dilluns, 4 de gener de 2010

Els signes de puntuació (2). Els dos punts. Adreçat a tot l'alumnat.Els dos punts es col·loquen sense deixar cap espai després de l'última lletra i deixant-ne un abans de la següent.

Els usos principals són els següents:

1. Introdueixen una enumeració d'elements que pertanyen a una mateixa frase, tant si l'enumeració és horitzontal com vertical.

2. Es fan servir abans de posar un exemple:

Ex: Per exemple: un certificat.

3. A vegades fan la mateixa funció que una conjunció o locució conjuntiva causal o de conseqüència:

Ex: No em podeu condemnar pel que he dit: la veritat no és cap delicte.

4. S'utilitzen davant d'una transcripció o cita del que ha dit alguna persona:

Ex: El conseller va dir: 'És molt important per al país aconseguir...'

5. Hi ha qui després de les fórmules de salutació que es fan servir en cartes o circulars, en comptes d'una coma hi posa dos punts.

Ex: Benvolgut Sr/a:

6. També s'utilitzen com a símbol de la divisió, encara que es considera que la barra horitzontal i l'obliqua faciliten més la lectura.

!!EXERCICIS:
-Escriu vuit oracions que continguin diferents usos del punt apareguts en aquesta fitxa.

-Posa punt segons on calgui:

.La Maria va marxar tard d'escola en Joan no va poder esperar-la

.L'Emili va dir "Si puc vindré d'hora i t'ajudaré a fer els deures

.Sobre la televisió digital, penso per exemple que no millorarà la conciliació familiar

.En acabar la reunió el president digué hem millorat, progressat, evolucionat en la nostra empresa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;