dilluns, 18 de gener de 2010

Plurals de noms acabats en -sc, -st, -xt, -ig. Adreçat a tot l'alumnat.Els noms i els adjectius acabats en -sc, -st i -xt poden fer el plural de dues maneres:

1. Afegint-hi una -s o bé afegint-hi la terminació -os. Així, el plural de risc pot ser riscs o riscos, el de cost pot ser costs o costos, i el de pretext, pretexts o pretextos.


2. Els noms acabats en -ig també tenen aquesta doble possibilitat:

poden fer el plural amb una -s o bé amb les terminacions -jos o -tjos (segons la paraula). Així, el plural d' assaig pot ser assaigs o assajos, el de passeig pot ser passeigs o passejos, i el de desig pot ser desigs o desitjos.


N.B. No us espanteu!! pareu compte amb aquestes quatre terminacions que sempre surten als exàmens de català i us poden demanar les dues opcions.

!!EXERCICI:
-Escriu els plurals i si cal les dues possibilitats dels següents noms i adjectius:

roig, groc, text, disc, test, rusc, permís, cost, tosc, pretext, estoig, desig.

-Cerca al diccionari les paraules que desconeguis de l'exercici anterior i escriu una oració amb cadascuna d'elles.

2 comentaris :

YISSELA SCALANTE ha dit...

roig,rojos,roigs
groc,grocs,grogos
text,texts,textos
disc,disc, discos
test,tests, testos
rusc, ruscos,ruscs
permís,permisos
cost, costs,costos
tosc, toscs, toscos
pretext,pretesxtos, pretexts
estoig,estoigs
desig, desigs,desijos

El noi té els cabells rojos.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Yissela!

correccions:

grogós, discos o discs, pretextos, estotjos o estoigs, desitjos o desigs, permissos.

Gràcies per participar al blog.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;