dissabte, 23 de gener de 2021

Els complements verbals (I). Adreçat a 3r, 4t d'ESO i Batxillerat

.EL COMPLEMENT DIRECTE

És el complement verbal que manté el vincle més proper al verb, perquè en completa o precisa el seu significat. El verb que és transitiu, de vegades, necessita un complement directe per a completar la seva significació, per exemple, serien verbs d’aquest tipus: fer, tenir, portar…; d’altres verbs, amb un significat complet poden prescindir del complement directe, com ara llegir, menjar, vomitar… veiem alguns exemples:

-El pare porta la bombona de butà.

porta: verb transitiu

la bombona de butà: CD

-La Maria cantava cada tarda  []/ una cançó. (opcional)

Com es reconeix el complement directe?

1. Va directament unit al verb, generalment sense preposició.

Ex:

-El professorat demana més implicació.

més implicació: CD

-Els bombers van rescatar l’accidentat del vehicle.

l’accidental del vehicle: CD

!! Compte:

.Porta preposició si es tracta d’un pronom personal tònic:

Ex:

-En Martí l’espera a ella.

a ella: CD

El CD accepta la preposició davant dels següents pronoms: tots, tothom, ningú, qui, el qual (la qual…):

Ex:

-La Quima no espera ningú / a ningú.

2. Quan transformem l’oració activa en passiva, el complement directe passa a fer de subjecte, i el que abans era subjecte, ara esdevé el complement agent.

Oració activa:

-El conductor menja un entrepà.

El conductor: subjecte

un entrepà: CD

Oració passiva:

-Un entrepà és menjat pel conductor.

Un entrepà: subjecte

pel conductor: CAgent

A l’hora de substituir un complement per un pronom, s’ha de tenir present que un pronom adopta diferents formes (reforçada, elidida, plena, reduïda), segons la posición que ocupa respecte del verb (davant o darrere) i les grafies amb què està en contacte (consonant, vocal, diftong).

Podem substituir el complement directe pels pronoms següents:

3. Si va introduït per un determinant article, demostratiu o possessiu:

 

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

Masculí singular

 

el

 

l’

 

-lo

 

‘l

Femení singular

 

la

 

l’

 

-la

 

Masculí singular

 

els

 

 

-los

 

‘ls

Femení plural

 

les

 

 

-les

 

Ex:

-Vens el planter? El vens?

el planter: CD

El: CD

4. Si va introduït per un determinat indefinit, quantitatiu, numeral, o bé no en porta cap:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

en

n’

-ne

‘n

Ex:

-Desitges algun caramel? En vols algun?

fruita: CD

En: CD

-Va desitjar caramels? Va desitjar-ne.

caramels: CD

-ne: CD

5. Si és un pronom demostratiu neutre (això, allò) o bé una oració subordinada substantiva:

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

ho

 

-ho

 

 Ex:

-T’agrada això? Ho vols?

Això: CD

Ho: CD

-Vols que vingui a estudiar amb tu? Ho vols?

que vingui a estudiar amb tu: CD

Ho: CD

El complement directe pot aparèixer en una oració amb les següents formes:

1. SN

-La cosina llegeix poemes.

poemes: CD

2. Pronom feble (substitueix el SN o l’oració subordinada)

-La cosina en llegeix.

en: CD

3. Oració

-El periodista anuncià que el concert de Sau30 estava a punt de començar.

que el concert de Sau30 estava a punt de començar:

Oració subordinada substantiva de CD


.EL COMPLEMENT AGENT

És el complement que apareix en les oracions passives. A la vegada, és qui realitza l’acció del verb. Com el podem reconèixer dins de l’oració?

1. Va introduït per la preposició per:

Ex:

-Aquella carta no va ser enviada per l’Ajuntament.

per l’Ajuntament: CAgent

2. Si transformem l’oració passiva en activa, fa la funció de subjecte:

Ex:

Oració passiva:

-Aquella carta no va ser enviada per l’Ajuntament.

Oració activa:

-L’Ajuntament no va enviar aquella carta.

L’Ajuntament: subjecte


.EL COMPLEMENT INDIRECTE

És el complement que designa el destinatari de l’acció del verb, diferent de la persona o cosa designada pel complement directe. Pot acompanyar-se de verbs transitius i intransitius.

Ex:

-La Marta va enviar un paquet als seus tiets.

als seus tiets: CI

Dins de l’oració el podem reconèixer ja que apareix de les següents formes:

. Va precedit de la preposició a:

Ex:

-Va portar el llibre al professor.

al (a+el) professor: CI

El complement indirecte es pot substituir pels pronoms següents:

 

Davant del verb

Darrera del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

Masculí o femení singular

 

 

Li / l’hi

 

 

 

-li/-hi

 

Masculí o femení plural

 

els

 

 

-los

 

‘ls

 Ex:

-Deixo el disc a en Jaume. à Li deixo el disc.

-El missatger porta l’enviament al remitent. à El missatger li porta l’enviament.

[En lila els CI]

Compte!!

Li passa a transformar-se en Hi quan es combina amb el, la, els, les.

