dissabte, 2 de gener de 2010

Ortografia de la S o Z (essa sonora). Adreçada a Batxillerat i PPAS.Les paraules Teresa, calorosa o zoo contenen el so de la essa sonora, que cal distingir del so de la essa sorda (que trobem en paraules com adreça, russa o sol). Per escriure correctament aquests sons és molt important, primerament, distingir-los.

El so de essa sonora es pot escriure amb dues grafies: s (essa) i z (zeta).

.A inici de mot escrivim sempre z:

Zacaries, zebra, zero, zig-zag, zona, Zuric...

.Entre vocals escrivim:

- s en la majoria de casos: camisa, crisi, desembre, Elisenda, gasela, hisenda, Isidre, Josep, museu, peresa, posar, resistir, tesi, visió...;

- z només en algunes paraules: alguns mots provinents d'altres llengües (amazona, bizantí, Bizanci, magazín, topazi, trapezi...); mots cultes compostos amb esquizo-, piezo-, rizo-, -zoic, -zou, -zoide, -zoari (esquizofrènia, rizoma, paleozoic, protozou, espermatozoide...); i alguns noms hebreus (Ezequiel, Nazari...).

Després de consonant escrivim z: analitzar, esmorzar, horitzó, Llàtzer, pinzell, polze, organitzar, senzill...

És útil recordar que trobem essa sonora (escrita amb una sola s), per exemple:

- En el sufix -esa que expressa qualitats físiques o morals: bellesa, certesa, immediatesa, feblesa, rigidesa, validesa, riquesa... (i en plural: certeses, febleses...);

- En gentilicis com ara aranesa, holandesa, japonesa... (i en els plurals: aranesos, araneses...);

- En adjectius com ara plujosa, fabulosa, blanquinosa, abundosa... (i en els plurals: plujosos, plujoses...),

- En participis com ara atesa, entesa, impresa, tramesa... (i els plurals: atesos, ateses...).


!!EXERCICIS:
-Redacta cinc oracions en què apareguin tres paraules en cadascuna d'aquesta fitxa.

-Escriu S o Z segons on calgui:

japone_a, impre_a, _oo, esmor_ar, sen_ill, analit_ar, trame_a, ate_a, ridide_a, certe_a, valide_a, _ero, _ebra, impre_a, feble_a, immediate_a, _ona, de_embre, pin_ell, pol_e, te_i.


4 comentaris :

Cristina Valenzuela Cañas ha dit...

!!EXERCICIS:

-Redacta cinc oracions en què apareguin tres paraules en cadascuna d'aquesta fitxa.


El meu veï te problemes amb hisenda.

Sempre m'agrada analitzar les frases.

Em costa expressar molt el que vull dir.

La meva mare sempre em diu que sóc fabulosa.

Al meu fill m'agradaria posar-li Ezequiel.


-Escriu S o Z segons on calgui:

japonesa, impresa, zoo, esmorzar, senzill, analitzar, tramesa, atesa, rididesa, certesa, validesa, zero, zebra, impresa, feblesa, immediatesa, zona, desembre, pinzell, polze, tesi.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Cristina!

veí té...

És l'única correcció que puc fer-te.
La resta tot molt bé. El teu aprenentatge actiu t'ajudarà a millorar en la matèria.
Moltes gràcies per escriure de nou.
JM.

Eva Marin Garcia ha dit...

La aquell senzill pinzell és d’una gran bellesa.
La zona plujosa de la muntanya és abundosa d’arbres.
La noia japonesa té moltes febleses a l’hora d’analitzar els diferents minerals.
L’Ezequiel va llegir la tesi impresa de l’Elisenda.
Hisenda és l’únic beneficiat de la crisi de desembre.japonesa, impresa, zoo, esmorzar, senzill, analitzar, tramesa, atesa, rigidesa, certesa, validesa, zero, zebra, impresa, feblesa, immediatesa, zona, desembre, pinzell, polze, tesi.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Eva!
bon exercici!
gràcies.
JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;