dimecres, 25 de setembre de 2013

Les famílies lingüístiques. L'origen de les llengües. Adreçat a l'ESO.


Saps quantes llengües parlem al món? Més de cinc mil. El català ocupa la posició número 88 dins de la classificació mundial de les llengües més parlades, amb més de sis milions de parlants.
La diversitat lingüística:

L’origen de la diversitat lingüística parteix del mite de la Torre de Babel, emperò, és de caire mitològic: els habitants d’aquesta ciutat va desafiar a Déu en que construirien una torre tan alta que fins i tot arribarien al cel, llavors Déu els va castigar en no entendre’s i provocar aquesta diversitat lingüística que tenim avui. Ho trobem en aquest fragment del Gènesi:


 Gènesi 11,1-9


La torre de Babel
11
1 En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. 2 Els homes van emigrar des de l'orient, trobaren una plana al país de Xinar i la van poblar. 3 Llavors parlaren entre ells de fer maons i coure'ls al forn. Així començaren a fer servir maons en lloc de pedra, i asfalt en lloc de morter.

4 Després van dir:

--Vinga, edifiquem-nos una ciutat i una torre que arribi fins al cel; així ens farem un nom i no ens dispersarem per tota la terra.

5 El Senyor va baixar per veure la ciutat i la torre que construïen els homes, 6 i es digué: «Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si aquesta és la primera obra que emprenen, des d'ara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast. 7 Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s'entenguin entre ells.»

8 Així el Senyor els va dispersar des d'aquella regió per tota la terra, i van abandonar la construcció de la ciutat. 9 Per això aquella ciutat porta el nom de Babel, perquè allà el Senyor va posar la confusió en el llenguatge de tota la terra, i des d'allà el Senyor va dispersar els homes arreu de la terra.

Els lingüistes han agrupat les llengües en disset famílies lingüístiques:

Indoeuropea, Uralo-iukaghir, Caucàsica, Txuktxi-kantxatka, Altaica, Dravídica, Àustrica, Sinotibetana, Nigerocongolesa, Afroasiàtica, Nilosahariana, Khoisan, Indopacífica, Ameríndia, Esquimo-aleuta, Na-denel, Australiana.

L’indoeuropeu prové d’una llengua que es parlava en una regió propera a la plana europea, a les costes del mar Bàltic, la vall del Danubi, Ucraïna, cap al 3000-2000 aC. Per tant, gran part de les llengües d’Europa, menys el basc, l’hongarès i el finès, del sud-oest aisàtic i de l’Índia estan vinculades i deriven d’una única llengua.

La família lingüística indoeuropea està formada pels subgrups següents:

Indoirànic, antòlic, grec, albanès, bàltic, eslau, germànic i cèltic.


(Material adaptat i ampliat per Josep Maria Corretger; de DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 1r d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: vikipèdia.org. La torre de Babel, de Pieter Brueghel el Vell)

EXERCICIS:

1. Cerca quatre llengües que es parlin als següents continents:

Amèrica:

Àsia:

Europa:

Àfrica:

2.  Busca llengües que pertanyin a les famílies següents:

Indoeuropea:

3. Cerca a Internet informació d'una llengua desconeguda i realitza un petit escrit sobre ella de cinc a vuit línies. Recorda, cal que resumeixis i no facis cap còpia i enganxa.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;