Ex:

-Deixo el pendrive a la cosina. à L’hi deixo.

el pendrive: CD

a la cosina: CI

L’: CD

Hi: CI

Dins de l’oració trobem el complement indirecte en les següents formes:

.Sprep à (preposició a + SN)

Ex:

-La Martina va lliurar un mp3 a en Quim.

a en Quim: CI

.Pronom feble:

(Substitueix el sintagma preposicional o l’oració subordinada de relatiu)

Ex:

-La Martina li va lliurar un mp3.

li: a en Quim.

.SPrep (preposició a + oració)

Ex:

-La Generalitat ajuda a qui no té recursos.

a qui no té recursos: oració subordinada substantiva de CI

Els pronoms personals de primera i segona persona poden exercir de complement directe o de complement indirecte. Si fan de complement indirecte, es poden substituir pel pronom li

Davant del verb

Darrere del verb

Reforçada

Elidida

Plena

Reduïda

Em, et, es

m’, t’, s’

-me, -te, -se

‘m, ‘t, ‘s

Ens, us

 

-nos, -vos

‘ns

 Ex:

-Et vindré a veure. à T’aniré a veure.

Et: CI

T’: CI

-Em mira.

Em: CD

[Aquí, no pots substituir em per li, “li mira”, per tant, fa de CD i no de CI]

N.B. El bon ús de pronoms ens ajudarà a evitar la repetició de mots en un escrit i a un ús gramatical més correcte.


(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: El Matí Digital)


EXERCICIS:

1.Realitza un esquema sobre el CD, el CI i el CAgent en el qual aparegui allò essencial per tal d’identificar-los en una oració. Si cal, escriu exemples.

2. Quan sorgeix el complement agent? Explica-ho a partir d’una oració.

3. Redacta dues oracions que continguin un CD i dues més amb un CI. Subratlla’l per tal que es vegin. Posteriorment, raona per què ho són.

4. Assenyala els CD de les següents oracions i substitueix-los pel pronom corresponent.

-Vaig pensar l’activitat imminentment.

-Guarda els còmics al primer calaix.

-Pensa en el proper examen.

-Aquell pintor ha llegat dos quadres.

5. Restitueix el pronom en cursiva per un sintagma possible.

-Quan et sigui possible finalitzar l’escrit, imprimeix-lo.

-Si els pantalons tenen plecs, planxa’ls.

-Et van preguntar per l’opinió del debat? Els la vas donar?

-El cantant va esperonar els músics, i els va ajudar molt.

6. Cerca els CI en les següents oracions:

-He realitzat un dibuix per a la mare.

-Donaré les gràcies als cosins.

-No prestaré mai cap objecte personal als amics.

-Endreçaré l’escriptori per al germà.

7. Dels verbs que tens a continuació identifica els que poden portar un CD.

néixer, tornar, dir, treure, ploure, mirar, portar, riure, ser, investigar, ensenyar, estirar.

[Aquesta activitat ha estat extreta del llibre referenciat més amunt]

8. Redacta quatre oracions passives i assenya-la el CAgent.

9. Esmenta la funció que realitzen els pronoms en cursiva.

-Els va portar al teatre.

-Ho van repetir diverses vegades.

-Les posaré al congelador.

-En vols?

-Va comentar-los tota l’obra.

-En Jordi li va deixar els deures.

-Te’n poso més?

10. Digues si els pronoms en cursiva fan de CD o de CI.

-Ens mirarem mútuament.

-Et vestirem com si anessis de bodes.

-Em maquillen per al carnestoltes.

-Us deixo el llibre en préstec.

-Es posa a escoltar música sempre que pot.

11. Llegeix les següents afirmacions i digues si són certes o falses.

a) El CI algunes vegades pot portar preposició.

b) El pronom li només pot substituir el CI.

c) El CD gairebé mai no porta preposició.

d) El CD passa a fer de subjecte a l’oració passiva.

e) El pronom que substitueix el CI femení plural és les.

f) El pronom li a vegades es canvia per hi.

g) Els verbs transitius sempre porten un CI.

h) Si en una oració hi ha un CD, també ha d’haver-hi un CI.

i) El pronom en es fa servir per substituir un CD sense determinant.

j) Ell estima els altres també pot escriure’s Ell estima als altres.

[Aquesta activitat ha estat extreta del llibre referenciat més amunt]

12. Completa les següents oracions amb un CD i un CI que siguin possibles.

-El pare va portar...

-El policia va demanar...

-Els pirates informàtics es van apropiar...

-El van castigar...

13. Avalua’t:

.El complement agent...

a) és qui rep l’acció del verb a l’oració passiva.

b) és el complement directe de l’oració activa.

c) és el subjecte de l’oració activa.

.El complement directe...

a) porta la preposició a quan es refereix a persones.

b) porta sempre la preposició per.

c) generalment no porta preposició.

[Aquesta activitat ha estat extreta del llibre referenciat més amunt]

14. Reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit i per què? Què t’ha costat més d’entendre? Per què? Per a què serveixen els pronoms personals?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;