diumenge, 9 de maig de 2021

Els complements verbals (II). Adreçat a 2n cicle d'ESO i Batxillerat

 .EL COMPLEMENT ATRIBUTIU

L’atribut és un complement que indica una qualitat o estat del subjecte. Està vinculat a un verb de tipus copulatiu (ser / ésser, estar, semblar, parèixer) i acostuma a concordar amb el subjecte en gènere i nombre. No és compatible amb el complement directe, atès que, els verbs copulatius són intransitius, no requereixen un CD.

Ex:

-El cotxe és ràpid.                                  -Els cotxes són ràpids.

El cotxe: subjecte                                    Els cotxes: subjectes

ràpid: atribut                                           ràpids: atribut

En una oració el podem reconèixer perquè:

1. Apareix amb els verbs copulatius: ser/ésser, estar, semblar i parèixer.

Ex:

-La Marta és / està / sembla amable.

Verb copulatiu: és / està / sembla.

Compte:

No sempre que en una oració trobem els verbs ser i estar hi ha d’haver per força un atribut. De vegades, aquestes verbs arrosseguen al seu darrere complements circumstancials de lloc. Aquests complements es reconeixen perquè se substitueixen per “hi”.

Ex:

-Quan feia mal temps, tots estàvem a recer.

a recer: cc lloc

-Quan feia mal temps, tots hi estàvem.

hi: cc lloc

2. Sovint concorda en gènere i nombre amb el subjecte.

Ex:

-En Joan és elegant.    /   -Les noies són elegants.

En Joan: subjecte             Les noies: subjecte

simpàtic: atribut               elegants: atribut

3. No pot aparèixer juntament amb el complement directe.

Es pot substituir pels pronoms següents:

 

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

Masculí singular

el

l’

-lo

‘l

Femení singular

la

l’

-la

 

Masculí plural

els

 

-los

‘ls

Femení plural

les

 

-les

 


4. Va introduït per un determinat article, demostratiu o possessiu:

Ex:

-Aquella era la meva mare. à Aquella l’era.

la meva mare: atribut

l’: atribut

5. En altres estructures:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

ho

 

-ho

 

en

n’

-ne

‘n


Ex:

-En Pere és l’espavilat. à En Pere ho és.

l’espavilat: atribut

ho: atribut

-Que n’és, d’espavilat, en Pere.

n’: atribut

 

Pot presentar les següents estructures:

.Adjectiu:

-L’examen sembla complicat.

complicat: atribut

.Sintagma nominal (SN)

-El professor és un dominador de la literatura.

un dominador de la literatura: atribut

.SPrep: (preposició + SN)

-Aquest jugador és del Barça.

del Barça: atribut

.Adverbi o locució adverbial:

-No em sembla .

bé: atribut (adverbi)

-Està com un llum de ganxo.

.Prònom tònic:

-La culpable era ella.

ella: atribut

.Pronom feble: (substitueix qualsevol de les estructures)

-Aquest dvd ho és. (del videoclub)

ho: atribut

.Oració subordinada substantiva:

-El pintor era qui tenia un posat més encalmat.

qui tenia un posat més encalmat: oració subordinada substantiva d’atribut

 

.EL COMPLEMENT PREDICATIU

És un complement semblant a l’atribut, perquè explica qualitats o estats del subjecte o del complement directe, d’aquí que hi concordi. El predicatiu s’acompanya de verbs no copulatius, qualsevol verb que no sigui ser, estar, semblar, parèixer.

Ex:

-La planta es va tornar escarransida.

escarransida: predicatiu

Dins de l’oració el podem reconèixer perquè:

1. Concorda en gènere i nombre amb el subjecte o el complement directe, en això es diferencia del complement circumstancial de manera, amb el qual se’l pot confondre, atès que també respon a la pregunta “com?”.

Ex:

-La Marta va arribar alegre. / -En Martí va arribar alegre.

La Marta: subjecte                   En Martí: subjecte

alegre: predicatiu                     alegre: predicatiu

-El mosso d’esquadra va deixar aparcats els vehicles a la carretera.

-El mosso d’esquadra va deixar aparcat el vehicle a la carretera.

2. A diferència del complement circumstancial de manera, no és mai un adverbi.

Ex:

-La padrina llegeix contenta.

contenta: predicatiu (adjectiu)

-La padrina llegeix amb alegria.

amb alegria: CC de manera (adverbi) = alegrement.

3. Es pot substituir pels pronoms següents:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

hi

 

-hi

 


Ex:

-La cistella no es arreglada. à La cistella no s’hi veu.

arreglada: predicatiu                 hi: predicatiu

El complement predicatiu també pot presentar les estructures següents:

.Adjectiu o participi:

Ex:

-La Joana anava maca.

maca: predicatiu

.Sintagma nominal (SN):

-El gat el considerarem un animal afable.

un animal afable: complement predicatiu

.SPreposicional [preposició (de / per / a) + SN]

Ex:

-El tenen per un ximplet.

per un ximplet: complement predicatiu

-La tracten de propietària.

de propietària: complement predicatiu

.Com (a) + SN

-Els sol·liciten com a participants.

com a participants: complement predicatiu

.Pronom feble: (substitueix qualsevol de les estructures)

-En Marc hi comprava. (a la botiga)

hi: complement predicatiu.

