombre. Adreçat a tot l'alumnat.


Síntesi d'allò més destacat d'aquesta fitxa:
.Cal recordar que hi ha un sèrie d'interferències entre el català i el castellà:

1. Són masculins:

els afores, el desavantatge, el deute, el dubte, el compte, el corrent, el costum, el full (de paper), el pendent, el senyal.

2. Són femenins:

una allau, una anàlisi, una esplendor, una aroma, la claror, la dita, la remor, la resta, la síndrome.

3. Les paraules que acaben amb -aire, -ista, -cida són invariables, és a dir, tenen una única forma tant pel mascuí com pel femení.

Ex: un noi/a xerraire, un noi/a excursionista, un noi/a drapaire, un noi/a parricida.

N.B. La darrera paraula és una mica lletjota, disculpeu.

4. També hi ha mots invariables referits als animals:

Ex: rossinyol mascle / femella, formiga mascle / femella.

5. En alguns noms, el canvi de gènere comporta un canvi de significat:

-el fi: finalitat

-la fi: el final, l'acabament.

-el llum: l'aparell que emet llum.

-la llum: la claror.

-el son: el fet de dormir.

-la son: les ganes de dormir.

-el salut: la salutació.

-la salut: l'estat de l'organisme.

-el terra: el paviment, el sòl.

-la terra: el planeta.

-el pols: el batec del cor.

-la pols: les partícules.

-el clau: la peça per clavar.

-la clau: per obrir la porta.

-el pudor: la vergonya.

-la pudor: la mala olor.

-un editorial: l'article d'un diari.

-una editorial: l'empresa.

5. Les paraules que acaben amb -sc, -st, -xt, -ig tenen dues maneres de fer el plural: amb -s / -os.

Ex: disc- discs /discos, gest-gests /gestos, text-texts /textos, assaig-assaigs /assajos.

N.B. Si t'ho demanen, en un examen cal escriure les dues formes.

6. Són invariables: s'escriuen igual tant en singular com en plural:

-Els següents dies de la setmana:

El/s dilluns, el/s dimarts, el/s dimecres, el/s dijous, el/s divendres.

-Les paraules que acaben en -us:

Ex: tipus, virus, tipus... perquè provenen del llatí.

-Altres paraules:

Ex: el/s temps, el/s fons, el/s llapis. (!! MAI: llapissos, ÉS INCORRECTE).

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions utilitzant tres paraules en cadascuna que apareguin en aquesta fitxa ortogràfica.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;