dijous, 23 d’agost de 2012

L'adverbi de temps. Adreçat a tot l'alumnat.
Els adverbis de temps indiquen temporalitat dins de l’oració. Són adverbis d’aquesta tipologia:

Quan (sense ‘t’), adés, llavors, aleshores, sempre, sovint, tothora, mai, després, abans, ja, aviat, tard, encara, avui/hui (forma valenciana), ahir, demà, enguany, anit.


.També podem trobar locucions adverbials, és a dir, una estructura formada per dues o més paraules que també marcaran temps:

De nit, de dia, a la matinada, al matí, de bon matí, al migdia, a la vesprada, al capvespre, al vespre, a la poqueta nit, a deshora, a destemps, a hores d’ara, tot al llarg de…, al present.


.Finalment podem trobar una sèrie de locucions que estan formades per un GERUNDI (del verb haver) + PARTICIPI PASSAT d’un verb qualsevol, per exemple:

Havent acabat, havent anat, havent finalitzat…


(Extret i adaptat de: Còrdova, Núria i Andreu Freixes, (2009). Quadern de treball. Llengua Catalana 2, Batxillerat, Castellonou Edicions, Barcelona).

(Imatge extreta de: blocs.cpnl.cat)


!!EXERCICIS:


1-Redacta vuit oracions on apareguin adverbis de temps ja siguin com a una única unitat, com a locucions adverbials o en forma de gerundi.


2-Explica el significat dels següents adverbis de temps:


Adés, tothora, hui, enguany, anit, a la poqueta nit, a deshora, a destemps.


3-Inventa una petita narració de cinc a vuit línies on apareguin adverbis de temps i assenya-la’ls.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;