dissabte, 17 de desembre del 2022

Aspectes essencials a tenir en compte per a redactar un text

Us acostem algunes errades que veiem una i altra vegada en textos escrits, esperem que us ajudin a millorar en l’escriptura!

.Redacta oracions curtes i evitaràs errors de concordança entre el subjecte i el predicat, atès que, que el subjecte queda molt endarrerit del verb.

.Una oració sempre comença en majúscula i finalitza amb un punt. Moltes persones s’obliden d’acabar les oracions amb un punt.

.Dins de la mateixa oració no es pot parlar de dues coses que no tenen a veure entre elles, sinó que caldrà separar-les, mitjançant un punt i coma o fins i tot, un punt i a part.

Ex:

-L’equip entrenava per a ser millor i ascendir de categoria, també estaven construint un pavelló per a practicar esport.

[Aquestes dues oracions no tenen res a veure. Cal separar-les amb un punt i coma, perquè tracten dues coses totalment diferents: l’equip i un pavelló, i si cal, amb un punt i a part].

.Puntua correctament el text. Sempre hi ha d’haver comes i punts. Si no aguantes la respiració llegint, vol dir que allí hi falta una coma. Un paràgraf sense comes no serà correcte.

.Escriu oracions amb la següent estructura: subjecte + verb + complements.

.El subjecte sempre concorda amb el verb en gènere, nombre i persona.

.Ortografia: revisa les normes d’accentuació, l’accent diacrític i l’escriptura de la conjugació verbal abans de redactar el text.

.Millora el text cercant sinònims i evitant la repetició de paraules. Una paraula no es pot repetir més de dues vegades!

.Pensa i escriu un títol que sigui original i que ningú posaria. El corrector es cansa sempre de llegir el mateix títol.

.Evita les ambigüitats, és a dir, oracions que tenen dos sentits i on no es veu clarament a què es refereixen. Caldrà afegir més informació per a evitar-les.

Ex:

-El pare va agafar el gat (ambigua).

1. L’animal.

2. L’eina del cotxe per a reparar la roda.

-El pare va agafar el gat per a arreglar el vehicle (correcta).

.Plasma una estructura textual: introducció, desenvolupament, desenllaç.

.Empra connectors textuals: t’ajudaran a connectar les oracions.

.Separa els paràgrafs i les línies de manera que en faciliti la seva lectura i no saturi.

.Els noms de ciutats, països, rius, muntanyes, llocs, s’escriuen amb la primera lletra en majúscula.

.S’escriuen entre cometes: els títols dels llibres, revistes, diaris, discos, obres de teatre, pel·lícules, sempre quedarà millor a la lletra cursiva.

.No escriguis sense revisar les paraules al diccionari ortogràfic i al diccionari de verbs. Els minuts que tindrà el corrector de feina seran els que perdràs de puntuació.

.Realitza un esborrany abans de redactar el text definitiu. És a dir, un text on pots realitzar ratlladures i canviar mots.

.Revisa dues o tres vegades el text que has escrit abans de lliurar-lo. No es pot escriure tal com raja, és a dir, el primer que ens ve al cap i posar-ho: cal veure a qui ens adrecem, el registre que utilitzarem, entre d’altres.

.Fes una bona presentació: document sense doblecs, taques d’oli, ratlladures, i similars.

.Per a escriure bé és necessari molta lectura, escoltar programes de ràdio i televisió en català, treballar els sinònims, i si cal, revisar una ortografia, atès que, com dic sempre: “El vocabulari no vindrà cap a tu, si no fas això, hauràs d’anar a cercar-lo”.

.Per a cercar informació sobre un tema, primer consulta diferents pàgines o llibres, contrasta la informació i posteriorment, llegeix-la, simplifica-la i resumeix-la. Mai facis un copia i enganxa. A més, la informació, així com també les imatges tenen drets d’autoria.

.Si has de realitzar un treball, cita les fonts consultades i d'on has extret les imatges.

.No s’aprèn a escriure d’un dia per l’altre. Cal treballar-ho: lectura, pràctica d’escriptura, cercar idees en premsa o revistes. Comença escrivint sobre temes que t’agradin. Pots escriure un diari personal, per exemple, on expressis les teves emocions i sentiments cada quan creguis convenient.

(Imatge extreta de: Vikipèdia)

 

EXERCICIS:

1. Esmenta quins d’aquests aspectes citats en la present fitxa realitzes malament i per què.

2. Redacta quatre oracions que tinguin ambigüitats i soluciona-les.

3. Cerca en un text una oració llarga i simplifica-la en una línia.

4. Comenta el present cas pràctic: el docent encomana cercar informació sobre un escriptor i l’alumne presenta en un document en format Word un copia i enganxa del que hi havia a Vikipèdia.

5. Com resoldries... en un text apareix més de cinc vegades els mots: va veure, perquè.

6. Realitza la concordança entre el subjecte i el verb de les següents oracions.

A) -La mare ____________ (comprar) roba al mercat.

B) -El meu cosí ____________ (pintar) l’habitació.

C) -Les fortes pluges __________ (facilitar) que s’omplin els pantans.

D) -Aquells dos nois ___________ (aprofitar) la tarda per a realitzar deures.

7. Revisa els textos o redaccions que tinguis escrites i corregides. Aporta una errada real que hagis realitzat i aparegui en aquesta fitxa. Posteriorment, comenta l’error que vas realitzar, i com hauria de ser la forma correcta.

8. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sorgit les activitats d’aquesta fitxa. T’ha ajudat a millorar? Com?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;