dimarts, 26 de febrer de 2013

Els determinants (3). Els numerals cardinals. Adreçat a tot l'alumnat.


.Els numerals cardinals:

És molt senzill escriure'ls bé, només cal tenir en compte la regla que hom va inventar i que és bàsica per tal de fer-ho correctament:

D-U-C


.Entre desenes i unitats escrivim un guionet:

Ex:

trenta-dos, noranta-set, seixanta-u...


.Entre unitats i centenes també en posarem un:

Ex:

dos-cents, quatre-cents, cinc-cents...També convé tenir ben present que:

.Entre el número 21 i el 29, ambdós inclosos escriurem una i entre dos guions:

Ex:

21: vint-i-u.
29: vint-i-nou.
26: vint-i-sis.


.També hi ha formes masculines i femenines per als següents  numerals:

un / una, dos / dues, cent / centes.

Ex:

una noia, són les dues, dos nois, dues-centes participants..Cal tenir cura de l'escriptura dels següents mots i que són font de moltes faltes:

1000000: un milió.

1000: mil o un miler.

Conjunt de mil anys: mil·lenni.


.Ara podeu visualitzar l'escriptura esquemàtica d'alguns nombres:


dos, dues
 tres
quatre
cinc
sis
set
vuit
nou
deu
onze
dotze
tretze
catorze
quinze
setze
disset
divuit
dinou
vint
vint-i-u
vint-i-dos
vint-i-tres
...
trenta-u
trenta-dos
...
quaranta
quaranta-cinc
...
cinquanta-tres
...
seixanta-set
...
setanta-quatre
...
vuitanta-sis
...
noranta-vuit
cent
cent u
...
dos-cents
dues-centes
...
tres-cents
tres-centes
...
quatre-cents
cinc-cents
sis-cents
...
mil
mil tres-cents
...
dos mil
tres mil
...
un milió


Ara, imagineu-vos que sou al paradís, al lloc de la foto i escriviu bé els números!


.Podeu practicar més exercicis dins el link:

 http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl1/icl15/icl15.htm


(Adaptat de: gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge)

(Imatge extreta de: rebaixes.blogspot.com)!!EXERCICIS:

1. Proposa un exercici de fer amb els numerals cardinals però no el resolguis, ja ho farà una companya o company.

2. Escriu amb lletres els següents números. Si aquest exercici està resolt, cerca vuit números i escriu-los amb paraules:

1:

1000000:

2856522:

0:

11:

56:

2569875:

954:


3. Fòrum: què en penses de l'escriptura dels números en català? on t'equivoques? creus que és senzill fer-ho bé? expressa la teva opinió.

12 comentaris:

Unknown ha dit...

Ingrid Vizcaino Moreno
1BATX C Nocturn


1. Proposa un exercici de fer amb els numerals cardinals però no el resolguis, ja ho farà una companya o company.

Indica les paraules que estiguin ben escrites i corregeix les que esten malament:

vintinou, trenta-set, dibuit, quatrecents, dues, cent, cinquantatres, once, un milló.


2. Escriu amb lletres els següents números:

1: un.

1000000: un milió.

2856522: dos milions vuit-cents cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-dos.

0: zero.

11: onze.

56: cinquanta-sis.

2569875: dos milions cinc-cents seixanta-nou mil vuit-cents setanta-cinc.

954: nou-cents cinquanta-quatre.3. Fòrum: què en penses de l'escriptura dels números en català? on t'equivoques? creus que és senzill fer-ho bé? expressa la teva opinió.

Crec que si li tregué s els guionets, s'assemblaria a la escriptura castellana, tot i que si afegim la fórmula practica D-U-C (desenes-centenes-unitats), queda clar que entre desenes i centenes es posa guió, entre centenes i unitats també i entre desenes i centenes un espai, és prou fàcil d'escriure i entendre com s'escriuen els números en català.


Josep Maria, et faig aquests exercicis ja que avui no e pogut anar a classe.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Íngrid,

Els dos primers exercicis són correctes.

Correccions ortogràfiques del 3:

si li trec, a l'escriptura, pràctica.

La resta tot correcte, tens tres positius.

Moltes gràcies per ser la primera en aquesta fitxa.

JM.

Oriol Martínez Agustín ha dit...