.(Preposició +) oració subordinada substantiva

-El tenen pel que realment fa.

pel que realment fa: oració subordinada substantiva de complement predicatiu
 (Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: XTEC)


EXERCICIS:

1. Esmenta quines de les oracions següents tenen un complement atributiu.

-En Pere és al magatzem.

-El gat de la mare és al terrat.

-El film pinta malament.

-La Júlia corre amb habilitat.

2. Quina és la diferència que existeix entre el complement predicatiu i el complement atribut? Explica-ho a partir d’un exemple.

3. Compara les següents parelles d’oracions i digues el complement que porten al darrere.

-Els més grans estaven encalmats.

-Els més grans jugaven a cartes.

 

-En Jordi sembla el més aplicat de l’aula.

-En Jordi somia en el més aplicat de l’aula.

 

-La teva tieta llegeix sola.

-La teva tieta està sola.

 

-Clint Eastwood és considerat un dels millors actors i directors de cinema.

-Clint Eastwood sembla un dels millors actors i directors de cinema.

4. Digues si els complements predicatius de les frases següents concorden amb el subjecte o amb el complement directe.

-El sardanista portava el jersei de la colla.

-La padrina s’ha tenyit els cabells.

-Totes les seves amigues van arribar contentes.

-El casteller la va deixar astorada.

5. Distingeix les oracions que porten un complement circumstancial de lloc de les que porten un atribut.

-Eren a l’aeroport quan van arribar els pares.

-Eren les dues de la matinada.

 

-Són a la casa de la muntanya.

-Són els teus discos.

 

-És a Mallorca.

-Es de Mallorca.

 

-No s’hi troba.

-No ho troba.

6. Diferencia els complements segons siguin predicatius o circumstancials.

-Aquella narració no anava .

-Ella semblava molt satisfeta.

-Se sentia solitària.

-Realitzava la feina sense motivació.

-Ho feia sense mirar.

-Potser acabaria alegrement.

7. Digues si els complements subratllats són un complement directe, indirecte, atribut o predicatiu.

-En Pep mira el film al menjador.

-Aquest llibre és de capa i espasa.

-La peça era de bronze.

-L’autora va presentar el llibre al públic.

-Va comentar que arribaria tard.

-Els assistents a l’acte estaven desconcertats.

-Els paletes es mostraven neguitosos.

8. Mira els complements assenyalats de l’exercici anterior i digues si presenten l’estructura adjectiu, SN, SPrep, oració o pronom.

9. Substitueix els complements verbals assenyalats a l’exercici 7 pels pronoms febles corresponents.

10.Com diferenciarem el complement circumstancial de manera d’un complement predicatiu en una oració?

11. Comenta si és certa o falsa la següent afirmació i per què.

-El complement predicatiu és sempre un adverbi.

12. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han anat les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit? Per què? Com les has resoltes? Com explicaries breument allò essencial dels complements verbals que apareixen en aquesta fitxa a una companya que no ha pogut assistir a la sessió?

 

 

dimarts, 4 de maig de 2021

"La reina de Katwe". Un film sobre escacs. Adreçat a tothom

“La reina de Katwe” és una magnífica pel·lícula del 2016 que entrellaça els escacs amb els valors i la interculturalitat, des d’un poble modest d’Uganda. La pel·lícula repassa la vida de Phiona Mutesi, una jove ugandesa prodisi dels escacs. Amb tan sols onze anys guanyà el campionat juvenil del seu país. Posteriorment, aconseguí sortir per primera vegada d’Uganda per a anar a competir al Sudan, així com també va participar en una Olimpíada Mundial  d’escacs. Treballem el film!

 


1.      Com l’entrenador aconsegueix canviar la vida dels nens?

2.      A quina peça una noia anomena “el president”?

3.      Explica l’afirmació següent vinculada al món dels escacs:

“El més petit pot convertir-se en el més gran”.

4.      Veus alguna actitud masclista al film? On? Comenta l’escena.

5.      A què fa referència la frase:

“Diu que molts no president i jo vull convertir-los en sís”.

6.      Per què Benjamin plora?

7.      Per què la mare de la noia no permet que els seus fills juguin a escacs?

8.      Què diu l’entrenador a la mare que aporten els escacs?

9.      Quin és el lema que té el col·legi King?

10.  Té bones maneres l’alumnat de l’entrenador? Esmenta què fan malament.

11.  Què succeeix al torneig juvenil d’escacs entre el col·legi privat i el col·legi públic?

12.  En quin país transcorre l’acció?

13.  Com la filla que juga a escacs ajuda a la seva mare?

14.  Per què Phiona se sent malament després de guanyar el campionat?

15.  L’entrenador comenta a Phiona que ha “entorpir” a l’altre jugador. Explica a què es refereix en temes escaquístics.

16.  Per què Harried, mare de Phiona, no desitja que els nens vagin al torneig internacional?

17.  Com els escacs donen una oportunitat als nens d’Uganda?

18.  Comenta la frase que diu Harriet:

“No podran tornar a la seva anterior vida. Són com fantasmes que no poden descansar”.

19.  L’enamorament de Harriet és real? Com ho proves?

20.  Com reacciona Phiona després de perdre el campionat a Rússia? Per què?

21.   Per què l’entrenador felicita a Harriet sobre els seus fills?

22.  Amb què es  gasta els diners Phiona? Com els va aconseguir? En quinny?

23. Podem considerar el film un biopic? Per què?

 

(Imatge extreta de: La Nación)

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;