1. Proposa un exercici de fer amb els numerals cardinals però no el resolguis, ja ho farà una companya o company.

-Escriu la següent serie de nombres en lletres:

Del 15 al 30.
Del 500 al 520.
Del 1.000.500 al 1.001.500(de deu en deu).


2. Escriu amb lletres els següents números:

1: un.

1000000: un milió.

2856522: dos milions vuit-cents cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-dos.

0: zero.

11: onze.

56: cinquanta-sis.

2569875: dos milions cinc-cents seixanta-nou mil vuit-cents setanta-cinc.

954: nou-cents cinquanta-quatre.

3. Fòrum: què en penses de l'escriptura dels números en català? on t'equivoques? creus que és senzill fer-ho bé? expressa la teva opinió.

L'escriptura de números en català és necessària per a la nostra llengua i és una peculiaritat més a afegir. És fàcil equivocar-se al principi ja que no és senzilla la seva manera d'escriure's però un cop ja has agafat la tècnica del D-U-C les errades disminueixen notablement.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Oriol,

Els exercicis són correctes, gràcies per participar també al fòrum dels números.

A l'activitat dels números mai has d'escriure el punt perquè pot confondre.

Fòrum:

És cert, bona regla el qui va inventar D-U-C. Deu estar en alguna platja cobrant encara els drets d'aquesta regla que tothom s'ha fet seva.

Posant tres positius.

JM.

Estefanía Portero ha dit...

Proposa un exercici de fer amb els numerals cardinals però no el resolguis, ja ho farà una companya o company.

Indica les paraules que estiguin ben escrites i corregeix les que esten malament:


2. Escriu amb lletres els següents números:

1: un.

1000000: un milió.

2856522: dos milions vuit-cents cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-dos.

0: zero

11: onze

56: cinquanta-sis

2569875: dos milions cinc-cents seixanta-nou mil vuit-cents setanta-cinc

954: nou-cents cinquanta-quatre

Unknown ha dit...

2. Escriu amb lletres els següents números. Si aquest exercici està resolt, cerca vuit números i escriu-los amb paraules:
1252: mil dos-cents cinquanta-dos

13: tretze

444: quatre-cents quaranta-quatre

1352933: un milió tres-cents cinquanta-dos mil nou-cents trenta-tres

1986: mil nou-cents vuitanta-sis

27: vint-i-set

3: tres

250350851: dos-cents cinquanta milions tres-cents cinquanta mil vuit-cents cinquanta-u

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Gingger,

Exercici correcte.

JM.

diegoo ha dit...

!!EXERCICIS:

1. Proposa un exercici de fer amb els numerals cardinals però no el resolguis, ja ho farà una companya o company.

Ex: Escriu amb lletres els nombres primers següents.
419:

487:

2441:

3491:

4441:

44449:

66733:

65777:

99859:

2. Escriu amb lletres els següents números. Si aquest exercici està resolt, cerca vuit números i escriu-los amb paraules:

1: u.

1000000: un milió.

2856522: dos milions vuit- cents cinquanta- sis mil cinc-cents vint-i-dos

0: zero

11:onze

56: cinquanta-sis

2569875: dos milions cinc-cents seixanta-nou mil vuit-cents setanta-cinc

954: nou-cents cinquanta-quatre.


3. Fòrum: què en penses de l'escriptura dels números en català? on t'equivoques? creus que és senzill fer-ho bé? expressa la teva opinió.


Els números en català requereixen un seguiment de les regles per tal de poder escriure’ls correctament, en la meva opinió és fàcil si et coneixes aquetes regles.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Diego,

Exercicis correctes. Tres positius més.

JM.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Estefania,

L'exercici 2 també és correcte.

JM.

Unknown ha dit...

Olga Crespo 2nD batx. Nocturn.

2. Escriu amb lletres els següents números. Si aquest exercici està resolt, cerca vuit números i escriu-los amb paraules:

1: un

1000000: un milió

2856522: dos milions vuit-cents cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-dos

0: zero

11: onze

56: cinquanta-sis

2569875: dos milions cinc-cents seixanta-nou mil vuit-cents setanta-cinc

954: nou cents cinquanta-quatre

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Olga,

Tens un petit error.

Recorda D-U-C.

Gràcies per participar.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;